Boşanma Mal Paylaşımı 2020

Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı

Boşanma sırasında meydana gelen mal paylaşımı çeşitli faktörlere göre çeşitlilik göstermektedir. Bunların başında boşanma işleminin anlaşmalı ve çekişmeli olması durumu yatmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda genellikle yarı yarıya gerçekleştirilen boşanma mal paylaşımı 2020 çekişmeli boşanma davalarının süreci içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle aldatma, darp gibi aile birlik ve bütünlüğünü zedeleyici fiillerin işlenmesi, gerekli delillerin bulunması durumunda mahkeme heyetinin mal paylaşımı hususunda düzenlemeye gitmesi sonucunu doğurabilmektedir. Boşanma mal paylaşımı 2020 tarafların adil bir şekilde, evlilik akdi süresince edinmiş oldukları taşınır ve taşınmaz malların, evlilik sonrasında bölüşülmesini amaç edinmektedir. Geliri olmayan eşe düzenli nafaka ödenmesi de bu amacın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mal Paylaşımı Neye Göre Belirlenmekte

Boşanma Mal Paylaşımı 2020
Boşanma Mal Paylaşımı 2020

Anlaşmalı boşanma davalarında davadan önce hazırlanan protokol boşanma mal paylaşımı 2020 işleminin ana kıstaslarını belirlemektedir. Avukat aracılığı ile tarafların arzu ve taleplerine göre hazırlanan bu protokolün onaylanması halinde mal paylaşımı gerçekleşebilmektedir. Bu paylaşım, her iki tarafın bilgisi dâhilinde meydana gelebilmektedir. Tek bir maddede dahi uzlaşı olmaması, protokolün bozulduğu ve boşanmanın çekişmeli hale geldiğini gösterir. Boşanma mal paylaşımı 2020, tarafların içerisinde bulundukları maddi kazanç ve borçlarına uygun olarak dağıtılması gerekmektedir. Aksi takdirde süreç içerisinde itlaf meydana gelmesi büyük bir olasılık taşır.

Boşanma Mal Paylaşımı 2020

Boşanma mal paylaşımı 2020 sırasında doğru beyan büyük önem taşır. Şayet protokol oluşturulurken taraflardan biri yanlış veya hileli beyanda bulunursa, bu durum gelecekte meydana gelebilecek sıkıntıların habercisi olabilmektedir. Taraflardan biri bu yanlış beyana dava süreci içerisinde itiraz edebilir ve protokolü reddedebilir. Protokol reddedildiğinde ise dava süreci çekişmeli hale gelecek ve uzayacaktır. Bu uzama ise taraflara maddi olarak bir külfeti de beraberinde getirecektir. Bu yüzden mal paylaşımı öncesinde doğru beyanlarda bulunmak büyük önem taşımaktadır. Yine benzer şekilde gerçekçi olmak da büyük bir önem taşır. Örneğin evlilik bağı sırasında edinilen taşınır ve taşınmaz malların büyük bir bölümüne talip olmak, gerçekçi bir tutum değildir. Bu durum da yine süreci çekişmeli hale getirebilen önemli bir tavırdır.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir