Karara Çıkan Dava Ne Zaman Sonuçlanır?

Karara Çıkan Dava Ne Zaman Sonuçlanır?

Karara Çıkan Dava Adım Adım Sonuca Ulaşmak Yargılama süreci sonucunda bazı terimler duruşma hakkında bilgi vermek içindir. Karara çıkma da bahsedilen türde bir terim olma özelliğini taşımaktadır. Bu cümle ile dava sürecindeki son karar olarak nitelendirilen nihai kararın verildiği anlamına Devamını Oku

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? Kıdem tazminatı; yasada belirtilen, iş akdinin son bulması durumlarının söz konusu olması koşuluyla asgari çalışma süresini doldurmuş olan işçinin alması gereken alacak hakkına denir. İşçiye veya mirasçılarına verilen bu para için Devamını Oku

Mücbir-Sebep-Nedir

Mücbir Sebep Nedir?

Mücbir sebep kanunen, önüne geçilmesi mümkün olmayan, elde bulunmayan sebeplerle önüne geçilemeyen durumlara denmektedir. Hukukta mücbir sebep, görevin, sorumluluğun yerine getirilmesi hususunda engel oluşturabilecek nitelikteki ölümler, hastalıklar, tutukluluk ya da iflas gibi durumlardır. Hukuki bir kavram olan mücbir sebep, hukukun Devamını Oku

İşe-İade-Davası-Nedir

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası işçi ya da işverenleri ilgilendiren bir konudur. Kanunda göre, iş sözleşmelerinin nasıl sonlandırılabileceği belirlenmiştir. Bununla birlikte işçi ya da işverenin hangi durumlarda haklı olduğu da belirtilmiştir. İşe iade davası açmanın şartları, nasıl açılacağı ya da işe iade Devamını Oku