Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu Unsurları ve Cezası

Ceza kanunumuzda öldürmeye teşebbüs suçu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kasten ve taksirle olmak üzere 2 türlü adam öldürme suçu vardır. Türk ceza hukukunda bu suçun oluşabilmesi için failin kasten hareket etmesi gerekmektedir. Bu açıdan taksirle adam öldürmeye teşebbüs suçu oluşmaz. Kasten adam öldürme suçunda fail kişinin ölümüne bilerek ve isteyerek neden olmuştur. Fail öldürme kastı ile hareket eder ancak kişi ölmez ise burada öldürmeye teşebbüs suçu oluşur. Suçun cezası kanunda genel hatları ile belirlenmiştir. Failin, mağdurun veya suçun işleniş biçiminin niteliğine göre cezada artırım ve indirim yapılabilmektedir.

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçunda İndirim Neye Göre Yapılır?

Adam öldürmeye teşebbüs suçunda avukat cezada indirim isterken bazı koşulları dikkate almak zorundadır. Örneğin failin hareketi sonucunda ortaya çıkan zararın veya tehlikenin büyüklüğü önem taşımaktadır. Ayrıca mağdurun bedeninde meydana gelen doku zedelenmeleri, organ yaralanmaları veya organ kayıpları bunun yanı sıra sürekli şekilde vücutta oluşan herhangi bir aksaklık olup olmadığı indirim açısından önemlidir. Adam öldürmeye teşebbüs sonucunda herhangi bir hayati tehlike oluşup oluşmadığı da önem taşımaktadır. Ankara avukat büroları aracılığı ile somut olay ve ceza hukukunda öngörülen hükümler ışığında en doğru bilgiyi alabilmeniz mümkündür.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Cezası Nedir?

Burada kasten adam öldürme suçunu ve buna teşebbüs suçunu 2 ana başlığa ayırmak gerekmektedir. Bunlar basit ve nitelikli adam öldürmeye teşebbüs olarak kabul edilir. Buradaki basitlik veya niteliklilik olgusu failin veya mağdurun sahip olduğu özelliklere suçun işleniş biçimine veya fail veya mağdur arasındaki ilişkiye bağlı olabilir. Basit olarak işlenen teşebbüs suçunda olayın özelliklerine göre 9 yıldan 15 yıla kadar ceza öngörülmektedir. Bunun yanı sıra kişi kasten ihmal ile bu suçun basit halini işlemiş ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır. Suçun nitelikli halinin işlenmesi halinde ise kişinin 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenir. Bu konudaki bir davada tercih edeceğiniz bir avukat sayesinde yargı işlerinin şekilde yürütülmesini sağlayabilir; haklarınızın zayi olmasını engelleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir