Anlaşmalı boşanma ücreti Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği Anlaşmalı boşanma şartları 2018 Anlaşmalı boşanma davası Anlaşmalı boşanma 1 günde bitermi

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik müessesini oluşturan bireylerin ortak bir paydada buluştuğu ve iki tarafın da isteği doğrultusunda yaşanan ayrılıklara anlaşmalı boşanma denir. Anlaşmalı boşanma davası mahkeme nezdinde anlaşmalı boşanma olarak kabul edilebilmesi için eşlerin boşanma düşüncesinde mutabık olması gerekir. Boşanma sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan maddi, manevi ve hukuki yükümlülükler hususunda eşlerin uzlaşması ile davanın anlaşmalı boşanma olduğu mahkeme tarafından onaylanır. Dava sürecini ankara anlaşmalı boşanma avukatı yürütebilir.

Bu makalemizin konusu bu konuda çok gelen sorulardan Anlaşmalı Boşanma süreci ile alakalı olacak. Anlaşmalı boşanma nedir , Anlaşmalı boşanma süreci nasıl işler , anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır ve anlaşmalı boşanma protokolü ile ilgili sorularınıza yanıt bulacaksınız.

Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Anlaşmalı boşanma, evli olan tarafların boşanmanın asli ve maddi, manevi, kişisel, çocukların durumuna ilişkin olarak her türlü hususta anlaşarak boşanmaya karar verilmesini istemesidir. Anlaşmalı boşanma davaları için tarafların mutlaka davanın açıldığı tarihte en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Kanun koyucu bu şartı koyarak tarafların hem bir anlık sinirle daha birbirlerini tanımadan boşanmaya karar verilmesinin önüne geçmiş, hem de tarafların evliliklerinin korunmasını amaçlamıştır. Henüz evliliğin ortak bilincine varamadan kişilerin anlaşmalı olarak boşanmaları engellenmiştir.

Boşanmanın bütün hususlarında anlaşan taraflar öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemelidir. Anılan protokolde mahkeme hakiminin, evlilik birliğinin bitiminde karar vereceği tüm hususların mutlaka bulunması şarttır. Örneğin velayet, velayet kendisinde olmayan tarafın çocuklarla kişisel ilişkisi, maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal rejiminden kaynaklı bütün alacakların protokolde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hususlardan bir tanesinde dahi tarafların anlaşamaması halinde hakim anlaşmalı olarak boşanmaya karar veremeyecek ve dava çekişmeli boşanmaya dönecektir. Anılan sebeple tarafların mutlaka bunun bilincinde olarak davayı açmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme tensip zaptı düzenleyerek dava dilekçesini davalıya tebliğ edecek ve duruşma gününü tayin edecektir. Tarafların duruşmada mutlaka bizzat bulunmaları ve protokolü kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi halde duruşmaya gidilmez ise hakim bir celse daha taraflara süre verebilecektir. Davacının duruşmaya gitmemesi halinde dosya işlemden kaldırılacak, davalının gitmemesi davacının gitmesi ve dosyayı takip edeceğini beyan etmesi halinde dava çekişmeli boşanmaya dönecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolü oldukça detaylıca düzenlenmesi ve düzenlenirken ileride tekrar dava açılamayacak şekilde imzalanması gereken bir protokoldür. Aksi halde tarafların alel acele kendi aralarında protokol düzenlemeleri ve alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almadan imzalamaları ve mahkemede karara çıkarmaları halinde çok kısa bir sürede yeni bir davayla karşı karşıya kalabileceklerdir. Usulünce düzenlenmemiş bir protokol mahkeme önünde imzalansa ve taraflar o evrede birbirilerinden maddi manevi tazminat nafaka talep etmemelerine rağmen, protokolün Yargıtay kararları gözetilmeden düzenlenmesi halinde boşanmaya karar verilse dahi kendilerine yeniden dava açılabilecektir. Bu anlamda tarafların mağdur olmaması için protokolün düzenlenmesi ve anlaşmalı boşanma davasının açılması evresinde mutlaka bir boşanma avukatından yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Medeni Kanunda Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili mevzuatlar ve yükümlülükler Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında düzenlenmiştir ve “(1) Evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırılmak istenmesi durumunda eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. (2) Anlaşmalı boşanmak için eşler, maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur. (3) Anlaşmalı boşanmalarda tarafların davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verdikleri beyanları hakimin teyit etmesidir.” şeklinde üç fıkraya ayrılmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır
Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır

Evliliğin sonlandırılması konusunda eşlerin hemfikir olması anlaşmalı boşanma davasının ilk adımıdır. Boşanma konusunda mutabakata varan eşlerin mahkeme sürecini ve boşanma sonrasında yaşanacak süreci son derece titizlikle planlamaları gerekmektedir. Çocuk sahibi olan çiftler vekalet konusunu konuşurken kendi aralarındaki sorunları gündem dışında tutmalıdırlar.

Böylelikle, çocukların geleceği ile ilgili planlama sağlıklı bir zeminde yapılır. Eşlerin maddi konular üzerinde de detaylı şekilde konuşup sorunlarını bir çözüme bağlamaları, davanın anlaşmalı olarak açılabilmesini sağlayacaktır. Nafaka, tazminat, ziynet eşyaları gibi dava sonuçlandıktan sonra başlayacak süreçlerin yanında avukat ve mahkeme masrafları gibi konularda da mutabakat sağlanmalıdır. Bütün yükümlülüklerde mutabık hale gelen eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlaması ve bu belgeyi mahkemeye sunması gerekmektedir.

Bahsi geçen protokol ne derece titiz ve ciddi hazırlanmış ise dava süreci de bu durumla ters orantılı olarak kısalacaktır. Filhakika hazırlanan protokolde nafaka, tazminat, mal beyanı, ziynet eşyalarının durumu, varsa çocukların velayeti gibi konuların tümü anlaşmalı boşa davasının belirleyici konularıdır. Yetkili olarak atanan mahkemelere hazırlanan protokol ile birlikte başvuru yapılması gerekir.

Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri yetkili kılınmıştır, mamafih Aile Mahkemesinin olmadığı yerleşkelerde Asliye Hukuk Mahkemesi sorumludur. Eşlerin hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye yazılı olarak sunma zorunlulukları yoktur. Duruşmanın görüldüğü sırada protokolün tutanağa geçirilmesi de boşanma davasını anlaşmalı statüsüne dahil eder.

Anlaşmalı boşanma dava şartlarını taşıyan taraflar boşanmanın asli ve feri olmak üzere tüm hususlarıyla ilgili bir protokol düzenlemek zorundalar. Protokolde boşanma, velayet, velayet kendisinde olmayan tarafın çocukla kişisel ilişkisi, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimine ilişkin alacaklar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmelidir. Anılan protokol, mutlaka hukuki bilgisi yeterli bir avukat tarafından hazırlanmalı yahut avukata incelettirilmelidir. Zira protokolde mevcut eksiklikler ve yanlışlar kişilerin sonradan yeni davalara maruz kalmasına neden olabilecektir.

Bir nüshası kendisinde, bir nüshası mahkemede bir nüshası ise davalıda kalmak üzere üç nüsha olarak düzenlenen protokol, hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Hazırlanan dava dilekçesi örneği için sitemizde yer alan detaylı yazılara bakınız. Hukuken eksikliği olmayan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve protokol örnekleri ile birlikte mahkemeye başvuran taraf gerekli harçları yatırması ile boşanma davasını açmış olacaktır. Boşanma davasının açılması ile birlikte mahkeme de tensip zaptı düzenlenecek, duruşma günü tayin edilip iki tarafa tebliğ edilecektir. Duruşma tarihinde mahkemede hazır olan tarafların protokolü kabul ettiklerini beyan etmeleri ve hala boşanma isteğinde olmaları halinde mahkeme tarafından boşanma kararı verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davaları her ne kadar basit ve çabuk bitirilen davalar gibi görünse de sürekli bahsettiğimiz üzere protokolde meydana gelen eksiklik sonradan karşı tarafın size dava açmasına neden olabilecektir. Anılan sebeple açılacak maddi talepli yeni davaların önüne geçilebilmesi için protokolünüzün bir avukat aracılığıyla hazırlanmasını ve davanızı bir boşanma avukatının açmasını tavsiye ederiz. Avukatla takip edilen anlaşmalı boşanma davalarında iki fotoğrafınız ve nüfus cüzdanınızla notere giderek çalışmak istediğiniz avukata boşanmak için vekalet çıkartmanız gerekmektedir. Sonrasında tüm işlemler avukat tarafından halledilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dava türleri hüküm süresi açısından karşılaştırıldığında anlaşmalı boşanma davası son derece hızlı sonuçlanmaktadır. Eşlerin sunduğu protokolün eksiksiz olması ve kararlarında dava süreci başladıktan sonra bir değişiklik olmaması durumunda 90 gün içerisinde sonuç alındığı bilinmektedir. Protokolün kusursuzluğu ve dava sürecinde hatasız gidebilmek adına dalında uzman bir boşanma avukatına başvurmak olası zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Dava sürecinde sağlanan mutabakat sonucu sürecin sorunsuz geçmesi ve kısa sürmesi anlaşmalı boşanma davasını, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan hükmü olmasını sağlamıştır.

One thought on “Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilgiler”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir