Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ŞARTLARI NELERDİR?

Dolandırıcılık suçuna ilişkin ilk yazımızda bahsettiğimiz üzere olması gereken ilk şart hilenin varlığıdır. Hile ile failin söylediği yalan güçlendirilmelidir. Kanun hileli davranışlar ile güçlendirilmeyen veya hilenin eşlik etmediği yalanı cezalandırmamaktadır. Burada hileli davranıştan anlamamız gereken bir takım suni hareketler ile gerçeğin çarpıtılması, gizlenmesi, yahut hiç öyle değilmiş gibi gösterilmesidir.  Bu konuda ilk yazımızda verdiğimiz örneklerde de açıkça değinilmiştir.

İkinci şart failin hareketi sebebi ile mağdur aldanmalıdır. Aldatıcı tavır ve hareketlerin kendi başlarına tavır ve hareketler olarak mağdurun iyiniyetini ortadan kaldırıcı nitelikte hareketler olması gerekmektedir. Fail aynı zamanda mağdurun hafiflik ve bilgisizliğinden de istifade etmelidir. Yani görüldüğü gibi hile bazen mağdurun bilgisizliğinden de kaynaklanmaktadır. Ancak dolandırıcılık suçunun oluşması için failin magdurun bu bilgisizliğini kullanacak şekilde hareket etmesi şarttır.

Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir
Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir

Üçüncü şart ise dolandırıcılık suçunun işlenmesi ile magdurun malvarlığında zarar meydana gelmesidir. Zarar sonucunda mağdurun malvarlığında azalma meydana gelmelidir. Ancak burada anlaşılması gereken malvarlığı değeri illa ki parasal değeri olan varlık değildir. Kişinin manevi değer taşıyan eşyaları da malvarlığı içerisinde değerlendirilecektir. Fail haksız bir şekilde magdurun malvarlığında zarar meydana getirdiyse dolandırıcılık suçu oluşacaktır.

Dolandırıcılık suçuna teşebbüs mümkün müdür?

Dolandırıcılık suçu teşebbüse müsait bir suçtur. Failin kendisine kazanç sağlayıp icra hareketlerinin tamamlanmasına kadar hareketlerin sona erdirilmesi durumunda dolandırıcılık suçuna teşebbüs söz konusu olacaktır.

Dolandırıcılık suçunun manevi unsuru nedir?

Dolandırıcılık suçunun manevi unsuru kasıttır. Kasta ilişkin tüm genel kurallar burada da geçerlidir. Fail, sadece fiili istememeli, mağduru aldatmayı da istemelidir. Bu sebeple de dolandırıcılık özel kastla işlenebilen bir suçtur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir