Çocuğa Nafaka Ne Kadar Ödenir 2019 | Çocuk Nafaka Miktarı 2019 | Çocuğa nafaka ne kadar bağlanır | Çocuğun Nafaka Miktarı Ne Kadardır

Boşanma davalarının en fazla soru sorulan ve merak edilen konularından birisi de nafaka konularıdır. Nafaka alacak taraf için de , nafaka ödeyecek olan taraf için de önemli bir husus olan nafaka konusunda çok sayıda soru almaktayız. Bu yazımızda Çocuğa Nafaka Ne Kadar Ödenir 2019 konusunu işleyeceğiz. Çocuk Nafaka Miktarı 2019 yılında ne kadar oldu , Çocuğa nafaka ne kadar bağlanır , Çocuğun Nafaka Miktarı Ne Kadardır sorularınıza yanıtları bu yazımızda bulabileceksiniz.

Çocuğa Nafaka Ne Kadar Ödenir 

İştirak nafakası insanlar arasında çoğunlukla çocuk bakım nafakası olarak da bilinmektedir. İştirak nafakasının temelinde Türk Medenin Kanunu’nun 327.maddesinde düzenlenen “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.” Hükmü yer almaktadır.

Çocuğa ödenen nafaka, boşanma sonrasında velayeti alan tarafın diğer taraftan çocuğun bakım ve giderlerine katılması amacıyla istediği nafaka türüdür. İştirak nafakasının tek şartı çocuğun velayetinin alınmış olmasıdır. Bu şartın sağlanması halinde hakim, eş lehine çocuk için iştirak nafakasına hükmedecektir.

Türk Medenin Kanunu’nun 182. Maddesinde düzenlenen iştirak nafakası hakkında “Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Aşağıda ayrıntılarıyla da değinilecektir ancak görüldüğü üzere kanun metninde irat şeklinde söylenen aylık yapılan nafaka ödemesidir. Hakim bunun aksine yıllık toplu olarak da nafaka miktarını tayin edebilecektir. Ancak bu nafaka türü sıklıkla aylık olarak ödenmektedir.

İştirak nafakasını çocuğun velayeti kendisinde olan eş, çocuğa atanan kayyım ya da vasi ya da reşit olmuş çocuk talep edebilecektir. Dava hakkı TMK’nın 329.maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.”

Kural olarak çocuğun 18 yaşına gelmesiyle iştirak nafakası son bulacaktır. Ancak çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatının sonuna kadar çocuk adına nafakaya hükmedilebilir. Bu husus TMK’nın 328. maddesinde şu şekilde açıkca düzenlenmiştir; “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”

İştirak nafakası miktarının ne olacağı da müvekkillerimiz tarafından merak konusu olan bir husustur. Kanun koyucu nafaka miktarı ile genel bir açıklama yapmış ancak bu konuda sınırları kesin bir hüküm koymamıştır. TMK’nın 330. “Maddesinde Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Hâkim istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Anılan hükümden de açıkça düzenlendiği üzere nafakanın miktarı hususundaki sınırlar açık bırakılmıştır. Bu hususta kesin ve net çizgiler bulunmamaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 331.maddesinde “Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.” Hükmüne yer verilmiştir. Yani mahkeme hakimi nafaka yükümlüsü eşin işten çıkması, başka bir işe girmesi, maaşının değişmesi, ekstra giderlerinin çıkması ve kimi zaman yeniden evlenip çocuk sahibi olması üzerine daha önceden hükmedilmiş olan nafaka miktarını değiştirebilir. Ancak önceden hükmedilmiş ve kesinleşmiş bir nafaka var ise nafaka miktarını değiştirmek için yeniden dava açmak gerekecektir.

Müvekkillerimiz tarafından sıklıkça karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi ise birden çok çocuğun olması durumunda belirlenecek nafaka miktarı ile ilgilidir. Birden çok çocuk olması halinde hakim her bir çocuğun eğitim, yaş, sosyal hayatları gibi değişen hususları ayrı ayrı değerlendirecek ve ona göre çocuklar lehine nafakaya karar vercektir.

Evlilik dışı doğan çocuklar için de iştirak nafakası talep edilebilir. Velayeti kendisinde olan kişi çocuğun eğitim, bakım, sağlık, barınma gibi giderleri için velayet kendisinde olmayan eşten nafaka talep edebilecektir.

Çocuğa ne kadar nafaka ödenir yazımızın burada sonuna geldik. Konu ile ilgili diğer yazılarımız :

4 thoughts on “Çocuğa Nafaka Ne Kadar Ödenir ?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir