Boşanmada Velayet Hangi Durumlarda Anneye Verilir?

Boşanmada Velayet Hangi Durumlarda Anneye Verilir?

Türk Medeni Kanunu tarafından evliliğin bitmesi durumunda çocuğun korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile velayet durumu söz konusu olmaktadır. Ergin olmayan çocuklar verilecek olan kararlara göre anne ve babalarının velayeti altındadır. Ancak her iki taraftan da bu vekâletin alınması için bazı durumların söz konusu olması gerekmektedir. Boşanma avukatı üzerinden anne ve babaların en çok sorduğu sorulardan biri velayet olmaktadır. Hâkim tarafından vasi atanmasına karar verilmesi dışında çocukların velayeti anne ve babalarında kalmaktadır.

Boşanmada Velayet Hangi Durumlarda Anneye Verilir?
Boşanmada Velayet Hangi Durumlarda Anneye Verilir?

Genel velayet davalarında taraflar arasında çekişmeli bir durum söz konusu olmaktadır. Şayet taraflar ayrı yaşıyorsa bu durumda dava açıldıktan sonra velayet bir tarafa verilecektir. Bir tarafın ölümü halinde velayet sağ kalan tarafa ait olurken boşanmada velayet hangi durumlarda anneye verilir sorusunun cevabı da merak edilmektedir. Anne ve babanın evli olmaması durumunda velayet anneye ait olurken diğer eş de yardımcı olmak durumundadır. Bu hakkın bir başkasına devredilemiyor oluşu da hakkın ne derece önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Anne ve babaya ait kişisel bir hak olarak tanınan velayet çocuğun eğitilmesi, yetiştirilmesi, çıkarlarının korunması gibi yükümlülükler yüklemektedir. Çocuğun küçük olduğu durumlarda da anne şefkatine gereksinim duyması sebebi ile velayetin anneye verilmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca fizyolojik yapısı itibari ile bebekler anneye ihtiyaç duymaktadır. Ancak olayda söz konusu olan koşullar değerlendirildiğinde bazı davalarda velayetin anneye verildiği de görülmektedir.

Hâkimin kararı verirken çocuğun menfaatlerini gözetmektedir. yaşayacağı ve büyüyeceği ortam göz önünde bulundurulur. Ankaranın boşanma avukatı aracılığı ile cevabı öğrenilmek istenen sorulardan biri de kadının çalışmaması durumudur. Velayeti alan tarafın nafaka talep etme hakkı da bulunmaktadır. Hâkim tarafından gerekli olan incelemelerin yapılmasının ardından çocuğa yaşam ortamı sunulması adına bir karar verilecektir. Bu tür davalarda zaman aşımına dair herhangi bir süre olmayıp dava açımı için gerekli olan sebeplerin mevcut olması halinde iki taraf da velayet istemi ile dava açabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir