Boşanma Davasını İlk (Önce) Kim Açmalıdır?

Boşanma Davasını İlk (Önce) Kim Açmalıdır?

Boşanma davası kişilerin birbirlerine olan saygılarının, sevgilerinin bitmesi, birbirlerine tahammül edememeleri, çeşitli madde bağımlılıkları, şiddet ve daha bir-çok nedenden dolayı açılmak istenilen davalardır. Bu davayı kadın veya erkek fark etmeden aile mahkemesine başvurma hakkında sahiptir.

Boşanma davalarını genel olarak haklı tarafın açtığı düşünülmektedir ancak bu ifade halk arasında tasarlanmış olan bir ifadedir. Yanı gerçeklikle alakası yoktur.

Yapılan boşanma mahkemelerinde öncelikle kişilerin açmış oldukları neden sorgulanır. Daha sonrasında ise kişilerden gerekçelerine yönelik kanıtlar istenmektedir. Davayı açan kişi eşinin onu aldattığını düşünüyorsa bu konuya yönelik video, resim, ses veya birçok farklı türde olan belgelerden yararlanarak gösterdiği gerekçeyi kanıtlamalıdır. Daha sonrasında davayı açan kişi değil gerekçelere bakıldığında haklı olan kişi davayı kazanabilmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma davası kişilerin birlikteliğine son vermek istemeleri sonucunda açabilecekleri bir davadır. Bu davayı kişisel olarak bireyler açma hakkına sahiptirler. Yani kişiler boşanma davaları için gerekli olan dilekçe ve belgeleri kendi imkanları ile hazırlayıp mahkemeye sunabilirler. Bunun yanında bazı nedenlerden dolayı bazı davalarda avukattan yardım alınması zorunlu tutulmaktadır.

Ankara boşanma avukatı ise kişilerin tüm boşanma işlemlerinde kişilere yardım edecek avukatlar arasında en iyisi olarak bulunmaktadır. Avukatların iyi olması her zaman için yüksek önem teşkil etmektedir çünkü iyi bir avukat istenilen davayı, davayı açan kişinin lehine olacak şekilde sonuçlandırılmasını sağlayabilmektedir. Bu yüzden de alanında uzman olan Ankara Boşanma Avukatı’ndan yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Boşanma Süreçleri

Boşanma davası kişilerin istekleri doğrultusunda olduğu zaman çok daha kolay bir şekilde sonuçlanabilmektedir ancak her şekilde alanında uzman olan kişilerden yardım alınması önemlidir. Avukattan yardim almaya karar verdiğiniz zaman boşanma nedeninin de avukata anlatılması ve bu nedene yönelik herhangi bir kanıt varsa bunların da avukata danışılması ve ne şekilde sunulması gerektiğine kadar verilmesi gereklidir.

Bir avukattan yardim alarak veya yardım almadan acılan tüm boşanma davalarında bir işleyiş şekli vardır. Bu işleyiş şekli ise genel olarak 4 şekildedir;

  • Birinci aşama davaya hazırlık aşamasıdır.
  • İkinci aşama dava için gerekli olan dilekçelerin hazırlanması aşamasıdır.
  • Üçüncü aşama davanın yargılanması aşamasıdır.
  • Dördüncü aşama ise kararın kesinleşmesi aşamasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir