Aldatma Sebebiyle Boşanma

Aldatma Sebebiyle Boşanma

Zina ya da aldatma sebebiyle boşanma toplumda sıkça rastlanılan bir konudur. Özellikle evlilik birliği devam ederken eşin aldatma gerekçesi ile aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usul ve esaslarına dahil olan bir dava türü karşımıza çıkmaktadır. Hukukta zina ya da aldatma evli birinin eşi dışında farklı bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesidir. Şayet sarılma, öpüşme ya da temas etme gibi durumlar söz konusu ise bu durumda Medeni Kanun 163. madde gereği aldatma değil haysiyetsiz yaşam sürme gerekçeleri ile bir boşanma davası açılmalıdır. Şayet mahkeme tarafından zinanın olduğuna dair deliller tespit edilirse bu durumda aldatma özel bir boşanma sebebi olarak kabul edildiğinden dolayı karar boşanmaya dairdir.

Aldatma Sebebiyle Boşanma
Aldatma Sebebiyle Boşanma

Özel ve genel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılan boşanma nedenleri arasında aldatma özel sebepler içinde değerlendirilmektedir. Davacı şahsın aldatma durumunu ispat etmesi durumunda diğer şartlar aranmaksızın tarafların boşanmasına karar verilmektedir. Aldatılan eşin yaşadığı aldatılma olayı esnasında karşı tarafa hakaret içeren sözler söylemesi aldatan tarafın kusur derecesinde bir hafiflemeye sebep olmaz. Çünkü eş zina fiili sebebi ile bu tepkileri vermektedir. Şayet eşlerden biri aldatılır ile aldatma sebebiyle boşanma davası açma süresi 6 aydır.

Bu durumun geç öğrenilmesi durumunda ise dava açma süresi fiilin işlenme tarihi sonrasında 5 yıl geçmiş ise zaman aşımına uğramaktadır. Şayet 01.01.2014 yılında bir eşin aldatılmasına rağmen aldatma fiili 30.12.2019 tarihinde öğrenilmiş ise aldatılan taraf 5 yıl dolmadığı için boşanma davası açabilecektir. Medeni Kanun’un 161. maddesinin 3. fıkrası gereği aldatılan eşin zinayı affetmesi halinde dava açma hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Affetme durumu sözlü olarak yapılabileceği gibi yazılı olarak da yapılır.

Aldatma Sebebi İle Boşanma Davasında Delil Olarak Sayılan Unsurlar

  • Kredi kartı ekstresi ve banka dökümleri
  • Tanıkların ifadeleri
  • Farklı bir soruşturma dosyasında zinaya dair ifadelerin yer alması
  • Telefon görüşmeleri, sosyal medya mesajlaşma uygulamalarından elde edilen mesajlar
  • Aldatma durumunu ispat etmek sureti ile sadece 1 kere yapılacak olan ses kaydı
  • Güvenlik kamerasından elde edilen görüntüler
  • Otel kayıtları ya da uçak kayıtları

Mahkeme tarafından bu tür deliller kabul edilmektedir. Tüm delillerin toplanması neticesinde aldatılan taraf görüşünü kanıtlıyor ise hâkim tarafından aldatma sebebiyle boşanma kararı verilir. Ankara boşanma avukatı aracılığı ile boşanma davası için vekâlet verebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir