Ankara Boşanma Avukatı, Ankara En İyi Boşanma Avukatı, Ankara Ceza Avukatı, Ankara Uyuşturucu Avukatı, Ankara Ağır Ceza Avukatı, Çankaya Boşanma Avukatı, Ümitköy Boşanma Avukatı, Ankara Malpraktis Avukatı, Ankara Tazminat Avukatı.

ANKARA CEZA AVUKATI

Ankara ceza avukatı Ankara’da görülen ceza davalarında tarafların vekili olarak savunma yapan avukatlardır. Ağır ceza mahkemelerinde, sulh ceza mahkemelerinde ve asli ceza mahkemelerinde görülen davalar, ceza davası olarak adlandırılır. Büyük şehirlerde daha fazla ceza davası görülmesinden dolayı, avukat sayısı da fazladır. Esasında Türkiye’de geçerli olan Avukatlık Kanunu’na göre tüm avukatlar eşittir ve ceza avukatı diye ayrılmış bir uzmanlık alanı yoktur. Ancak sürekli ceza davalarına giren ve bu alanda uzmanlaşan avukatlar, genellikle ceza avukatı olarak anılır. Ceza davaları işlenen ya da işlendiğinden şüphe edilen bir suça karşı açılır. Bu davalar bir şikâyet üzerine savcının harekete geçmesi yoluyla açılabileceği gibi; savcının gerekli delillere ulaşması durumunda şikâyete gerek kalmadan da açılabilir.

Ankara Ceza Avukatı Önemi

Ankara ceza avukatı önemi göz ardı edilemez. Ceza davalarında avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak sonuçları bakımından ceza davaları en ciddi davalardır. Öyle ki ceza davalarından sonra bireylerin özgürlüklerini bile kaybedebilirler. Bu yüzden de ceza mağdur ya da masum olunan durumlarda bile ceza davalarına avukatla girmek tavsiye edilir. Her şeyden önce güçlü bir savunma oluşturabilmek için avukata gereksinim vardır. İnsanlar haklı ya da mağdur oldukları durumlarda kendilerini iyi şekilde ifade edemez ve haklılığını mahkeme karşısında ispat edemezse, haklıyken suçlu duruma düşebilir. Normal insanların mahkeme deneyimlerinin olmaması, bu ortamda heyecana kapılmaya ya da iletişim sorunu yaşamalarına yol açabilir. Sürekli olarak mahkemelere giden ve davalara giren avukatlar ise bu sayede deneyim sahibi olurlar. Bu yüzden de müvekkillerinin içerisinde bulunduğu durumu, mahkemeye kolayca beyan edebilirler.

 

Ceza avukatının bahsedilen yararları sağlayabilmesi için, doğru ceza avukatı seçimi önem taşır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Deneyim ve Donanım: Hangi dava türünde olursa olsun, avukat seçiminde ilk dikkat edilmesi gereken husus deneyimdir. Sürekli ceza davalarına giren avukatlar, bu konuda daha deneyimli olur ve müvekkillerini ustalıkla savunabilir. Ayrıca avukatlıkta geçen yıl da deneyimin bir göstergesidir. Bu noktada avukatın geçmişte katıldığı davaları ve nasıl sonuçlandığını incelemek fikir verici olabilir.
  • İkna ve İfade Kabiliyeti: Avukatlar ile müvekkilleri birbirinden ayıran en temel fark, avukatların içinde bulunulan durumu daha iyi ifade edebilmeleridir. Avukatların hem yapılan suçlamanın ya da uğranan mağduriyetin kanuni yönlerini iyi bilmeleri hem de sürekli aynı türden davalara girmeleri bu konudaki ifade kabiliyetlerinin artmasına yol açar.
  • Ulaşılabilirlik: Ceza davaları için seçilecek ceza avukatlarının ulaşılabilir olması da önem arz eden bir husustur. Yeni gelişmeler hakkında bilgi paylaşımı yapabilmek, davanın seyri hakkında bilgi almak ya da daha farklı gereksinimler için müvekkilin avukata ulaşabilmesi şarttır. Aşırı yoğun olan, yalnızca dava dönemlerinde iletişim kurulabilen avukatlarla çalışmak, olumsuzluk yaratabilir.

Ankara Ceza Avukatı Seçimi

Ankara ceza avukatı seçimi için belirli kriterlere dikkat etmek gereklidir. Ceza avukatlarının doğru bir savunma yapabilmeleri açısından iki tarafın da birbirlerine karşı şeffaf olmaları gerekir. Avukata gereksinim duyan müvekkil, kendisine yöneltilen suçlamaya ya da uğradığı mağduriyete dair her türlü bilgiyi şeffaf bir şekilde avukat ile paylaşmalıdır. Avukata anlatılmayan ancak mahkeme esnasında karşı tarafından beyanları ile ortaya çıkan durumlar hem avukatın zor durumda kalmasına hem de davanın seyrinin olumsuza dönmesine neden olur. Bu yüzden de avukatın, davaya konu olan her detayı bilmesi gerekir. Aynı şeffaflık ilkesi avukat açısından da geçerlidir. Avukatın da sürecin nasıl işleyeceğini, avukatlık masraflarının ne kadar olacağını ve müvekkilin merak ettiği diğer tüm soruları açık bir şekilde cevaplaması önemlidir. İki taraf da karşılıklı olarak şeffaflık görevlerini yerine getirdikten sonra avukatlık sözleşmesinin yapılması elzemdir. Bu sözleşme ile avukatın ve müvekkilin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları garanti altına alınmış olur. İki taraf arasında meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlıkta bu sözleşme esas alınır.

Avukatlar, vermiş oldukları bu hizmetler karşısında müvekkillerinden vekalet ücreti talep eder. Bu ücret, avukatların bağlı oldukları baro tarafından her yılın başında yeniden belirlenir. Avukatlar, asgari tutarın altında kalmamak şartıyla vekalet ücreti talep edebilir. Ancak talep edilen ücretin müvekkil tarafından da kabul edilmesi ve avukatlık sözleşmesinde yer alması gerekir. Sözleşmede aksi bir madde olmaması halinde, avukatlık ücreti peşin tahsil edilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.