Avukat Tarafından Temsil Edilen Kişiye Ne Denir

Hukukun Temel Taşı: Avukat

Avukat Tarafından Temsil Edilen Kişi; Avukatlar, ilgili yasalarca belirlenen kural ve kanunlar uyarınca, dava sırasında vatandaşı temsil etmek görevini yerine getirmektedirler. Davaya taraf olan vatandaş kanunen kendi hakkını savunabilmesine rağmen, dava dosyasının içeriği açısından konuya ve ilgili kanunların kapsamından habersiz olabilmektedir. Böylesine büyük bir bilgi denizi içerisinde kendisini savunmak konusunda yetersiz hisseden vatandaşın hakkını yasal olarak avukatlar savunabilmektedir. Avukatlar, konu ile ilgili üniversitelerde gördükleri hukuk eğitimi yanı sıra dava ve dosya tecrübeleri ile vatandaşların bireysel ve toplumsal haklarını etkin bir şekilde savunabilmek için vakit, nakit ve emek sarf ederler. Avukat tarafından temsil edilen kişiye ne isim verilir? sorusu, davanın taraflarının net olarak ifade edilmesi konusunda hukuk siteminin işlevini arttırmaktadır.

Avukat Tarafından Temsil Edilen Kişiye Ne Denir
Avukat Tarafından Temsil Edilen Kişiye Ne Denir

Avukatlar Neden Bizi Temsil Ederler

Avukatlar boşanma, icra, ceza, iş hukuku gibi temel alanlarda özelleşirler. Tıpkı bir doktorun kalp, beyin, solunum yolu uzmanı olması gibi avukatlar da belirli dava alanları konusunda özelleşmiş meslek uzmanlarıdırlar. Ancak avukat tarafından temsil edilen kişi kimdir? sorusu her dava türünde aynıdır. Avukat tarafından temsil edilen kişiye müvekkil denir. Müvekkiller, avukatlara mahkeme sırasında kendi haklarını koruması için vekâlet verirler. Vekâlet verme işlemi baro tarafından alt sınırı belirlenen ücret aracılığı ile sözleşme belgesi ile birlikte sağlanabilmektedir. Yani ücret karşılığında her vatandaş avukat tutma hakkına sahiptir. Bu ücreti ödeyemeyen vatandaşlar için devlet, baro aracılığı ile kişiye avukat tahsis edebilmektedir.

Avukat Tarafından Temsil Edilen Kişiye Ne Denir

Avukat tarafından temsil edilen kişiye ne isim verilir? sorusu hukuk dilinde net bir şekilde karşılığını bulmaktadır. Hukuk, vekâlet veren kişiyi müvekkil olarak adlandırmaktadır. Avukatlar, müvekkillerinin dava süreci içerisinde var olan haklarını savunmak adına, müvekkillerinin hâkim olamadıkları kanun, tüzük, yönerge gibi hukukun alanına ait kural ve kanunlara hâkim olmak ve hâkim olduğu konular hakkında da müvekkilini bilgilendirmek görevini üstlenmektedir. Var olan kanunların yorumlanması ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde haklarının korunması, avukatın yetki ve yetenekleri arasında bulunmaktadır. Belirli bir ücret karşılığında müvekkilinin haklarını koruyan bir avukat, yeni gelişmelerden haberdar olmalı, dosyaları titizlikle ele almalı ve mahkeme heyeti ile olumlu ilişkiler kurabilmelidir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir