Boşanma dilekçesi örnekleri 2019

Boşanma Dilekçesi Örneği – Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örnekleri

Boşanma davalarında ilk dikkat edilmesi gereken hususlardan biri boşanma dilekçesi mevzusudur. Boşanma dilekçesini kişiler avukatsız olarak kendileri de doldurabilir. Veya daha iyi alternatif olarak bir boşanma avukatı ile birlikte doldurabilir. Boşanma Dilekçesi Örneği 2019 yazımızda içerik olarak,  Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği , Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği ve  Şiddetli Geçimsizlik , tek taraflı boşanma , avukatsız boşanma gibi farklı durumlar için boşanma davası dilekçesi örnekleri paylaşacağız. Ayrıca boşanma dilekçesi nasıl yazılır birlikte inceleyeceğiz.

Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Boşanma dilekçesi örneği 2019

Aşağıda sizlerle örnek bir boşanma dilekçesi örneği paylaştık. Ancak bu şablon boşanma dilekçesinin olması gereken unsurlarını taşıması için sizlere yardım amaçlı hazırlanmış bir şablondur. Boşanmanıza karar verilebilmesi için yeterli değildir. İçeriğinin mutlaka hukuki bilgiye sahip, Yargıtay Kararları ışığında boşanma davalarını takip eden kişilerce doldurulmasını ve izahatlerde bulunulmasını tavsiye ederiz.

Boşanma dilekçesi hazırlamak boşanma davalarının önemli adımlarındandır. Boşanma davası açmak istiyorsanız, burada paylaştığımız boşanma dilekçesi örneği size fikir verebilir. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusu bize sıkça gelen sorulardan olması nedeniyle böyle bir paylaşım yapmaktayız. Boşanma dilekçesi örneği word dosyası olarak sitemize yüklenmiştir ve ilgili butonlara tıklayarak düzenlemeye hazır bir şekilde indirebilirsiniz.


ANKARA (Hangi şehir yetkili ise) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim, TC Kimlik No, Adres

DAVALI : İsim, TC Kimlik No, Adres

KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı boşanma talebimize ilişkindir. (Velayet, nafaka, tazminat gibi talepler var ise ayrıca yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR :

Evliliğin geçmişi, sorunlar ve boşanma sebepleri, çocuklar, çocukların durumu, velayet hususu, nafaka talepleri, tazminat talepleri, mal rejimine ilişkin talepler hukuki gerekçelerle yazılmalıdır.

HUKUKİ SSEBEPLER : TMK, BK vesair

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, nüfus kayıtları, telefon kayıtları ve sunacağınız diğer tüm hukuki deliller detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen açıklanan sebeplerle haklı davamın kabulü ile boşanmamıza karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Tülin YILMAZ

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Aşağıda sizlerle örnek bir anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği paylaşacağız. Ancak bu şablon anlaşmalı boşanma dilekçesinin olması gereken unsurlarını taşıması için sizlere yardım amaçlı hazırlanmış bir şablondur. Boşanmanıza karar verilebilmesi için tek başına yeterli değildir. İçeriğinin mutlaka hukuki bilgiye sahip, Yargıtay Kararları ışığında boşanma davalarını takip eden boşanma avukatları yardımı ile doldurulmasını ve izahatlerde bulunulmasını tavsiye ederiz.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve protokol örneği , anlaşmalı boşanma davalarında çok sayıda araştırılan dilekçelerden biridir. Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren çiftlerin doldurarak mahkemeye verdiği dilekçelerdir. Aşağıda açık örneğini gördüğünüz anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin alt kısmında, dilekçenin word, doc ve pdf olarak indirmeye hazır halleri bulunmaktadır. Dilekçeler örnek teşkil etmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. İndirdikten sonra kendinize göre düzenleyiniz ve kullanırken bir uzman ile birlikte kullanınız.


ANKARA (Hangi şehir yetkili ise) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim, TC Kimlik No, Adres

DAVALI : İsim, TC Kimlik No, Adres

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Evliliğin başlangıç tarihi ve boşanma talebi hukuki gerekçelerle yazılmalıdır.

Örneğin; Davalı tarafla… tarihinde evlendik. Anılan evlilikten … kimlik numaralı … müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Müşterek çocuklarımızı velayeti, nafakası ve kişisel ilişki tesisi hususunda anlaşmaya varılmış olup bu hususlar ekte sunulan protokolde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK vesair

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, nüfus kayıtları, telefon kayıtları ve sunacağınız diğer tüm hukuki deliller detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

Davacı

Tülin YILMAZ

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği  indirmek için tıklayınız.

 

Boşanma Dilekçesi Örneği 2 İndir

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği pdf :   

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği indirmek için tıklayınız.

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doc :

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doc indirmek için tıklayınız.

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği 2019 yılı için güncel olarak sizlerin faydasına olması adına hazırladık. Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunu çok aldığımız için, Çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlama sürecinde aşağıdaki dilekçenin word, pdf ve doc formatlarının sizin için faydalı olacağını düşünüyoruz. Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği size sadece örnek teşkil etmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. İndirdikten sonra kendinize göre düzenleyiniz ve kullanırken bir uzman ile birlikte kullanınız.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma dilekçesi nereye verilir

Daha önceki yazılarımızda da bahsedildiği üzere boşanma dilekçelerinin nereye verileceği davanın başlangıcında kişilerin hak kaybına uğramaması açısından en önemli evrelerden birisidir. Doğru adliye de boşanma davasının açılması hem usul ekonomisi açısından hakimlerin iş yükünü azaltacak hem de tarafların gereksiz zaman kayıplarının önüne geçecektir.

Zira aile mahkemesi hakimlerinin iş yükü oldukça fazladır. Yetkisiz ve görevsiz bir mahkemede davanın açılmasında dahi dosyanın incelenip, doğru mahkemeye gönderilmesi bile aylar sürecektir.

Boşanma davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Kişiler son altı aydan beri beraber oturdukları yer, yahut taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesindeki aile mahkemesinde dava açma hakları vardır. Görüldüğü üzere kanun koyucu boşanma davalarının açılması açısından üç yetkili mahkeme olduğuna hükmetmiştir.

Birincisi davacının yerleşim yeri, ikincisi davalının yerleşim yeri, üçüncüsü ise tarafların son altı aydan beri birlikte oturduğu yer mahkemesidir. Yetkili mahkemelerde aile mahkemesinin olmaması halinde boşanma ve ayrılık davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Örneğin Ankara Sincan, Etimesgut bölgesinde oturan bir kişi açısından yetkili adliye Ankara Batı Adliyesidir. Kişiler Ankara Batı Adliyesi Aile Mahkemelerine yapacakları başvuru ile boşanma davalarını açabileceklerdir.

Boşanma davası açmak isteyen kişi dava dilekçesini tüm ayrıntılarıyla hazırladıktan sonra üç nüsha halinde düzenlediği dilekçeyi yetkili mahkeme kalemine yahut bu mahkemelerin evraklarını almakla görevli ön bürosuna vermek ve harçları yatırmakla mükelleftir. Harçların yatırılması ve gerekli evrakların dosyaya sunulması ile boşanma davası açılmış olacaktır.

Boşanma dava dilekçeleri birinin mahkemede, birinin kendilerinde, birinin ise karşı tarafa tebliğ edilmesi gerektiğinden üç nüsha halinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Buradaki en önemli husus dava dilekçesinin nasıl hazırlandığıdır. Bilinmelidir ki dava dilekçesi boşanma davasının temel taşıdır. Burada yapılacak herhangi eksiklik, hata geri dönüşü imkânsız zararlara yol açabilecektir. Hem zaman, hem para hem de hak kaybına uğratacak kadar önemli olan dava dilekçeleri hususunda mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririz.

Bu anlamda karşılaştığımız sıklıkla sorunlardan birisi tarafların adliyelerin önünde buldukları arzuhalcilere dilekçeyi yazdırmaları, sonrasında dava içinden çıkılamaz hale geldiğinde yahut reddedildiğinde tarafımızdan yardım istemeleridir.

Bilinmelidir ki bir boşanma davası reddedilirse aynı sebepten dolayı 3 yıl içerisinde yeni bir dava açılamaz. Bu sebeple taraflar açısından en önemli husus eğer boşanma davalarını kendileri takip edeceklerse mutlaka öncesinde alanında uzman bir avukata danışmalarıdır. Dava dilekçesinin oluşturulması evresi ile ilgili diğer yazılarımız da bu anlamda sizlere yol gösterici olacaktır.

 

Boşanma dilekçesi örneği makalemizde, karşılıklı olarak anlaşarak , tek taraflı , avukat ile birlikte veya avukatsız olarak boşanma davası açmayı düşünen bireyler veya çiftler için boşanma dilekçesi örnekleri paylaştık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir