Anlaşmalı Boşanma Davasında Karar Kesinleşme Süresi

Anlaşmalı boşannma davası her iki tarafın birlikte ortak karar almaları sonucu boşanma sürecini başlatmak istemeleridir. Anlaşmalı olan bu boşanma şekli, her iki tarafın taleplerine uygun olduğu için çekişmeli boşanama davasından çok daha kısa sürede bir sonuca varmaktadır.

Mahkeme boşanma işlemi için başvuran taraflara gerekçeli bir karar yazar ve bu kararını kapalı bir tebligat şeklinde adreslerine gönderir. Bu işleme ise tebliğ adı verilmektedir. Bu tebliğ işleminden sonda ise taraflara iki haftalık bir süre verilir. Bu süreye ise istinaf süresi denilmektedir. Bu süre zarfında ise tarafların farklı şekillerde dönüt verdikleri görülmektedir.

Söz konusu olan süre içerisinde tarafların her ikisinin da hicbir şekilde işlem yapmıyor olması söz konusu olan davanın kanuna yansıtılmadığından dolayı kesinleştirme yapılır.

Taraflar kedilerine verilen süre içerisinde kanun yollarından feragat etmek istediklerini belirtebilirler. Bunu ise “Kararımı istinaf etmek istemiyorum. Bu yüzden kararın kesinleşmesini istiyorum şeklinde bir dilekçenin verilmesi gereklidir. Bu dilekçenin verilmesinin ardından ise istinaf süresinin bitmedi beklenmeden kesinleştirme işlemi yapılır.

Ankara Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası son zamanların en yaygın olan davasıdır. Bu davada her iki taraf da önceden almış oldukları ortak karar neticesinde işlemlerini yerine getirmeye çalışırlar. Bu anlamda ise kişilere Ankara Boşanma Avukatı’nın yardımcı olacağı bilinmelidir. Bu avukatların boşanmaya resmiyete ilan etmeden önce aşağıda verilen maddeleri uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gereklidir.

  • Tarafların evliliğinin bir yıldan az olmaması gereklidir.
  • Tarafların mahkeme önünde boşanmak isteme sebeplerini belirtmeleri gereklidir.
  • Tarafların beraber başvuru yapması veyahut da bir tarafın başvuru yapması diğer tarafın da işlemleri onaylaması gereklidir.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların ortak kararı sonucu açılmış olan bir dava çeşididir. Bu davada tarafların hazırlaması gerekli olan bazı evraklar vardır. Hazırlanması gerekli olan evrakların ise eksiksiz bir şekilde hazırlanması gereklidir. Gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanabilir;

  • Boşanma davasına ait hariçte giderlerin ödenmesi
  • Çocuğun vekaletnamesinin avukata iletilmesi
  • Boşanma dava dilekçesinin verilmesi
  • Boşanma dava protokolünün hazırlanması
  • Tarafların çocukları varsa, onların kimlik belgeleri
  • Ortak malların paylaşmasını devrini gösteren belgeler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir