Cinsel Taciz Suçu Para Cezasına Çevirme

Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevirme

İşlenen suçun cezası olarak verilen hapis cezası, çeşitli kurallarla çerçevesinde para cezası uygulamasına dönüştürülebilir. Para cezası aynı zamanda tek başına bir ceza uygulaması olarak kullanılabilir. Cinsel taciz suçu kapsamında verilen hapis cezası bazı durumlarda para cezasına dönüştürülür. Çocuğa işlenen cinsel taciz suçlarına verilecek cezalara yarısı kadar eklenerek uygulanır para cezasına dönüştürülen cezalarda da bu kural geçerlidir.

Cinsel Taciz Suçu Erteleme

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralları burada da geçerlidir. Uygun şartların mevcut olduğu cinsel taciz suçu vakalarında erteleme kararı verilebilir ve faile 3 yıla kadar denetim süresi verilir.

Denetimli serbestlik kişinin tutukluluk hali uygulanmadan infaz edilen cezadır. Fail denetim sürecinde suça karışmazsa cinsel taciz cezası infaz edilmiş olur. Fakat denetim süreci içerisinde başka bir suç unsuru oluşması durumunda ertelenen ceza ile birlikte yeni suç birlikte uygulanır. Cinsel taciz suçu davalarında erteleme kararının verilebilmesi için failin başka bir suça karışmayacağı kanaatinin hakim tarafından gözlemlenmesi gerekmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

Soruşturma ve kovuşturmada süreç şikayet ile birlikte başlar. Şikâyette bulunma hakkı cinsel tacizden zarar gören mağdura aittir. Şikayet taciz yaşandıktan sonraki altı aylık süreçte yapılmalıdır bu süreden sonra vaka zaman aşımına uğrar. Bu süreç cinsel tacizde bulunan kişinin kim olduğunun tespit edildiği an başlar. Şikayetçi olan kişi birden fazlaysa varsa şikayet için tanınan süreler birbirinden bağımsız işler. Yapılan şikayetlerin sözlü yada yazılı olarak geri alınması imkanı vardır. Vazgeçme hakkı mahkeme kararının kesinleşmesi tarihine kadar mümkündür. Sikayetin geri alındığı durumlarda yeniden şikayet mümkün değildir. Şikayetçi olunan kişi sayısı birden fazlaysa bir kişi için şikayetin geri alınması diğer failleri de etkilemektedir. Şikayet eden kişinin ayırt etme yetisinin şüpheli olarak görüldüğü durumlarda, bilirkişi raporuna başvurulur. Karar ayırt etme yetisinin olmadığına karar verilirse hakim kanuni temsilcinin fikrine danışılarak şikayetin geri çekilmesi konusunda bir karar verebilir. Bazı suçlar uzlaşmaya açıktır. Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosya sonrasında taraflara uzlaşma şartları sorulur. Fakat cinsel taciz suçları uzlaşmaya tabi tutulmamaktadır. Taraflar anlaşsa dahi yargı sürecini etkilemeyecektir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir