Ankara’da Boşanma Davaları ve Ücretleri için Bizi Arayın!

Evlilik ve boşanma, diğer hukuki ilişkilerden, örneğin ticari sözleşmelerden çok farklıdır. Bir Davaların mesleki tecrübesi, kalitesi ve hukuk bilgisinin önemi her hukuk alanında aynı önemde olsa da, boşanma dava süreleri diğer hukuk alanlarında aranandan başkaca özellikler aranır.

Boşanma Davaları

Ankara’da Boşanma Davalarıı tüm diğer özellikler ile birlikte dürüst, profesyonel, ulaşılabilir, soğukkanlı ve güvenilir olmalıdır. Nitekim boşanma, kişinin hayatındaki en önemli, bir, belki iki kere yaşanabilecek olaylardandır.

2021 yılında Türkiye’de 174.085 boşanma gerçekleşmiş, 165.937 çocuğun velayeti karara bağlanmıştır. Aile birliğinin düzeni içerisinde yaşamaktayken 2021 yılında velayeti karara bağlanan çocukların %76’sı anneleri ile yaşamaya, %24’ü babalarıyla yaşamaya başlamıştır. Dolayısıyla sadece 2021 yılı içerisinde 514.107 kişinin hayatı boşanma sebebiyle tamamıyla değişmiştir.

Evlilikte verilen mücadele, eşler arasındaki tartışmalar ve müzakereler ardından boşanma kararına varan süreç kişiyi yormuşken, akabinde gündeme gelecek hukuki ve finansal meseleler ile ilgili çıkabilecek zorlukların göğüslenebilmesi için Ankara’da Boşanma Davaları ile yola çıkılması hayati bir meseledir.

Müvekkilin duymak istediğini değil, hukuki değerlendirmesini tüm doğruluğuyla aktaracak dürüstlükte, her zaman nazik ve saygılı olacak profesyonellikte, telefonlara veya eposta mesajlarına her zaman cevap verecek ulaşılabilirlikte, boşanma süreci boyunca yaşanabilecek gergin olaylar karşısında atik davranabilecek kadar hazırcevap, sakin, soğukkanlı ve her anlamda güvenilebilecek iyi bir Ankara’da Boşanma Davalarıile insan hayatında en önemli olaylarından biri olan boşanma çok daha yumuşak bir geçişle atlatılabilir.

Ankara’da Boşanma Davaları

Boşanmada en önemli kararlardan biri de iyi bir boşanma davaları seçmektir. Genel anlamda birçok avukat boşanma davaları avukatlığı yapmakta ise de özellikle boşanmalarda, çocuk var ise velayet konusunda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak önemlidir.

Avukatlık mesleğinin gerektirdiği saygınlık sebebiyle diğer mesleklerden farklı etik kurallar vardır. Örneğin avukat, bürosunun tabelasını sadece kanunda öngörülen boyutlarda kullanabilir, reklam yapamaz, mesleği sebebiyle diğer avukatlarla rekabet edip ödül alamaz, müvekkiline sen – ben diliyle hitap etmez, avukat müvekkilini kendi bürosunda ağırlar, avukat müvekkilinin kendisine açıkladığı her türlü bilgiyi sır olarak saklamakla yükümlüdür. Dolayısıyla reklamlara bakmaksızın, aşağıdaki kriterlere göre avukat seçiminin yapılması daha sağlıklı olur:

Ankara Boşanma Davaları Süreçleri

Türkiye’de hukukta ve Boşanma Davalarılıkta uzmanlaşma yoktur. Türkiye’nin Davaları her konuda dava alabilir; ancak kendileri hukuk alanlarını belirleyerek özellikle belirledikleri hukuk alanlarında ağırlıklı olarak çalışmaları dava tecrübelerini, o konudaki hukuki bilgileri ve güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlar. Dolayısıyla diğer avukatlardan ziyade boşanma davası Davalarının dava tecrübesi ve özellikle boşanma, velayet, mal rejimi gibi konularda daha uzman olduğu söylenebilir. Özellikle çocuklara ilişkin bir dava konusu var ise, daha önce çocuk velayet davası tecrübesi olan bir avukatla çalışmak tercih sebebi olabilir. Nihayet, boşanmanın hem velayet, hem de nafaka gibi finansal meseleler ile ilgisi olduğundan, avukat boşanma ile birlikte bu konulara da hakim olmalıdır.

Boşanmada sulh ve aile arabuluculuğu

Arabuluculuk tarafların hukuki meseleyi kendi ürettikleri çözümler ile halletmelerine olanak verir. Bu durumda boşanma davası gibi zorlu bir sürece doğrudan girmek yerine öncelikle aile arabuluculuğunda konuyu çözüme kavuşturmak mümkündür. Aile boşanma Davaları sulh ve boşanma arabuluculuğu gibi müesseseleri en verimli şekilde tamamlamak için çaba sarf ederek müvekkillerin faydasına davranır. 2022 yılında, bir takım boşanma davalarından önce aile arabuluculuğuna başvurmanın dava şartı olarak zorunlu hale gelmesi beklenmektedir. Buna göre boşanma arabuluculuğu müessesinden fayda görmek mümkün olacaktır. boşanma davası, sulh ile meseleyi çözebilen, çözülmeyen hallerde ise dava aşamasına tam teşekkül geçebilecek avukattır.

Ankara’da Boşanma Davaları müvekkilini haklarına ilişkin bilgilendirir, ne yapılması ve ne yapılmaması yönünde etraflıca tavsiyede bulunur. Boşanma Davalarıı, müvekkilin seçeneklerinin neler olduğu, boşanma davası ve sonrasında nelerle karşılaşabileceklerini, riskleri tam olarak açıklar ve müvekkilinin kararlarını tüm seçeneklerin bilincinde olarak almasını sağlar. Ayrıca bu şekilde müvekkil hata yapmaktan daha uzak durur. Küçük bir hata, bir kişinin ömrü boyunca karşılık bulacağı sonuçlara ulaşabilir. Örneğin boşanma davasında elde son derece haklı sebepler varken, müvekkilin bir söylemi, bir beyanı ile tüm yaşadığı haksızlıkları aklanır ve sadece bir olay bazında müvekkilin tüm kusuru üstlenmesi söz konusu olabilir. Boşanma Davalarııyla istişare edilmeden atılan adımlar, gerçekleştirilen eylemler ve söylemler, boşanma davası sırasında müvekkili sıkıntıya sokabilir.

Ankara’da Boşanma Davalarıın her daim ulaşılabilir ve danışılabilir müsaitlikte olması, bazı durumlara anında müdahalede ve pahalı hataların önlenmesinde önemlidir. Boşanma Davalarıı müvekkiline hangi durumlarda yanlış olduğunu söyleyebilecek dürüstlükte olmalıdır. Açık ve yalın bir iletişim ile elde edilmesi arzulanan sonuçlara çok daha kısa yoldan ulaşılabilir. Dolayısıyla Boşanma Davalarıı iletişim konusunda hassasiyet göstermelidir.

Ankara’da Boşanma Davaları Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat gibi hususlarda anlaşarak bir protokol hazırlaması ve bu protokolün mahkemece kabul edilmesi talep edilir. Böylelikle mahkemede yıllarca sürebilecek bir süreçte varılacak çözüm ve sonuç, taraflar arasında varılacak mutabakat ile tek celsede boşanma gerçekleştirilebilir. Ne de olsa, mahkemece kanunlar nezdinde hiçbir tarafın hak kaybına uğramadan nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat gibi meselelerin eşlerin hayatlarının geri kalanında uygulanması hedeflenirken, eşlerin iradi olarak kendilerinin belirlediği şartlar ile hayatlarına devam etmeleri daha kolaydır. Ancak bu noktada anlaşmalı Boşanma Davalarıı müdahalesi son derece önemlidir. Nitekim tarafların kendi aralarında hazırlayabileceği bir protokolün hak kaybına uğratması veya ileriki dönemlerde karışıklığa veya belirsizliğe yol açıp yeni bir dava konusu haline gelmesi anlaşmalı boşanma davası tarafından hazırlanacak bir protokol ile önlenebilir.

