ANKARA BOŞANMA AVUKATI HİZMETLERİ

Ankara boşanma avukatı ile ilgili merak edilen pek çok konu vardır. Aile kurumu, iki taraf arasında kıyılan resmi nikah ile birlikte resmiyet kazanır. Aksi bir durum olmadığı sürece aile kurumu herhangi bir zaman sınırı olmaksızın varlığını korur. Ancak kimi zaman şiddetli geçimsizlik, aldatma, fiziki şiddet, küçük düşürücü davranışlar, aile kurumunun bütünlüğünü bozan hareketler ve taraflardan birinin akıl sağlığını yitirmesi gibi nedenlerden dolayı aile kurumunun sonlandırılması gerekebilir. Ankara boşanma avukatı bu gibi durumlarda tarafların boşanma işlemlerini kolaylaştırma ve ihtilaflı konularda anlaşmalarını sağlama görevlerini üstlenir.

Hukukta boşanma olarak adlandırılan bu olay, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanmalar, her iki tarafında boşanma konusunda mutabık kaldığı ve anlaşmanın bir sözleşme ile garanti altına alındığı boşanma çeşididir. Anlaşmalı boşanmada dava süreleri daha kısadır. Diğer bir boşanma türü olan çekişmeli boşanma ise tarafların nafaka, çocuk velayeti, miras, tazminat ve ev eşyalarının paylaşımı gibi noktalarda anlaşmazlık yaşadığı boşanma türüdür. Çekişmeli boşanmalar, genellikle 1 yıldan fazla sürer. Davanın büyük şehirlerde görülmesi durumunda bu süre 2 yılı da bulabilir.

Ankara Boşanma Avukatı Seçimi

Ankara boşanma avukatı seçimi önemli bir konudur. Türkiye’de avukatlar arasında uzmanlık alanı ayrımı yoktur. Hukuk fakültesinden mezun olan ve gerekli şartları yerine getirerek avukatlık yapmaya hak kazanan her avukat, boşanma davaları da dahil olmak üzere her türden davaya girme hakkına sahiptir. Bazı avukatların sürekli boşanma davalarına girmeleri ve bu davalarda uzmanlaşmaları, boşanma avukatı olarak anılmalarını sağlar. Boşanma işleminin sorunsuz tamamlanabilmesi ve tarafların hak kaybına uğramaması adına avukat seçimi büyük öneme sahiptir. Boşanmak için avukat seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, şu şekilde sıralanabilir:

  • Deneyim: Boşanma davalarından istenilen sonucu elde edebilmek için, sürekli boşanma davalarına giren ve bu alanda uzmanlaşmış olan avukatlar seçilmelidir. Özellikle dava konusu olan spesifik bir durum söz konusuysa, deneyimli avukatlara başvurulmalıdır. Meslekte geçirdiği yıl da avukatların deneyimlerinin bir göstergesidir.
  • Etkili İletişim: Boşanma avukatı olarak seçilecek kişinin hem müvekkilini iyi anlayabilmesi hem de mahkeme karşısında iyi şekilde ifade edebilmesi, etkili ve ikna edici iletişim becerisi gerektirir. Bu yüzden de tercih edilecek avukatın kendini ifade edebilme ve karşısındakini ikna edebilme hususunda yeterli olması önemlidir.
  • Şeffaflık: Boşanma avukatı seçim süreci, avukat ile müvekkil arasındaki avukatlık sözleşmesi ile tamamlanır. Ancak bu sözleşme öncesinde tarafların ücret başta olmak üzere çeşitli konulardaki beklentilerini açıkça dile getirmeleri gerekir. Özellikle avukat, müvekkiline karşı şeffaf olmalı ve sürecin nasıl işleyeceğini tüm boyutlarıyla anlatmalıdır. Sonrasında ise üzerinde mutabık kalınan noktalar baz alınarak avukatlık sözleşmesi hazırlanmalıdır.

Ankara Boşanma Avukatı Görevleri

Ankara boşanma avukatı görevleri geniş bir yelpazeye hitap eder. Boşanma durumlarında avukatlar, mahkeme salonlarında müvekkillerini savunmanın yanında tüm sürecin yönetimini üstlenirler. Dava açılmadan önce avukat, müvekkilini detaylı olarak dinler ve gerçek olgulardan yola çıkarak boşanma dilekçesini hazırlar. Boşanma dilekçesinin sorunsuz hazırlanabilmesi, boşanmaya neden olan durum ile uyumlu kanun maddesine göre düzenlenmesi ile mümkündür. Bu noktada müvekkil beyanı önemlidir. Mahkeme karşısında zorluk yaşamamak adına müvekkillerin, boşanmalarına neden olan her türlü bilgiyi ve taleplerini avukatları ile paylaşmaları gerekir. Zira aile mahkemelerinde görev yapan hakimler de davaları sunulan madde doğrultusunda değerlendirir. Boşanma dilekçelerine iddiaları güçlendirecek delillerin eklenebilmesi, davanın kısa sürede olumlu şekilde sonuca bağlanması bakımından önemlidir.

Boşanma avukatları davanın açılması ve yürütülmesinin yanı sıra arabuluculuk görevi de yapabilir. Taraflar arasında ihtilaflı olan konuların çözüme ulaştırılmasında avukatların arabuluculuğuna başvurulması, dava sürecinin hızlanmasını sağlar. Avukatlar hem dava açılmadan önce hem de dava açıldıktan sonra arabuluculuk yapabilir. Boşanma avukatının yapacağı ara buluculuk sayesinde çekişmeli boşanma davalarının anlaşmalı boşanma davası haline gelmesi sağlanabilir ve bu da davanın daha kısa sürede çözümlenmesi anlamına gelir.

Avukatlar, bahsedilen hizmetleri vermelerinin karşılığında müvekkillerinden ücret talep eder. Bu ücretlerin asgari sınırı, avukatın bağlı olduğu baro tarafından yıllık olarak belirlenir. Asgari sınırın altında ücret talep edilmesi söz konusu değildir. Üst sınır ise avukat ve müvekkilin arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Avukatlık sözleşmesinde aksi bir madde bulunmadığı sürece, boşanma avukatlarının ücretleri peşin olarak ödenir. Ancak karşılıklı anlaşma ile bu ücretin dava süreci boyunca birkaç taksitte ödenmesi de olanaklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.