Ceza Davası Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Ceza Davaları

Ceza davaları, Cumhuriyet savcılığı tarafından, suçun işlendiğine dair yeterli şüphe yer alan kişilere karşı kovuşturma amacı ile açılan davalardır. Ceza davaları, müştekinin şikâyeti veya kamu adına açılabilmektedir. İşlenen suçun soruşturma gerektirip gerektirmediğine bakan Cumhuriyet savcıları, ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri nezdinde dava açabilmektedir. İddianame hazırlayan Cumhuriyet savcısı, suç işlediği var sayılan sanığın eylemi ve ilgili kanun maddesi uyarınca yargılanmasını talep edebilmektedir. Açılan davalar sonucunda müşteki ile avukat arasında ceza davası avukatlık ücret sözleşmesi yapılarak, müşteki ile avukat arasında yasal vekâlet bağı kurulabilmektedir. Böylece belirtilen dava sürecince avukat, müştekiyi savunma görevini edinebilmektedir.

Ceza Davası Avukatı

ceza-davası-avukatlık-ücret-sözleşmesi
ceza-davası-avukatlık-ücret-sözleşmesi

Ceza davası avukatları, ceza davası avukatlık ücret sözleşmesi aracılığı ile ücret karşılığında müşterilere vekâlet edebilmektedir. Kişinin polis, jandarma ya da savcılık tarafından ceza gerektiren suçlarla itham edilmesi ile birlikte soruşturma işlemi başlatılmış olmaktadır. Soruşturma işlemi başladığı anda kişinin kendisini savunma hakkı da otomatikman doğmuş olur. Bu noktada kişinin savunma hakkı bağlamında ceza davası avukatlarının görevi başlar. Suçlama yapılmaksızın müştekinin özgürlüğünü kısıtlayıcı faaliyetlere karşı ceza davası avukatları, talep halinde müştekinin özgürlük haklarını korumakla mükelleftir. Müşteki hakkında kolluk kuvvetleri ve savcılık tarafından hazırlanan dosyalara avukatların erişme izni bulunmaktadır. Avukatların müştekileri savunabilmesi ve haklarında açılan dosyaları inceleyebilmesi için ceza davası avukatlık ücret sözleşmesi imzalamak zorunda değillerdir.

Ceza Davası Avukat Ücretleri

Ceza davalarında vekâlet verilen avukatların görevleri kişiye suç istinadının yapılmasından itibaren yasal olarak başlatılabilmektedir. Bu aşamada müştekinin gözaltındayken dahi avukatla görüşebilmesine ve vekâlet verebilmesine imkân bulunmaktadır. Ceza davası avukatlık ücret sözleşmesi imzalayan avukat ve müşteki, belirli bir ücret karşılığında savunma hakkını avukata devreder. Ceza davası avukat ücretleri, işlendiği iddia edilen suçun büyüklüğüne ve istenen cezanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Yine ücreti belirleyen bir başka unsur da dava dosyasının büyüklüğü ve kapsamıdır. Dosyada birden fazla suçun bir arada soruşturulma kapsamına alınması, savunma görevini üstlenen avukatın talep etmekte olduğu ücrette de artışlara sebep olabilmektedir.

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir