Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Boşanma davasında manevi tazminat, boşanmaya yol açan olaylar nedeniyle bireysel hakları zedelenen tarafın temerrüde düşen taraftan makul bir miktar talep etmesidir. Maddi olmayan zarar, mal kaybını cezalandırmak veya tazmin etmek için tasarlanmamıştır. Sadece zihinsel dengeyi düzeltmeyi amaçlamalıdır. Boşanma ihmali olmayan taraf veya diğer tarafa göre daha az ihmali olan taraf manevi tazminat talep ederse mahkemeye başvurması gerekir. Başka bir deyişle, mahkeme, gönüllü olarak talep edilmedikçe, maddi olmayan zarara karar vermeyecektir. Ayrıca ne kadar parasal olmayan tazminatın gerekli olduğu ve neyin gerekli olduğu da çok önemlidir. Başka bir deyişle, manevi tazminat talep edildiğini söylemek yeterli değildir. Aynı zamanda talep edilen manevi tazminat miktarını da açıklamak için yeterlidir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Şartları

Boşanma davasında manevi tazminat isteyen kişiler, tamamen veya bir şekilde kusurlu olmalıdır. Başka bir deyişle, ciddi kusuru, tamamen kusuru veya eşdeğeri kusuru olan bir eş, başka bir kişiden manevi tazminat talep edemez. Hasar koşulları sağlanmalıdır. Yani maddi olmayan zararı arzulayan bir eşin kişisel değerleri boşanma ile tehlikeye atılmalıdır. Örneğin, tazminata muhtaç bir eş için derin üzüntü, psikolojik depresyon, acı ve ciddi bir utanca neden olmalıdır. Bu duyguların hepsinin bir arada olması gerekmez. Duyguların varlığı bile tazminat aramak için yeterli olabilir. Nedensel bir ilişki oluşmalıdır. Yani bu zarar, boşanma sebebine bağlı olarak gerçekleşmelidir. Yasayı çiğneyen koşullar olmalıdır. Diğer bir ifadeyle zararın, tazminat isteyen kişinin hukuka, ahlaka, örf ve adetlere aykırı fiillerinden kaynaklanmış olması gerekir. Kanuna aykırılık olmadığı sürece verilmez.

Manevi Tazminat Hangi Durumlarda Talep Edilebilir?

Boşanma davasında manevi tazminat aşağıdaki durumlar için açılabilir:

 • Başka bir kadınla yaşamak ve çocuk sahibi olmak
 • Diğer eşin manevi tazminata ihtiyacı olması
 • Doğum sırasında felçli eşe bakamama
 • Eşin sınır dışı edilmesi
 • Eşin cinsel ilişki ve fuhuş suçlamaları
 • Eşin ailesi ile iletişimin engellenmesi
 • Eşin eşiyle anlaşma yapmaması
 • Eşin ailesinin eşe hakaret etmesi
 • Eşine hoş olmayan sözler söylenmesi
 • Eşin haksız yere suçlanması
 • Bireyin haklarına saldırı oluşturan durumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir