Arabuluculuk Nedir

ARABULUCULUK NEDİR?

Bir çok dava türünde uyuşmazlıkların çözümü için yargıya başvurmadan önce arabulcuğa gitmek zorunlu hale gemiştir. Bu değişiklik ile birlikte ise insanların kafasında arabuluculuk nedir, nasıl yürütülüt, arabulucu kimdir diyerek sorular oluşturmuştur. Bu ve arabuluculuk ile ilgili diğer yazılarımızda bu soruları açıklamaya çalışacağız.

Arabuluculuk Nedir
Arabuluculuk Nedir

En genel anlamı ile arabulucuğu, tarafların aralarında çözemedikleri ihtilaflı olan uyuşmazlıkları bir veya birden çok arabulucunun yardımı ile çözme süreci olarak tarif edebiliriz. Burada üçüncü bir kişi olan arabulucu tarafları bir araya getirmekte ve yargı sürecini başlatmadan önce tarafların kendi aralarında çözemedikleri süreci taraflara yardım ederek olumlu bir şekilde sonlandırmaya çalışmaktadır. Burada birçok insan için arabulucuğun amacının mahkemelerin yoğunluğunu azaltmak olduğu düşünülebilir. Ancak arabulucuğun amacı hakkındaki bu düşünce yanlıştır. Zira arabulucuğun asıl amacı tarafların arasındaki iletişim sorunlarını arabuluculuk eğitimi almış profesyonel kişiler tarafından çözümlenmesidir. Arabulucu bu problemleri çözümlerken sistematik yöntemler uygulayacaktır.

Arabuluculuğa uyuşmazlık dava aşamasına gelmeden önce veya davanın görülmesi sırasında başvurulabilir. İstisnaları hariç olmak üzere birçok alanda arabuluğa başvuru mümkündür. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3/1. Maddesine göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan  işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuğa başvuruluş olması dava şartıdır. Bunun gibi dava şartı olan birden fazla alan da vardır. Bu davalar ile ilgili olmak üzere dava açacak kişiler davalarını açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadırlar.

One thought on “Arabuluculuk Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir