Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem tazminatı; yasada belirtilen, iş akdinin son bulması durumlarının söz konusu olması koşuluyla asgari çalışma süresini doldurmuş olan işçinin alması gereken alacak hakkına denir. İşçiye veya mirasçılarına verilen bu para için gerekli koşullar: İşçinin en az 1 yıl çalışmış olması gerektiği, işveren tarafından ahlaka ve iyi niyete aykırılık dışında bir nedenle feshi, haklı nedenle fesih durumlarıdır. Askerlik nedeniyle işten ayrılma ve bunun sonucu tazminat almak için yasal şartlardan biridir. İş kanunu madde 14’e göre işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı tutarı ödenmesi gerekir. Yargıtay karalarına göre işi fesih tarihi ile askerliğe gidiş tarihi arasında makul bir süre olmalıdır.

Kıdem Tazminatı Koşulları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alabilmek için bir takım belirli yasal şartlar bulunmaktadır. Öncelikle işveren tarafından haklı bir sebeple işten çıkarılma gerçekleşmiş olmalı, İşçi eğer ki ahlaka aykırı davranışlar ve de iyi niyet kurallarına dayanarak veya bunlar ve benzeri zorlayıcı davranışlar sonucu zaruri olarak işi bırakmış ise, askerlik yapmak maksadıyla işten ayrılma durumunda, emekliliğe hak kazanmış olan işçi söz konusu ise ve bu işçi emeklilik için gereken prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurmuş ise, evlenip 1 yıllık süre içinde işi bırakmış ise (madde 24 te geçen haklı neden). Aynı zamanda işçi vefat etmiş ise mirasçılara da kıdem tazminatı alacağı hakkı doğar.

Askerlik Nedeniyle Fesihte Kıdem Tazminatı

İşçinin makul sürede askerliğe gitme ve de bu görev için fesih durumunda söz konusu olur. Sadece askerlik nedeniyle işten ayrılma alacağı olan kıdem tazminatı değil, gereken başkaca işçilik hususunda alacak hakları varsa bunların da işveren tarafından ödenmesi gerekir. İşçinin iş sözleşmesine göre işten çıkarılması durumunda derhal işi bırakabilir tanınan belirli süreye uymasına gerek yoktur. Bu fesih hakkı işçiye ait olup, işverene ait değildir. Askerliğe Makul sürede gidilmesi lazım. Yargıtay bir kararında fesih ile askerliğe gitme arasındaki süreyi makul bulmamıştır (14 ay). İstifa dilekçesinde ise mutlaka nedenin; Askerlik nedeniyle işten ayrılma belirtilmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir