Evliliğin iptali davası | Evliliğin İptali Davasında İptal Sebepleri Nelerdir | Evliliğin iptali sebepleri ve evlilik iptali davasının özellikleri, unsurları

Evliliğin iptali davası

Evliliğin iptali Davası hakkında bilgilendirme yazımızdır. İptal edilebilecek olan evlenmelerden kasıt şeklen meydana gelmiş, ancak bazı nedenlerle sonradan ortadan kaldırılabilecek olan evlenmelerdir. Bu evlenmeler hakim kararıyla iptal edilene kadar geçerli bir evliliğin tüm sonuçlarını doğururlar. Bu nedenle mutlak yahut nispi butlanla olsun fark etmez, evliliğin iptali halinde iptal kararları geçmişe etkili değildir. Yani iptal kararının kesinleşmesi ile evlilik kurulduğu günden itibaren değil, iptal kararının kesinleştiği tarihten itibaren ortadan kalkar.

Evliliğin iptali davası iptal sebepleri

Evliliğin iptalini gerektirecek sebepler mutlak butlan ve nispi butlanla batıl olması hali olarak ikiye ayrılır.

  • Evliliğin İptalinde Mutlak Butlan Nedeniyle Dava Hakkı

Bu haller Türk Medeni Kanunu’nun 145. Maddesinde sayılmıştır:

  1. Eşlerden biri evlenme sırasında zaten evli ise

  2. Eşlerden biri evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun ise

  3. Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak akıl hastalığı var ise,

  4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak hısımlık var ise

Evlilik mutlak butlanla batıl kabul edilir. Bu hallerin varlığı halinde ilgili olan herkes ve cumhuriyet savcısı resen dava açabilir. Bu kişilerin açacağı davalarda her iki eş de davalı olarak gösterilir. Bir eşin açacağı davalarda diğer eş davalı olacaktır.

Evliliğin iptali davası | Evliliğin İptali Davasında İptal Sebepleri Nelerdir | Evliliğin iptali sebepleri ve evlilik iptali davasının özellikleri, unsurları

Eşlerden birinin ölümü halinde cumhuriyet savcısının dava açma hakkı kalkacak, ancak ilgisi olan herkes ölen eş ya da eşlerin mirasçılarına karşı açılacaktır.

Eğer evlilik sona ermiş ise, cumhuriyet savcısı tarafından iptal davası açılamaz.Fakat bu halde de her ilgili mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.

Akıl hastalığının sonradan geçmesi yahut ayırt etme gücünün sonradan kazanılması halinde sadece iyileşen eş dava açabilir.

Evliyken yeniden evlenen kimsenin evliliği, mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermiş ise ve ikinci evlilikteki eş iyiniyetli ise bu evlenmenin butlanına karar verilemez.

  • Evliliğin İptalinde Nispi Butlan Nedeniyle Dava Hakkı

Bu halde evlenmenin iptali davası sadece eşler ve yasal temsilciler tarafından açılabilir. Başkaca hiç kimse nispi butlan sebebiyle evlililiğin iptalini talep edemez.

Eşler tarafından nisbi butlan sebebiyle evliliğin iptali ancak aşağıdaki sebeplerle açılabilir:

  1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk

  2. Yanılma

  3. Aldatma

  4. Korkutma

Mutlak butlan nedeniyle evliliğin iptalinde hak düşürücü süre olmamasına rağmen nisbi butlan sebebiyle iptal davası açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve herhalde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Bu süre mahkemece resen göz önüne alınmak zorundadır.

Evliliğin iptali Davası Sonuçları

Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar.

Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur.

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

İlgili Yazılar :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir