ANKARA AVUKAT

Ankara avukat bürolarında görev alan avukatlar, kanun önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunmak başta olmak üzere çeşitli hukuki işlemlerde bireylerin ihtiyaç duydukları destek hizmetlerini sunar. Kanunlar hakkında yeteri kadar bilgisi olmayan, uğradığı bir haksızlık karşısında yasal haklarını kullanmak isteyen, yapmayı planladığı bir işte hangi yolun izlenmesi gerektiğini bilmeyen bireyler sıklıkla avukatların kapısını çalar. Bulundukları şehirlerin barosuna bağlı olarak faaliyet gösteren avukatlar, aynı zamanda hukukun adil tecellisine de büyük katkı sağlar. Nüfus bakımından yoğun, ekonomik anlamda gelişmiş ve resmi kurum sayısının fazla olduğu kentlerde daha fazla avukat seçeneği bulunur. Bahsedilen tüm nitelikleri taşımasının yanı sıra başkent olması, Ankara avukat arayanların istedikleri her konuda uzman avukatlar bulabilmelerine olanak sağlar.

Ankara Avukat Hizmetleri

Ankara avukat hizmetleri geniş bir çerçevede sunulur. Halk arasında avukatlar, yalnızca mağdurları ya da suçluları yargı makamı karşısında savunan kimlikleriyle bilinir. Ancak avukatların yaptıkları işleri yalnızca bunlarla sınırlandırmak mümkün değil. Avukatların yapmış oldukları faaliyetlerden bazılarını şu şekilde sıralanabilir:

  • Arabuluculuk: Herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında arabuluculuk yapmak, avukatların en önemli görevleri arasındadır. Arabuluculuk, tarafların mahkemeye gitmeden çözüme ulaşmalarını sağlar.
  • Hukuka Uygun Anlaşma ve Sözleşme Yapmak: Başta ticari anlaşmalar olmak üzere, iki taraf arasında düzenlenmek istenilen çeşitli anlaşmalar ve sözleşmeler, hukuka uygun olmaları için avukatlar tarafından hazırlanır. Anlaşmaların ya da sözleşmelerin hukuka uygun olmaması, daha sonra yaşanması muhtemel anlaşmazlıklarda, kanunen haklıyken haksız duruma düşülmesi gibi bir dezavantaj yaratabilir.
  • Birey ya da Kurum Menfaatlerini Korumak: Avukatlar, vekili oldukları önemli kişilerin ya da kurumların itibarlarını hem yasa önünde hem de kamuoyu önünde korurlar. Bu noktada avukatların, vekili oldukları gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki temsilcisi ve sözcüsü olduğu söylenebilir.
  • Davaları Yürütmek ve Sonuçlandırmak: Vekili oldukları gerçek ve tüzel kişileri ilgilendiren davaları takip etmek ve bu davaların çözüme ulaşmasını sağlamak da avukatların görevidir. Avukatın savunma işlevi olarak da bilinen bu görev, aynı zamanda her bireyin kutsal olan savunma hakkının temin edilmesi açısından da önem taşır.

 

Ankara Avukat Seçimi

Ankara avukat seçimi için belirli nüanslara dikkat edilmelidir. Gerçek ve tüzel kişilerin yasal işlerinin sorunsuz şekilde yürütülebilmesi, adaletin haklıdan yana tecellisinin sağlanabilmesi ve taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların sulh ile çözülebilmesi adına avukat seçimine özen gösterilmesi gerekir. İlk olarak hangi amaçla avukata başvurulacağı belirlenmeli ve bu konuda uzmanlaşmış avukatlara öncelik verilmelidir. Türkiye’de avukatlar arasında herhangi bir ayrım ya da uzmanlık alanları yoktur. Ancak bazı avukatların sürekli aynı tipten davalara bakması, onların belirli alanlarda uzmanlaşmasını sağlar. Bu yüzden de seçilecek avukatın, gereksinim duyulan alanda deneyimli olması, üzerinde durulması gereken ilk noktadır. Avukatın mesleki deneyimi de en az alan deneyimi kadar önemli bir husustur.

Bir avukatın sahip olması gereken niteliklerin başında güçlü iletişim becerisi gelir. Avukatlık, aynı zamanda bir ikna mesleğidir. Kendini yeteri kadar ifade edemeyen ya da iletişimde güçlük yaşayan avukatların, gerçek ve tüzel kişileri hukuk önünde temsil etmeleri oldukça zordur. Bu yüzden de avukat seçiminde iletişim yeteneğine odaklanılmalıdır. Avukatın ilk görüşmedeki tavırları ve iletişim kurma çabası, kendini sorunsuz bir şekilde ifade edebilmesi ve özgüveni avukat seçiminde göz ardı edilmemesi gereken önemli noktalardır. Avukatların daha önce yapmış oldukları işlere dair referansları, doğru avukat seçiminde önemli bir göstergedir. Kurumsal ve bireysel davalarda elde etmiş olduğu başarılar ya da halihazırda vekaletini üstlenmiş olduğu işler, avukatların portföyünü oluşturur.

Seçilecek avukatın güven verici tavra sahip olması ve ücret başta olmak üzere her türlü konuda şeffaf davranması da avukat seçiminde önem arz eder. Daha vekalet anlaşması yapılmadan önce avukatın tüm sürecin nasıl işleyeceğini açıklaması ve bunun toplam maliyetinin ne kadar olacağını belirtmesi gerekir. Aksi halde süreç içerisinde istenmeyen masrafların ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelir. Ayrıca davaya ya da yürütülen işe dair her türlü dosya ve belgenin müvekkil ile paylaşılması gerekir. Bu noktada tutucu davranan avukatlar ile çalışmak, doğru bir seçim değildir. Avukatın bitirmiş olduğu hukuk fakültesi, mal varlığı ya da gösterişli bir ofise sahip olması ise avukat seçimi açısından herhangi bir anlam ifade etmez. Bu noktalara odaklanmak, hata yapılmasına yol açar.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir