Ankara Boşanma Avukatı İletişim
+90 546 646 70 14

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2021

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2021

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2021

Anlaşmalı boşanma protokolü sayesinde, eşlerin boşanma süreci oldukça kısalmaktadır. Ancak tabii ki eşlerin bazı şartları yerine getiriyor olması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca, boşanma davası iki şekilde açılabilir:

  1. Anlaşmalı boşanma davası ve
  2. Çekişmeli boşanma davası.

Bu içeriğimizde, Anlaşmalı Boşanma Protokolü (2021) hakkında detaylı bilgi sağladık.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma sürecine ve boşanmanın getireceği sonuçlara ilişkin anlaştıkları konuları düzenleyip mahkemeye sundukları bir anlaşma metnidir.

Aile Mahkemesi hâkimi, taraflarca hazırlanan metni inceler ve uygun bulması halinde tarafların boşanma iradesini kabul eder.

Anlaşmalı Boşanma Şartları başlıklı makalemize göz atarak bir boşanma davasının hangi durumlarda anlaşmalı boşanma kabul edilebileceğini öğrenebilirsiniz.

İlgili kanun hükmünde belirtildiği üzere, anlaşmalı boşanma protokolü içinde açık, net ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekli olan unsurlar şu şekildedir:

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 1: Taraf Bilgileri

Protokolde bulunması gereken birinci unsur tarafların kişisel bilgileridir. Eşlerin adları, soyadları, TC kimlik numaraları ve adresleri işbu metinde yer alması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 2: Eşlerin İradesi

Çekişmeli boşanma davalarında yer almayan ancak anlaşmalı boşanma protokolü içinde bulunan en önemli unsurlardan biri; eşlerin boşanma isteklerine ilişkin ortak irade beyanında bulunmalarıdır.

Ortak iradenin hiçbir baskı altında olmadan hür irade biçiminde beyan edilmesi gerekmektedir. İlgili kanun maddesinde de belirtildiği gibi, taraflar ilk duruşmada anlaşmalı boşanma iradelerini hâkim huzurunda ve bizzat kendileri bildirmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 3: Çocuk veya Çocukların Velayeti

Var ise çocuk veya çocukların velayetine ilişkin düzenleme de anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer almalıdır. Protokol içeriğinde çocukların velayetinin kimde olacağı ile çocuk veya çocukların kimlik bilgileri açık bir şekilde ifade edilmelidir.

“Tarafların evlilik birliğinden doğan 17/08/2011 doğum tarihli Ali (T.C.: 12345678912) ile 06/04/2014 doğumlu Bülent (T.C.: 012345678901) isimli müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verileceği hususuna ilişkin taraflar aralarında anlaşma sağlanmıştır.”

Çocuk veya çocukların velayeti hususunda hâkimin takdir yetkisi bulunmaktadır. Taraflar kendi aralarında anlaşmış olsalar bile, hâkim çocuk veya çocukların menfaatini gözeterek farklı bir karar verebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 4: Çocuk veya Çocuklarla Kişisel İlişki

Velayeti kendisine verilmeyen eşin çocuğunu veya çocuklarını ziyaret etme hakkı olduğu kadar, ebeveynleriyle kişisel ilişki kurmak çocuk için de bir haktır. Bu bağlamda, çocuk veya çocukların velayeti hususunda anlaşmaya varıldıktan sonra, tarafların kişisel ilişki kurması konusu da protokole eklenmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içine çocuk veya çocuklarla kişisel ilişki düzenlemesi eklenirken, çocuk veya çocukların üstün yararı esas alınmalıdır. Yaş, eğitim durumu, sağlık durumu, uyku düzeni, kültürel ve spor faaliyetleri göz önüne alınarak gün ve saat düzenlemesi yapılmalıdır.

Yaz tatilleri, sömestr tatilleri, ara tatiller, doğum günleri, dini ve milli bayramlar, özel günler, anneler günü, babalar günü, yılbaşı, telefon görüşmeleri gibi tüm durumlar için de düzenleme yapmak, taraflar arasında sonradan oluşabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve hak kayıplarını engellemek için önem teşkil etmektedir.

“Her ayın ikinci ve dördüncü Cumartesi günü saat 10.00’dan Pazar saat 18.00’a kadar anne evinden alınıp anne evine bırakılmak üzere kişisel ilişki tesisinde taraflar anlaşmaya varmışladır.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 5: İştirak Nafakası

Boşanma durumu yalnızca eşler arasındaki ilişkiyi sona erdirmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı sorumlulukları evlilik birliğinde olduğu gibi devam etmektedir. Bu nedenle, çocuk veya çocukların velayetini alan eş, iştirak nafakası talep edebilir.

İştirak nafakası hususu, anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken zorunlu içeriklerdendir. Düzenleme gerçekleştirilirken, iştirak nafakasının kim tarafından, ne zaman ve nasıl ödeneceğine dair açık bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

“Davalı baba, çocuklar için ayrı ayrı 1.250,00 şer TL den toplamda 2.500,00 TL (İkibinbeşyüztürklirası) iştirak nafakasını davacı annenin T.C. A Bankası A.Ş. B  Şubesi’nde bulunan İBAN NO:TR xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx nolu hesabına her ayın 1’inde yatıracaktır. İştirak nafaka miktarı her yıl 5 Ocak tarihinde TEFE-TÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır.

Nafaka dışında olmak üzere müşterek çocuk veya çocuklara ait sağlık, eğitim, kurs ücreti gibi giderler ise anne baba arasında eşit bir şekilde paylaştırılacaktır. Bu kapsamda, davacı anne gerekli evrak, bilgi ve belgeleri davalı baba ile paylaşacaktır. Davalı baba, belirtilen masrafların oluşması halinde, iştirak nafakasını yatıracağı hesaba 10 gün içinde kendisine düşen miktarı yatıracaktır.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 6: Yoksulluk Nafakası

Taraflardan birinin yoksulluk nafakasına dair bir talebinin olması halinde, anlaşmalı boşanma protokolüne açıkça hangi tarafın hangi tarafa ne miktarda yoksulluk nafakası ödeyeceği, ne zaman ve nasıl ödeyeceğine dair bir düzenlemenin eklenmesi gerekmektedir.

Tarafların birbirinden yoksulluk nafakası talebi bulunmuyorsa, bu da açıkça anlaşmalı boşanma protokolü içinde yer almalıdır.

“Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden yoksulluk nafakasına ilişkin bir talepleri bulunmamaktadır.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 7: Maddi ve Manevi Tazminat

Maddi ve manevi tazminat, diğer maddi taleplerde olduğu gibi açık bir şekilde düzenlenmeli, hangi tarafın hangi tarafa ne miktarda yoksulluk nafakası ödeyeceği, ne zaman ve nasıl ödeyeceğine dair bir düzenleme eklenmelidir.

Tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat talebi bulunmuyorsa, bu anlaşma da açıkça anlaşmalı boşanma protokolü içinde yer almalıdır.

“Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi yoktur.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 8: Dava ve Yargılama Giderleri

Her davada olduğu gibi, boşanma davalarında da harç gibi birtakım masraflar bulunmaktadır. Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde dava ve yargılama giderlerinin kim tarafından karşılanacağına dair bir düzenleme yapmalıdır.

“Dava ve yargılama giderleri davalı tarafından karşılanacaktır.”

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği 9: Avukatlık Ücretleri

Boşanma sürecinde taraflar kendilerini vekil ile temsil ettirme hakkına sahiptir. Bu durumdan doğabilecek avukatlık ücretlerinin kim tarafından ödeneceği anlaşmalı boşanma protokolü içinde açıkça ifade edilmelidir.

Diğer Hususlar

Yukarıda bahsedilen unsurlara ek olarak başka unsurların da düzenlenmesine dair talepler oluşabilir. Diğer hususlar, anlaşmalı boşanma protokolü içinde bulunması zorunlu olmayan hususlar olsa da, talep halinde düzenlenmesi mümkündür.

Evlilik birliği süresince satın alınan taşınır ve/veya taşınmaz mallar, mal rejimi tasfiyesi, aile konutuna ve ziynet eşyaları ile kişisel ve ev eşyalarına ilişkin meseleler, anlaşmalı boşanma protokolüne mal paylaşımına ilişkin kararlar olarak eklenebilir.

Yaygın olmasa da, kimi boşanma davalarında kadın eşinin soy ismini kullanmaya devam etmek isteyebilmektedir. Bu durumda, anlaşmalı boşanma protokolünde soy isim kullanımının boşanmadan sonra da süreceğine dair bir madde yer alabilir.

“İş bu protokol şartları çerçevesinde tarafların anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da davalı eşin soyadını davacı eşin kullanmasına muvafakat ettiği konusunda taraflar anlaşmışlardır.”

Boşanma davası işleme alındıktan sonra, TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi vatandaş portal kullanarak panele giriş ile dava takibi yapmak mümkündür.

Ankara boşanma avukatı arayan davacı ve/veya davalı eşler, Av. Tülin BABAOĞLAN YILMAZ ile iletişime geçerek tüm hukuki süreçlerin takibi konusunda hizmet alabilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bizi Arayın
Yol Tarifi