Alacak Verecek Davası Hangi Mahkemede Açılır

Alacak Verecek Davaları

Yaşadığımız toplumda birçok olay gerçekleşmektedir. Bu olayların sonucunda bazen hukuki uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu uyuşmazlıkların en çok görüldüğü alanlardan birisi ise ticaret ve iş durumlarıdır. Alacak sözlük anlamı ile bir kimsenin , bir alışveriş veya iş karşılığı ya da başka yollarla hak ettiği fakat henüz eline geçmediği mal veya para şeklinde tanımlanmıştır. Alacağın konusunu unsur oluşturmaktadır. Bu nedenle alacağına kavuşmak isteyen alacaklı yargı yolunu seçebilmektedir. Alacak dava için görevli ve yetkili mahkemeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer bulmuştur. Esas kural olarak görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olsa da bazı durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesi de alacak davalarında görevlidir. Bunlara ek yetkili mahkemeler de yine HMK’da yer bulmuştur. Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi , davalının yerleşim yeri mahkemesi gibi genel yetki kuralı olarak kabul edilmektedir.

Alacak Verecek Davası Hangi Mahkemede Açılır
Alacak Verecek Davası Hangi Mahkemede Açılır

Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiş bir dava çeşidini oluşturmaktadır. Eda davası tipi olan bu dava ekonominin gelişmesi ve borç alacak ilişkisinin çeşitlenmesiyle birlikte hukuki güvence altına alınmış bir dava türüdür. Alacak dava için belirli ve belirsiz alacak ayrımı olsa da iki konu açısından da dava rahatlıkla açılabilinir. Eğer ortada bir alacak mevcutsa ve borçlu taraf konu olan alacak edimini yerine getirmiyorsa alacak davasını açabiliriz. Alacak davasının açılması için ilk şart yetkili ve görevli mahkemeye giderek dava dilekçesinin doldurulması ve harç evrak bedellerinin yatırılmasıdır. Sonrasında davaya konu alacak belirli ya da belirsiz ise bunu belirten bir yazı ile dava dilekçesi doldurulup mahkemeye teslim edilir. Bu teslimden sonra HMK’da belirtilen usül işlemleri özelinde devam edilmektedir.

Yargı Kararları ile Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak davası açmak için yargı kararına gerek yoktur. Ancak yargı kararına bağlı olarak bir alacak doğduysa bu alacak için dava açmak daha kolay olabilir. Diğer bir alacak davasına konu alan yargı kararı ise Yargıtay kararlarıdır. Bu kararlar emsal niteliğinde ise alacağı bu emsal karara uygun olanlar bu karara paralel olarak davalarını açabilirler. Hukuki her türlü sorunun çözümü için tulinbabaoglan.av.tr adresine başvurabilirsiniz. Hukuki tavsiyeler , mahkeme kararları gibi sorununuza yardımcı olacak pek çok çözüme rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir