Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır çekişmeli boşanma davası nasıl yapılır çekişmeli boşanma davası nerede açılır avukatsız çekişmeli boşanma davası nasıl açılır

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ? Çekişmeli boşanma, ve ferileri hususunda anlaşamayan taraflardan birinin yetkili ve görevli mahkemeye başvurması ile açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açabilirim ?

Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri, Aile mahkemelerinin olmadığı adliyelerde asliye hukuk mahkemeleridir.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte oturduğu yer yahut taraflardan birinin ikametgahı mahkemesidir. Yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenmiş 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye başvurulup gerekli harçların yatırılması ile dava açılmış olacaktır. Bu anlamda oluşturulacak çekişmeli boşanma dava dilekçesi büyük önem taşımaktadır. Dava dilekçesinde yapılacak bir yanlışlık yahut sonradan giderilemeyen bir eksiklik davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu anlamda kişiler de en çok karşılaştığımız problem hukuki bilgiden yoksun şekilde düzenlenen kimi zaman hukuki hiçbir bilgi birikimi olmayan kişilere, arzuhalcilere yazdırılan dava dilekçeleriyle açılan boşanma davalarının reddidir. Boşanma davasının reddedilmesi hem maddi hem manevi olarak tarafları yıpratmaktadır. Kaldı ki reddedilen boşanma davalarının üstüne aynı sebeple 3 yıl içerisinde dava açılamayacağı düşünüldüğünde oluşturulacak dava dilekçesinin ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

Bir nüshası kendisinde bir nüshası mahkemede bir nüshası ise karşı tarafa gönderilmek üzere düzenlenen 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye yapılan başvurular sonrasında bildirilen delillere, tanıklara, toplanması istenilen evraklara göre hesaplanacak başvuru ve peşin harçların yatırılması ile dava açılmış sayılacaktır.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde davacının kimlik bilgileri, davalının kimlik bilgileri, evliliğin bitmesine sebep olacak olayların Yargıtay kararları ışığında açıklanması, dayanılan deliller açık bir şekilde belirtilmelidir.

Davanın açılması ile hakim önüne gelen dosyada dava dilekçesinin dava şartlarını taşıyıp taşımadığını araştıracak ve dilekçeler teatisine geçilecektir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukuk sisteminde hukuki hiçbir davanın açılması ve takip edilmesi reşit kişiler açısından zorunlu değildir. Ancak çekişmeli boşanma davaları hukuki bilgi birikimi gerektiren davalardır. Bu davaları tarafların tek başlarına yürütmeleri ve dava sonunda istenilen kararı almaları oldukça zordur. Yazılacak dava dilekçesinin içeriğinin nasıl oluşturulacağı çok önemli olduğu gibi cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri son derece uzmanlık gerektiren dilekçelerdir. Delillerin bildirilmesi, hangi delillerin toplanmasının Yargıtay kararları ışığında işe yarayacağının tespiti ancak alanında uzman bir avukatın yapabileceği işlemlerdir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarınızı mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından takip edilmesini öneririz.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır 2019 başlıklı yazımızın burada sonuna geldik. İlginizi çekecek diğer yazılarımız:

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir