Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu (TCK) 157-158. Maddesi

Bir kimseyi aldatma amaçlı olarak yapılan kendine ya da başkalarına çıkar sağlarken karşısındaki kişinin zarar görmesini amaçlayarak işlenen suç dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilir. Kişinin algılama davranışlarını değiştirip doğruyu görememesini sağlamak
dolandırıcılık suçu kapsamındadır.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

Dolandırıcılık suçu nitelikli ve basit dolandırıcılık olarak iki başlıkta değerlendirilir.

Basit dolandırıcılık suçu normal bir insan standart kabul edildiğinde, aldatıcı olarak görülen her tür davranışın ortaya çıkma halidir. Başka bir kişinin zarar görmesi suçun oluşmuş olduğunu gösterir. Yasalara göre bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

İşlenen suçun nitelikli dolandırıcılık suçu kabul edilmesi için:
-İnançların istismar edilmesi
-Suça maruz bırakılan kişinin zor durumda olması.
-Kişinin zihinsel yada fiziksel engellilik durumundan yararlanılması.
-Çeşitli kamu kuruluşlarının tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması.
-Elektronik sistemlerin ve ödeme araçlarının hileli kullanılması gibi durumların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun yasalar karşısında işlenmesinin suçu üç yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca evlenme umuduyla yapılan aldatıcı davranışlar nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamındadır.

Bilişim sistemlerinin kullanılarak yapılan dolandırıcılık bir ya da birden fazla kişiyi zarara uğratarak bir ya da birden fazla kişiye çıkar sağlanması halidir. Bilişim sistemlerinin kullanıldığı dolandırıcılık tipi Nitelikli dolandırıcılık sınıfındadır ve verilecek ceza basit dolandırıcılık suçlarına hükmedilen cezalardan daha yüksek olacaktır. Kredi kartı ve internet dolandırıcılığı basit ya da nitelikli dolandırıcılık olarak değil kendine ait kanun maddelerince değerlendirilir.

Dolandırıcılık Suçu Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Basit ya da nitelikli olarak işlenen dolandırıcılık suçunun tespitiyle birlikte savcılık gerekli gördüğü durumlarda gözaltı ve tutukluluk halini isteyebilir. Bu duruma işlenen suçun kapsamı ve tekrar edilme ihtimali göz önünde bulundurularak karar verilir. Tutuklama kararı davanın her aşamasında bir hakim tarafından verilebilir. Dolandırıcılık suçu sebebiyle gözaltı ve tutukluluk hali gerçekleştiğinde tutuklu kişinin, avukat yardımı isteme hakkı, susma hakkı, delil toplanması isteme hakkı, savunma hakkı gibi hakları vardır. Tutukluluk hali soruşturma aşamasında ağır ceza mahkemesi kapsamında olan suçlar için bir yıl, ağır ceza mahkemesi kapsamında olmayan suçlar için altı ayı geçemez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir