Ceza-Hukuku-Hangi-Konuları-Kapsar

Ceza Hukuku kapsamı Türkiye Devleti’nde yaşayan tüm Türk vatandaşlarını içerisine almaktadır. Ceza Hukuku iddia, savunma ve yargılama olmak üzere üç ana unsurdan oluşmaktadır. Ceza hukuk alanı suçları ve cezaları değerlendirip inceleyen; sanığı ve mağduru kanıtlar göstererek, tanıklar toplayarak ve delillerin bulunduğu evraklarla belgeleyen kamu hukuk dalıdır. Davalı ve davacı için vuku bulan konuyu sonuçlandıran mahkemelerdir.

Ceza Hukuku Alanları Nelerdir?

Ceza Hukuku’nun amacı bellidir. Ceza hukuku kapsamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçerisinde yaşayan vatandaşların kişi hak ve özgürlüklerini korumak, kamu güvenliğini ve düzenini sağlamak, Hukuk Devleti’nin bütünlüğünü korumak, kamu sağlığı ve çevreyi korumak, suç işlenmesini önlemek, toplum barışını korumak ve devam ettirmektir.

Ceza hukuku genel ve özel hükümler olmak üzere ikiye ayrılır.  Genel hükümlerde temel ilkeler vardır. Suç ve unsuru, ceza ve çeşitleri, akıl sağlığı ve yaş unsuru, zaman aşımı, suçun affı gibi konular burada incelenir.

Özel hükümler ise bu genel hükümlerin uygulandığı alandır. Bu bölümde hangi eylemlerin suç sayılacağı belirlenirken cezalar da kesinleşir. Suç olan ve olmayan davranışlar ayırt edilir. Suçlar tek tek tanımlanır ve bunların ağırlaştırıcı ya da hafifletici etkileri incelenir, benzer suçlardan ayırt eden özelliklerine bakılır.

Ceza Hukuku kapsamı genel ve özel hükümlerde bahsedilen geniş bir alanı kapsamaktadır.

Ceza Hukuku Hangi Suçlara Bakar?

Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ya da savunma amaçlı kullanılan tüm kesici ve delici aletler, kişinin ya da toplumun sağlığını tehdit eden nükleer, biyolojik, kimyasal silah yerine geçen maddelerin kullanımı, kasten ya da taksirle adam öldürmek, yaralamak, hırsızlık, dolandırıcılık, örgüt mensubu olmak, mesleki kötüye kullanmak, uyuşturucu madde ticareti, fuhuş, rüşvet gibi suçlara bakmaktadır.

Ceza Hukuku kapsamı mahkemeye taşınan davayı değerlendirdikten sonra suçun olduğuna kanaat getirirlerse hapis cezası, para cezası ya da güvenlik tedbirleri olarak üç tür karar vermektedir.

Tüm bu suçları değerlendirirken; suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, zarar ve tehlikenin ağırlığı, suçlunun hangi amaçla suçu işlediği gibi unsurlara bakılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir