Aldatma Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Aldatma gerekçesi ile boşanma kararı verilmesi durumunda mal paylaşımı eşlerin aldatma ya da zina olgusu dikkate alınarak belirlenmektedir. Zina gerekçeli boşanmalarda aile mahkemesi kusurlu eşin mal paylaşımında alacağının, artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun biçimde azaltılmasına ya da ortadan kaldırılmasına karar verebilir. Eşler arasında mal paylaşımının yarı yarıya yapılıyor olması gerekmez.  Ancak medeni kanundaki bu hükümden faydalanabilmesi için boşanmanın gerekçeli kararının mutlaka zinaya dayanması gerekir.

Aldatan Eş, Tüm Mal Malvarlığını Kaybedebilir mi?

Zina gerekçeli boşanmalar da bir diğer merak edilen konu ise aldatan eş tüm malvarlığını kaybedebilir mi? Sorusudur. Boşanmanın gerekçesinin zina olduğu durumlarda, aldatan tarafın mal üzerinde alacağı azaltılabilir ya da bu hak tamamen ortadan kaldırılabilir. Ancak bu durumda aldatan eşin sadece edinilmiş mallara katılma rejiminde mümkündür. Diğer mal rejimlerinde ise zina veya hayata kast katkı payı alacağı üzerinde hiçbir yaptırımı olamaz. Ayrıca eğer aldatan eşin birlikte olduğu taraf evli olduğunu bilerek bu ilişki içinde ise bu kişiye de manevi tazminat davası açabilir.

Mal Paylaşımı Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Aralarında farklı bir mal rejimi yönetimi olmayan çiftler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi yönetimi geçerlidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi yönetiminin bitmesi için evliliğin bitmesi gerekir. Ancak düşünülenin aksine mal paylaşımı davası açılması için boşanmanın kesinleşmesi gerçekleşmez.

Boşanma davası ile birlikte mal ayrılığı gündeme gelir. Boşanma davasını takiben mal paylaşımı davası açılabilir gayrimenkul ve banka hesaplarına tedbir konabilir. Mal paylaşımı davasını açmak için boşanmayı bekleyenler zaman zaman mal kaçırma durumu ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Boşanma davasından sonra mal paylaşımı davası açmayı tercih edenlerin dikkat etmesi gereken husus zaman aşımıdır. Mal rejiminin ayrılığı davaları zaman aşımına tabi davalardır. Boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık bir zaman aşımına tabidir.

Boşanma davaları her ne sebepten olursa olsun zorlu süreçlerdir. Özellikle velayet ve mal ayrılığı davaları bir de gerekçe aldatma ise daha zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle bir avukatla bu süreci daha kolay atlatmanız mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir