Boşanma Davası Ücretini Kim Öder | Boşanma Masraflarını Kim Öder | Boşanma Davası Masraflarını Davayı Kaybeden mi Öder ? 2019 Cevapları

Müvekkillerimiz yahut danışanlarımız tarafından sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan bazıları, boşanma davası ücretlerini kim ödeyeceği, boşanma davasında ne kadar masraf olacağı, bu ücretlerin ne zaman ödeneceği ve zamanında ödenmemesi halinde ne olacağıdır. Bu yazımızda bu sorunlara değinecek olup, boşanma davası esnasında karşılaşılabilecek masraflar hakkında detaylı bilgilendirme yapacağız. Boşanma Davası Ücretini Kim Öder ?

Boşanma davasının ilk açılış evresinde öncelikle yıldan yıla değişen oranlarla dava harcı alınmaktadır. Boşanma davaları 2019 yılı başvuru harcı 44 TL dir. Ayrıca her mahkeme yapılacak tebligat giderleri ve usuli işlemlere göre çekişmeli boşanma davalarında ortalama 250 TL civarından gider avansı olarak yargılama gideri yatırılmasını istemektedir. Bu yargılama giderleri boşanma davasının sürüncemede kalmaması ve en hızlı ilerlemesi gereğince dava açılırken peşin olarak davacıdan alınmaktadır. Bununla birlikte ödenecek diğer giderler dava dilekçesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Fazladan tanıklara tebligat çıkarılması, tanık masrafları, bilirkişi incelemesi, keşif incelemesi, maddi talepler ile ilgili olarak mahkeme hakimi sonradan da masraf yatırılmasına karar verebilecektir. Bir dava dilekçesinde bilirkişi, keşif, tanık gibi delillere dayanılıyorsa dava açılırken ayrıca bunlarında ücretleri yatırılabilecektir. 2019 yılı için ortalama masraflar anlamında şunlar söylenebilir. Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılıyorsa 250 TL, Keşif deliline dayanılıyorsa 375 TL tanık deliline dayanılıyorsa her bir tanık için ortalama 35 TL masraf çıkacaktır. Bu delillere dava dilekçesinde değinmek önemlidir. Hak kaybına uğranmaması açısından dava dilekçesinde bu delillerin yazılmasını tavsiye ederiz. Bu masrafların eksik kalması halinde hakim taraflara süre vererek tamamlanmasını talep edecek, süresi içerisinde masrafı yatırılmayan delillere dayanılamayacaktır.

Tüm bu yargılama masrafları ve harçları kim öder konusunda boşanma davalarının anlaşmalı ve çekişmeli olmasına göre farklılık gösterecektir. Anlaşmalı boşanma davaları iki tarafın rızası ile bu giderler ortak ödenebileceği gibi, masrafların tamamını sadece davacı ya da sadece davalı taraf da üzerine alabilir. Ancak çekişmeli boşanma dosyalarında olay daha farklıdır. Bu dosyalar da davayı açan taraf davacı, bu boşanma masrafları dosyaya yatırmak zorundadır. Davanın kazanılması ile yargılama giderlerinin bir kısmı karşı taraf üzerinde bırakılabilecek ve davacı ödemiş olduğu masrafların bir kısmını davalıdan alabilecektir. Bu durumunda dava dilekçesinde talep edilmiş olması gerekmektedir.

Dava sürecinin çok fazla uzaması da yapılan giderlerin artmasına sebep olacaktır. Bu sebeple tarafların davayı kendilerinin takip etmesi aslında avukata vekalet ücreti vermemesi açısından ekonomik gibi görünmüş olsa da, avukatların işleri çok daha hızlı yürüteceği düşünüldüğünden boşanma davalarında bir avukatla çalışmak çok daha faydalı olacaktır.

Ayrıca değinmek gerekir ki boşanma davaları iki tarafın da kendisine avukat tutması ile takip edilen dosyalardandır. Hatta mutlaka değinmek isteriz ki gerektirdiği hukuki bilgi birikimi sebebiyle boşanma davalarınızı mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatıyla açmanızı tavsiye ederiz. Bu durumda tarafların aklına takılan sorulardan biri avukatımın ücretini karşı taraf öder mi sorusudur. Avukatlık Kanunu gereğince bir avukatın ücretini almadan vekalet alıp iş yapması yasaktır. Bu sebeplerden dolayı avukatların vekalet ücreti müvekkilleri tarafından karşılanacaktır. Karşı taraftan istenemeyecektir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir