Boşanma davaları hakkında sıkça sorulan sorular

Boşanma davalarında avukatlık ücreti ne kadardır ?

Müvekkillerimizin boşanma davalarıyla ilgili olarak yüzyüze görüşme yapılmakta, sonrasında hukuki sorunun mahiyetine ve boşanma davası sonrasında talep edileceklere göre vekalet ücreti Avukatlık Kanunu çerçevesinde tayin edilmektedir. Ofiste yapılacak danışmalar ücretlidir.

Boşanma davam açıldı ancak avukatım duruşmada çok konuşmuyor. Bu beni savunmadığı anlamına mı gelir?

Kesinlikle o anlama gelmez. Türk hukukunda sözlü değil yazılı yargılama usulü esastır. Bu sebeple avukatınız dilekçelerinizi süresi içerisinde sunmuş ve sizin taleplerinizi ve savunmanızı yazılı olarak şekilde ifade etmişse ayrıca duruşmada yazdıklarını tekrarlamasına gerek yoktur. Ayrıca Yargı mercilerinin yogunluğu, dosyaların çokluğu sebebiyle çoğunlukla her duruşmaya en fazla beş dakika ayrılmakta ve hakim yazılı olarak dosyaya sunulan esasları tekrar sözlü olarak dinleyerek zaman kaybetmek istememektedir. Elbetteki yazılı olarak ifade edilemeyen gerekli hususların, ne olursa olsun sözlü olarak da ifade edilmesi gerekmekte ve bu durum duruşma esnasında hakim gözünde kötü bir kanaat oluşturmamak adına mutlaka alanında uzman avukatlarca değerlendirilerek yapılmalıdır.

Boşanma Davasını kendim açabilir miyim ?

Elbetteki vatandaşlar her hukuki sorunlarıyla ilgili olarak kendileri dava açıp takip edebilirler. Boşanma davası da vatandaşlar tarafından açılabilir. Ancak hukuk çok ince ayrıntılara sahip karmaşık bir alandır. Dosyada mevcut herhangi bir eksiklik, kusur durumunda hakimin net bir kanaate sahip olmaması sonucunu doğuracak ve boşanmanın reddine kadar gidecek önemli sorunlara yol açabilecektir. Boşanmanın reddedilmesi halinde aynı sebebe dayalı olarak 3 yıl dava açamayan tarafların bu anlamda yanlış yahut eksik işlem yapmalarıyla karşılaşacakları sorunlar çok ağırdır. Sorununuz yargı mercilerine intikal ettiğinde her şeyin usulüne uygun ve hak kaybına uğramadan olması için mutlaka dosyalarınızı aile hukuku ve boşanma davalarında uzman avukat aracılığıyla takip etmenizi tavsiye ederim.

Ben boşanmak istiyorum, eşim boşanmak istemiyor. Bu durumda boşanamaz mıyım?

Boşanmak iki tarafın da isteğine tabi olan bir durum değildir. Boşanma isteğinde bulunan kişi daha az kusurlu ise avukatınızın gerekli önlemleri alması ve hukuki süreci iyi bir şekilde yönetmesi halinde eşiniz boşanmak istemese de boşanmanıza karar verilebilir.

Eşim beni başka birisiyle aldatıyor, boşanmak istiyor. Ben boşanmak istemiyorum. Ne olur?

Boşanmak iki tarafın da isteğine tabi olan bir durum değildir. Bir kişi aldattığını kabul ederek açtığı boşanma davasını kazanamaz. Ancak dava sürecinde taraflar yaptıklarını inkar ederek daha az kusurlu duruma geçmek isteyeceklerinden bu durumda mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılmalıdır.

Boşanma davasını ben açarsam, tazminat alamaz mıyım?

Bu soru halkımızda bulunan çok yaygın bir görüştür ama yanlıştır. Nafaka ve tazminat hususları davayı kimin açtığı ile ilgili değil, dosyada mevcut savunmalara göre kusur ve yapılacak sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları ile ilgilidir. Davayı kimin açtığının bir önemi yoktur ki davalı da her zaman karşı dava açabilir.

Yurt dışında boşandım ama hala Türkiye’De evli görünüyorum. Ne yapabilirim?

Bir boşanma avukatı aracılığıyla tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Boşanmak istiyorum, eşim bana şiddet uyguluyor. Ne yapabilirim?

Öncelikle böyle bir durumda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun uyarınca hemen koruma talebinde bulunulmalıdır. Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Boşanma esnasında ev eşyaları kimde kalır?

Çeyiz olarak getirilenler hariç evlilik birliği içerisinde tarafların ortak birikim ve emekleriyle elde ettikleri eşyalar ortak mal olarak kabul edilir.

Boşanma davasında ziynet eşyalarımı talep edebilir miyim?

Evet edebilirsiniz. Düğün sırasında hangi eşe takılırsa takılsın, tüm takılar (bilezik, çeyrek, tam vb. tüm altınlar), kadına aittir. Erkeğe takılan takılardan sadece erkeğin kullanımına özgü olabilecek nitelikte olanlar (Örneğin, erkek kol saati) erkeğe aittir. Düğünde takılan diğer tüm takılar; hangi eşe kim tarafından takıldığına bakılmaksızın kadına aittir. Yargıtay kararlarınca bu durum sabittir ki ziynet eşyaları eşe verilmiş olsa bile iade edildiği kanıtlanmadıkça kadına takılan tüm zinet eşyaları ya aynen ya da misliyle ödenir.

Boşanma dilekçesinde boşanma ile birlikte başka neler talep edebilirim?

Boşanma davası açılırken dava dilekçenizde koruma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal rejimine ilişkin talepler dava konusu edilebilir. Talebin nevine göre bir kısmı boşanma dosyasından tefrik edilir ve boşanmaya karar verildikten sonra görülmeye başlanır.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları bir ay gibi çok kısa sürelerde biterken çekişmeli boşanma davaları davanın mahiyetine göre 12-24 ay kadar sürebilmektedir.

Kadınlar boşandıktan sonra kaç gün içerisinde yeniden evlenebilir?

Kadın evlenmenin sona ermesinden itibaren 300 günlük iddet süresi geçmeden yeniden evlenemez. Yaklaşık 10 ayı bulan bu süre soybağındaki karışıkları önlenmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra iddet süresi içerisinde doğan çocuğun babasının boşanılan eş olduğu karine olarak kabul edilir.

Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra iddet süresinin kaldırılması için dava açılabilir mi?

Kadın resmi sağlık kuruluşlarından hamile olmadığını kanıtlar raporla birlikte iddet süresinin kaldırılması talebiyle dava açabilir.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birisi ölürse ne olur?

Boşanma hakkı her ne kadar kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olsa da bazı durumlarda mirasçılar boşanma davasına devam edilmesini talep edebilir. Bu durumda henüz kesinleşmemiş bir boşanma dosyasına mirasçılar katılarak karşı tarafın daha ağır kusurlu olduğundan bahisle boşanmaya karar verilmesini talep edebilir. Böylece boşanmanın gerçekleşmesi ile eş mirasçı olamayacaktır.

Boşanma davası için avukatıma nasıl vekalet çıkartmalıyım?

Boşanma davaları kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan taraflar avukata vekalet verirken özel vekalet çıkarmalıdır. 2 fotoğraf ve nüfüs cüzdanlarıyla Türkiye’nin herhangi bir yerindeki notere giderken vekalet çıkartmak istedikleri avukatın bilgilerini vermeleri yeterlidir. Ankara içerisindeyseniz boşanma avukatı vekalet bilgileri vermelisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir