Babalık Davası Nedir , Nasıl Açılır , Babalık Davası Açma 2019 | babalik davasi ne kadar ucret | babalık davası 2019 | babalık davası tazminat

BABALIK DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR?

Türk Medeni Kanunu’nun 301/1 maddesine göre çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davaları açıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısına ve hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı çocuğun babası olmasının olanaksızlığı veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Örneğin evlilik içerisinde doğmuş bir çocuğun babası koca sayılacaktır. Ancak gerçekte babası başka bir kişi ise önce koca ile çocuk arasındaki soybağı ilişkisinin kaldırılması gerekmektedir. Çocuğun bir başka erkekle soybağı ilişkisi ortadan kaldırılmadıkça babalık davasının dinlenmesi mümkün değildir. Bu şekilde bir dava açılması halinde öncelikle babalığın tespiti talebinin eldeki dosyadan tefrik edilmesi, başka bir esasa kaydedilmesi, soybağının reddi davasının sonucunun beklenmesi ve ona göre karar verilmesi gerekmektedir.

Babalığın tespiti davalarında mahkemece küçüğe kayyım tayin ettirilip davanın kayyım, cumhuriyet savcısı ve hazineye ihbar edildikten sonra işin esasına girilerek karar verilmesi gerekir. Bu durum 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337. Maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre evlilik birliğinin bulunmaması halinde velayetin anaya ait olacağı, 426/2 maddesinde ise yasal temsilci ile küçüğün menfaati çatıştığında küçüğe kayyım atanacağı, 301. Maddesinde de babalık davasının Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye, dava ana tarafından açılmış ise kayyıma, kayyım tarafından açılmış ise anaya ihbar edileceği bildirilmiştir. Tüm bu ihbarlar yapıldıktan sonra dosyada işin esasına girilebilir.

Babalık iddiası ile ilgili olarak çocuk, anne ve baba olduğu iddia edilen kişiye ait gerekli kan ve doku örneklerinin alınıp DNA testi yaptırılıp alınacak rapor doğrultusunda bir karar verilmesi gerekir.

Ayrıca babalık davalarında nüfus müdürlüğüne husumet yönlendirilemez. Bu nedenle dava da nüfus müdürlüğünün davalı olarak gösterilmesi onu yasal hasım haline getirmez.

Türk Medeni Kanunu’nun 284. Maddesi hükmünce soybağına ilişkin davalarda, hakim maddi olguları resen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder. Soybağına ilişkin hiçbir dava da kabul hüküm doğurmaz. Bilindiği üzere kabul sadece tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri hususlarla alakalı olarak hüküm doğurur. Soybağının reddi ve babalık davaları gibi davalar ise kamu düzenine ilişkindir, bu tarz davalarda soybağının belirlenmesi için DNA testinin yaptırılıp kan ve genetik bulgular yönünden resen araştırma yapılması gerekir.

Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan itibaren bir yıl geçmekle düşer. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa bir yılık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. Yasada çocuk için hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Ana babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba ve mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

  1. Doğum giderleri

  2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri

  3. Gebeli ve doğumun gerektirdiği diğer giderler

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsü gereğince tazminattan indirilir.

2 thoughts on “Babalık Davası Nedir Nasıl Açılır”

  1. Babam annemi bana hamileyken terk etmiş Annem Almanya’ya gitmiş Ben Almanya’da dünyaya gelmişim Annem Tekrar Türkiye’ye dönüş yapılıp burada evlenmiş ben yıllar sonra babam olduğunu öğrendim yani kendisini soy ismini istememe rağmen bana soy ismini vermek istemedi evli çocuklu olduğunu öğrendim benim oğlu olduğumu Benim de onun babam olduğunu bildiğim halde beni arayıp sormuyor babalık davası açsam Maddi manevi ne yapabilirim teşekkürler Bu arada Mayıs 1984 doğumluyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir