Evlilik birliğinin bitmesi evresinde boşanmaya karar veren tarafların ilk karşılaştıkları problemlerden birisi davayı nerede açacaklarıdır. Boşanma Davası Nerede Açılır sorusu sıkça sorulan sorulardandır Boşanmaya karar veren eş, genelde kadınlar da bu sıkça görülmektedir ki, kararını verdikten sonra gerek maddi gerekse manevi desteklerini almak açısından ailesinin yanına başka bir şehre yahut ilçeye gidebilmektedir. Bu durumda davanın nerede açılacağı merak konusu olmaktadır. Hatta anlaşmalı boşanma davası nerede açılır veya çekişmeli boşanma davası nerede açılır tarzında sorular almaktayız.

Boşanma Davası Nerede Açılır

Türk Medeni Kanunu’muz boşanma da yetki kuralını 168. Maddesinde düzenlemiş, boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkemenin eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinin olduğunu belirtmiştir. Buna göre eşler son altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesinde dava açabilecekleri gibi, yukarıda verdiğimiz örnekte de görüldüğü üzere taraflar boşanma kararını aldıktan sonra ayrı yaşadıkları yer mahkemesinde de dava açabileceklerdir.

Boşanma ve ayrılık davalarında görevli mahkeme 4787 sayılı Kanuna göre Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri boşanma davalarına aile mahkemesi sıfatıyla bakmaktadır.

Bu kural olmakla birlikte müvekkillerimizde sıklıkla karşılaştığımız sorulardan birisi ise, zina, aldatma, akıl hastalığı gibi sebeplerle boşanma davalarının nerede açılacağıdır. Bilindiği üzere boşanmanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel sebebi olduğu gibi, zina, hayata kast, onur kırıcı ve pek kötü muamele, akıl hastalığı gibi özel sebepleri de bulunmaktadır. Yukarıda bahsini ettiğimiz yetki ve görev konularında boşanmanın hangi sebeple açıldığının bir önemi yoktur. Hangi sebeple açarsanız açın boşanma davaların da yetki ve görev hususu aynıdır.

Belirtmek gerekir ki boşanma davalarında yetki kamu düzenine ilişkin olmadığından karşı taraf yetki ilk itirazında bulunmadığı sürece dava yetkisiz mahkemede de açılmış olsa yargılamaya devam edilecektir. Mahkeme kendiliğinden yetki hususunu dikkate alamayacaktır. Görev ve yetki hususunda itirazın birlikte yapılması halinde ise öncelikle görev hususu çözümlenecektir. Mahkeme görevli olduğuna karar verirse yetki hususunu araştıracaktır.

Boşanma davalarında yetkili mahkemeye ilişkin Yargıtay Kararı:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2002/4239 E. 2002/5088 K. 11/4/2002 tarihli kararında boşanma davalarında yetki hususu karara bağlanmıştır. Anılan karara göre;

“Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Nüfus kayıtları ikametgaha karine teşkil eder. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir ( TMK.M.168 ).Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir ( TMK.m.19. ). Nüfus kayıtları ikametgaha karine teşkil eder ( 1587 sayılı Nüfus Kanunu m. 4/1 ). Taraflar 26.5.2000 tarihinde evlenmişler dava dilekçesi ve cevap layihasındaki açıklamalara göre 17.11.2000 tarihinde fiilen ayrılmışlardır. Evlendikleri tarihten fiilen ayrıldıkları tarihe kadar Çiğli’de oturdukları tartışmasızdır. Dava, 28.8.2001 tarihinde Karşıyaka’da açılmıştır. Taraflar Banaz’da nüfusa kayıtlıdırlar. Davalı, itirazında yetkili mahkeme olarak Uşak’ı göstermiştir. Davalının yerleşim yerinin Uşak olduğuna dair delil yoktur. Davalı yetki itirazında yetkili mahkemeyi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 23. maddesinde açıklandığı üzere doğru göstermediğinden bu itiraz dinlenemez. İşin esasının incelenmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

” Hükümlerine yer verilmiştir.

Boşanma Davası Nerede Açılır makalemizin sonuna geldik.

4 thoughts on “Boşanma Davası Nerede Açılır ?”

  1. bosanma davas icin 1997 turkyeden hollandaya evlik olrak geldim2005 ciddeli gecmislikten sonra hollanda beldeye tarfinda bosanma davas acildi bu turkyede acmista oldugumdavda 210 bu arda yapmis oldugum bir berberliten baska insanda 2012 cocugum oldugu icin bu surece hala eski esim soyadin tasiyorum bu konuda nerye muracat etmem gerkyor bosanma davas tekrar nerden acmam gerkiyor bu durum tasmat davas acbilirim cunku su haha cocugun babas nikah yapmadigim icin kars taraftan cekismeli oldugu icin su anda tasmad tavasinda odedigim esi esim cocuk babasin bilimdigim icin bosanmada davasin nasali acabilirim bu surcele n yapmam geryor yardim olbilirmsinz

    1. Sorunuzu net olarak anlayamadim ama yabanci bir ulkede var olan bosanma kararinin Turkiyede de gecerli olmasi icin tanima ve tenfz davasinin acilmasi gereklidir. Aile mahkemelerinde acilacak bu davanin belirli usuli sartlarinin yerine getirilmesi gerekir
      Detayli bilgi icin arayabilirsiniz

  2. merhaba ben 17 senelik evliyim 15 yaşında bir oğlum var eşim beni evlendiğimiz günden beri aldatıyor 3 aydırda başkasıyla yaşıyor. 17 senenin 11 senesi ailesiyle oturduk her ihtiyacımızı ailesi karşıladı 6 senedirde ben kendim çalıştığım için kendim karşılıyorum bize hiç faydası yok 5 kuruş vermiyor kendiside şimdi boşanmak istiyor çocugunun velayetini alabılrmi ve mahkememiz kaç celsede biter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir