Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Dava dosyasının 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda öngörülen şartlara uygunluk göstermesi durumunda Anlaşmalı Boşanma Davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma şartları şunlardır:

Evlilik Birliği En Az 1 Yıl Sürmüş Olmalıdır

Anlaşmalı boşanma davası; taraflar arasında yapılan resmi nikâh tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmesi durumunda açılabilir. Bir diğer deyişle, anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmesi gerekmektedir.

Taraflar Ortak Karar Neticesinde Mahkemeye Başvurmalıdır

Bir boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası kabul edilebilmesi için eşlerin mahkemeye birlikte başvurmuş olması veya davacı eşin açtığı boşanma davasını davalı eşin kabul etmiş olması gerekmektedir.

Ek olarak, boşanma davası çekişmeli olarak açılmış olsa bile, dava devam ederken tarafların anlaşmalı boşanma iradesini açıklayan protokolü mahkemeye sunmaları halinde, anlaşmalı boşanma sağlanabilmektedir.

Taraflar Boşanma İradelerini Hâkim Huzurunda Açıklamalıdır

Türk Medeni Kanununa göre, taraflar boşanma iradelerini mahkemede ve hâkim huzurunda açıklamalıdır. Hâkim, tarafların veya taraflardan birinin iradelerinin herhangi bir nedene bağlı fesada uğradığını tespit ederse, boşanma talebini reddetme hakkı bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, eşler boşanma iradelerini temsilcileri aracılığıyla değil, bizzat kendileri ifade etmelidir.

Hâkim, Tarafların Yaptığı Anlaşmayı Uygun Bulmalıdır

Tarafların Anlaşmalı Boşanma Protokolünde belirttiği boşanmanın mali sonuçları ve ergin olmayan çocuk veya çocukların durumu konusunda taraflarca kabul edilen düzenlemenin hâkim tarafından uygun bulunması, anlaşmalı boşanma şartları arasında yer almaktadır.

Taraflar bu düzenlemeyi yazılı olarak hazırlayıp hâkime sunabilecekleri gibi, anlaşma iradelerini mahkemede hâkim huzurunda sözlü olarak da dile getirebilirler. Bu durumda, iradelerin geçerli olması için anlaşma maddelerinin duruşma tutanağında geçirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği ve Kabul Şartları

Anlaşmalı Boşanma Protokolü olarak da bilinen yazılı anlaşmada yer alması gereken bazı zorunlu içerikler bulunmaktadır.

  • Maddi ve manevi tazminat,
  • İştirak nafakası,
  • Yoksulluk nafakası,
  • Çocuk veya çocukların velayetinin kime bırakılacağı,
  • Çocuk veya çocuklarının velayeti kendisine bırakılmayan eşin çocuklarıyla kuracağı kişisel ilişkinin tesisi

hususlarında anlaşılmış olması gerekmektedir.

Taraflar dilerlerse mal rejimi tasfiyesi ve aile konutuna ilişkin bir anlaşma da yapabilir. Ancak bu konular Anlaşmalı Boşanma Protokolünün zorunlu içerikleri kapsamında değildir.

Mahkeme sürecinde hâkim, eşlerin kendi aralarında yaptıkları protokolü uygun bulmazsa müdahale edebilir ve çeşitli değişiklikler yapılmasını önerebilir. Hâkim, uygun gördüğü değişiklikleri eşlere dayatma hakkına sahip değildir.

Eşler anlaşmada yapılan değişiklikleri kabul ederse boşanma kararı verilir. Eşlerin uzlaşamaması durumunda ise, anlaşmalı boşanma talebi reddedilir ve çekişmeli boşanma davası addedilerek sürece devam edilir.

Yargıtay’a göre taraflar boşanma kararı kesinleşinceye kadar geçen sürede tek taraflı irade beyanı ile boşanma protokolünden vazgeçebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, taraflar veya tarafların boşanma avukatı tarafından hazırlanan dava dilekçesi ve bu dilekçeye eklenen Anlaşmalı Boşanma Protokolüyle birlikte, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya son altı aydan beri birlikte oturdukları yerde bulunan Aile Mahkemesine başvurulması suretiyle açılır.

Hukuk Tevzi Bürosuna gerekli harç ve masraflar ödenir. Ardından, davacıya davanın hangi mahkemede ifa edileceğini ve dava esas numarasını içeren bir evrak verilir.

Dava açıldıktan sonra, mahkeme tarafından Tensip Zaptı hazırlanır. Taraflara duruşma günü yazılı olarak tebliğ edilir. Davanın tek celsede sonuçlanabilmesi amacıyla alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılması durumunda davanın açıldığı günden itibaren en geç 1 ay içinde duruşma günü alınır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde mutlaka Anlaşmalı Boşanma Protokolüne atıf yapılmalı, tarafların bu protokolde yer alan şartlarda anlaştıkları ve boşanmayı kabul ettikleri açıkça belirtilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir