Ağır Ceza Avukat Ücretleri 2020

Ağır Ceza Davaları

Ağır ceza davaları, ceza kanununda yer alan suçlara, ceza ölçüsü açısından en ağır olanlara bakan mahkemelerdir. Bir suça ağır ceza mahkemelerinin yetki alanı dâhilinde olup olmadığı, 5235 sayılı kanunun 12. maddesinde yer alan “suç vasfı ve ceza miktarı” ölçütlerine bakılarak belirlenir. Gasp, kasten adam öldürme, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi suçların yanı sıra devlet güvenliğine karşı yönelik suçlar, anayasal düzenin işleyişine yönelik suçlar ve 10 yıldan fazla hapis cezası istenen suçlara ağır ceza mahkemeleri bakmaktadır. Bu tür davalardan önce ağır ceza avukat ücretleri 2020 hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır. Böylece

Ağır Ceza Davalarına Kim Bakar

Ağır ceza mahkemelerinde görüşülmesi gereken mahkemelere ağır ceza avukatları bakmaktadır. Bu avukatların, ilgili kanun ve hükümler hakkında geniş bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yapıları gereği insan hayatını büyük oranda etkileyen bu davalarda avukatın dosyaya olan hâkimiyeti, odaklanması ve sözel becerilerinin yüksek olması gerekmektedir. Önemi gereğince büyük bir özveri ve motivasyon gerektiren ağır ceza davaları, ücret bakımından da görece olarak yüksek meblağlar tutabilmektedir. Bu yüzden ağır ceza avukat ücretleri 2020 hakkında bilgi edindikten sonra vekâlet verilmesinde fayda vardır.

Ağır Ceza Avukat Ücretleri 2000

Ağır ceza avukat ücretleri 2020 hesaplanırken çeşitli değişkenlere bakılmaktadır. Ağır ceza avukat ücretleri 2020 iki ana bileşen üzerinden hesaplanmaktadır. Bunlardan ilki “sözlü danışmanlık”, ikincisi ise “vekâlet” olarak değerlendirilmektedir. Sözlü danışmanlık ücreti, avukat ile müvekkil arasında gerçekleşen sözel danışma işlemine verilen isimdir ve genel olarak saatlik ücret olarak belirlenmektedir. Bu ücretin belirlenmesi işlemi, baroların belirlemiş olduğu asgari ücret tarifesi üzerinden gerçekleşir. Bu tarife üzerinden avukatların kendisi ücret belirleyebilmektedir. Vekâlet ücretleri ise vatandaş tarafından mahkeme sırasında kendisini savunmak üzere bir avukata vekalet vermesi adına ödenmektedir. Bu ücret de yine aynı şekilde baro tarafından belirli bir alt çizgi belirlenerek oluşturulmaktadır. Burada ücret belirlenirken mevzubahis ağır ceza davasının taşıdığı önem, dosyanın kapsamı değerlendirilerek bir ücret belirlenebilmektedir. İllerde bulunan barolar, her sene belirli bir tarife açar ve bu barolara bağlı olan avukatlar da bu asgari ücret tarifeleri kapsamında kendi ücretlerini belirlerler.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.