Ankara’da Boşanma Davalarıa Nasıl Ulaşabilirim?

Ankara Barosu’na bağlı tüm Davaların iletişim bilgileri Baro Levhası’ndadır. Ancak Baro Levhası’nda hangi Davaların, hangi alanda aktif faaliyet gösterdiğini anlamak güçtür. Tanıdıklar vasıtasıyla veya internetten araştırarak birkaç avukat ile toplantı düzenleyerek birebir görüşmek ve bilgi almak en sağlıklı iletişim olacaktır. Böylelikle müvekkil kendine en uygun avukat ile çalışma imkanını yakalar. boşanma davası müvekkiliyle empati kurabilen, boşanma hukukunu anlayan, müvekkilinin veya karşı tarafın özel hayatına karışmayan, müvekkilinin verdiği bilgileri sır olarak saklayan, iyi bir strateji oluşturabilen, dürüst, sürekli ve açık iletişim kurabilen avukattır. Boşanma davası Ankara il sınırları içerisinde aramanız durumunda Baro Levhası’ndan ulaşabilirsiniz.  Boşanma Davalarıı Ankara il sınırları içerisinde bulunan Davaların websiteleri aracılığıyla bulunabilir. Ankara’da avukatlar genellikle makale ve yazıları ile bilgi içerikli makaleler yayınlayarak farkındalık oluşturmaya çalışır.

Ankara’da Boşanma Davaları Ücretleri 2023 Yılında Ne Kadar?

“Boşanma Davalarıın ücreti ne kadar?” en çok sorulan sorulardan bir tanesi;
Boşanma davaları ücreti diğer her konuda olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği ve yerel baroların düzenlemesi ile belirlenir. Avukat boşanma ücreti olarak en az Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre avukatlık ücreti almak zorundadır. Bu ücret tarifesinin altına düşülmesi yasaktır. Ayrıca davanın görüleceği şehre göre yerel baroların yayınladığı ayrı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Genellikle boşanma davaları hem TBB’nin hem de yerel baroların ücret tarifesini göz önünde bulundurarak ücret belirlemektedir. Türkiye Barolar Birliği’nin Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 2022 yılında boşanma davasının asgari avukatlık ücreti 5.100 TL tutarındadır. Ankara Barosu’nun 2022 Ücret Tarifesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 12.500 TL, çekişmeli boşanma davaları 19.000 TL üzerinden ücretlendirilebilir. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde dava değerinin en az %15’i oranında avukatlık ücreti ödenmesi tavsiye edilir.

Bu ücretler asgari sınırın altında kalmamak üzere avukat ile müvekkil arasında özel olarak her dosyaya harcanacak emeğin ve zamanın değerlendirilmesi ile belirlenir. Dolayısıyla “boşanmak için ne kadar para lazım” sorusunun cevabının net bir rakam olması mümkün değilse de, yaklaşık rakamlar bunlardan ibarettir. Bununla birlikte, boşanmak için avukat ücreti ne kadar şeklinde bir hesaplama yapılırken boşanma davası maliyetinin hesabında dava harç ve giderleri ile vergiler de hesaplanmalıdır.

Ankara Boşanma Davası Harç ve Masrafları

Boşanma davası harçları genellikle maktu (sabit) harçlardır. Her yıl değişkenlik göstermekle birlikte 2022 yılı harçlarına göre boşanma davasının mahkemeye dosyalanması için harç, avans ve masraflar için yaklaşık 1.000 TL ödenmesi gerekmektedir. Bu harç boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerlidir. Bununla birlikte yargılama sırasında tanık ücreti, tebligat gideri, bilirkişi ücreti gibi masraflar da doğabilir. Ayrıca boşanma davasında ziynet eşyası alacağı talebi olması halinde nispi harçlar geçerli olur. Nispi harçlar her davanın değerine göre değişkenlik gösterir. Nispi harç söz konusu olduğunda dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenir, geriye kalan ¾ karar ile birlikte ödenir.