Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem tazminatı işçinin işe başladığı tarihten, fiilen çalışmaya başladığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kanunda öngörülen sebeplerden biriyle işi bırakmasına ve bunun karşılığında 30 günlük bir alacak hakkının doğmasına denir. Bu sebeplerden biri de çalışan kadın işçi evlendiği tarihten, resmi nikahın yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini feshederse evlenme sebebiyle işten ayrılma gerekçesiyle işverenden kıdem tazminatı alır. Burada kadının çalışma hakkı gözetilerek ve de çalışarak hayatını devam ettirme ihtimali düşünülerek işten ayrılan kadının tekrar çalışma olasılığı düşünülmüştür. Bu sebeple de başka bir işte çalışabilir.

 

Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle Sözleşmeyi Feshi

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde kıdem tazminatının kazanılması için belirli koşullar verilmiştir. İş kanununun ilgili maddesinde de belirtildiği gibi evlilik nedeniyle iş akdini sona erdirmek isteyen kadın işçinin; madde detayları uyarınca tazminat hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla belirtilen süre olan 1 sene içerisinde kadın eş evlenme nedeniyle sözleşme fesih yaptığını belirli bir şekilde istifa dilekçesinde belirtmelidir. Çalıştığı her bir yıl için 30 günlük ücret işveren tarafından ödenir.  Kıdem tazminatını işvereninden talep etmesi gerekir aksi halde haktan yararlanamaz. Ayrıca bir de haktan yararlanmak için bu iş sözleşmesi devam etmeli. 1 yıllık süre, resmi nikah tarihinin olduğu ilk gün başlar. Eğer kıdem tazminatı işverenle işçi arasında sorun, anlaşmazlık oluşturacaksa fesih noter aracılığıyla bildirilmelidir.

 

Evlenme nedeniyle işten ayrılan kadın başka bir işe girebilir mi?

Fesih hakkının haklı sebeplere dayanması ilkesine örnek evlenme nedeniyle sözleşme fesih hakkıdır.  Burada kadın çalıştığı 1 sene sonunda iş akdini feshetme imkanına sahip olur. Bu hak kanunen sadece kadına tanınmış olmakla birlikte burada asıl düşünülen kadının; evlenmesiyle aynı zamanda işte çalıştığı süre zarfında hayatını yürütememe durumu düşünülerek korunması. Aile birliğinin korunması ve kadının evlilikteki görevlerinin düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Kıdem tazminatı hakkı kötüye kullanılmamalı, kadın kıdem tazminatı aldıktan sonra eşinden boşanırsa bu durumda bu haktan yararlanmasının amacı ile sonucu denk düşmeyecektir. Bu durumda Yargıtay kıdem tazminatının geri ödenmesi kararı verecektir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir