Genel Hatlarıyla Boşanma

BOŞANMA

Türk Medeni Kanunumuzda ayrıntılarıyla düzenlenen boşanma evlilik birliğinin resmi olarak sonlandırılması demektir.

Tarafların ikisi de boşanmayı istiyor ve boşanmanın tüm sonuçları ile ilgili fikir birliğindeler ise anlaşmalı boşanma taraflardan birisi boşanmayı istiyor diğer istemiyor yahut boşanmayı iki tarafta istiyor ama diğer hususlarda anlaşamadılar ise çekişmeli boşanma gündeme gelir.

Anlaşmalı Boşanma Davası nedir?

Taraflar 1 yıldan fazla evli ve boşanmanın asli ve feri konularında tamamen fikir birliğinde iseler protokol düzenlenerek anlaşmalı boşanma davası açılır. Anılan protokol de boşanma ve velayet nafaka, maddi manevi tazminat gibi tüm hususların ayrıntılı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılan protokolde eksiklikler olması halinde taraflardan biri diğerine boşanma gerçekleşse dahi dava açılabilir. Anılan sebeple protokolü mutlaka boşanma avukatının hazırlamasını tavsiye ederiz.

Genel Hatlarıyla Boşanma
Genel Hatlarıyla Boşanma

Çekişmeli Boşanma Davası nedir?

Evliliğin yürümediğine karar veren taraf eşiyle konuyu konuşup anlaşmalı boşanma yapılmasını talep edebilir. Ancak taraflardan birisi boşanmayı istemiyor yahut nafaka,velayet tazminat gibi hususlarda iki tarafta ortak noktada buluşup anlaşamıyor iseler çekişmeli boşanma davası açılır.

Boşanmanın Sebepleri Nelerdir?

Boşanmanın genel ve özel olmak üzere 2 ayrı sebebi bulunmaktadır. Genel sebep evlilik birliğinin temelinden sarsılması iken özel sebepler arasında; zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, akıl hastalığı, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sayılabilir.

Her ne kadar özel sebepler daha ayrıntılı düzenlenmiş ise de uygulamada boşanma davalarını evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayandırmak daha kolaydır. Zira özel sebeplere dayandırıldığında sadece o konuyu detaylıca ispat etmek gerekecektir.

Boşanma davası hangi mahkemede açılmalıdır?

Evliliğini bitirmek isteyen herkes, bulunduğu yer Aile Mahkemesine, Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye hukuk mahkemelerine hitaben yazılmış 3 nüsha dilekçe ile adli makamlara başvurup davasını açabilecektir.

Yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte yaşadıkları yer yahut taraflardan birinin ikametgahı mahkemesidir.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

Alanında uzman boşanma avukatı ile açılacak bir dava anlaşmalı ise en fazla 1 ay, çekişmeli ise ortalama 12-24 ay arasında bitecektir

Dava açıldıktan sonra neler olur?

Boşanma davası açıldıktan sonra dilekçeler teatisinin bitmesi akabinde ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme duruşması olukça önemli bir duruşma olup mutlaka avukatlar tarafından yönetilmesi tavsiye edilir. Sonrasında tahkikat aşamasına geçen aile mahkemesi hakimi tarafların delillerini inceler, tanıklarını dinler ve dosyayı karara bağlar.

Ancak açılacak dava oldukça detaylı ve bilgi gerektiren bir husus olduğu için mutlaka bir boşanma avukatıyla çalışmaları daha faydalı olacaktır. Zira önemli olan hak kaybına uğramamak ve davanın kabulünün sağlanmasıdır.

Boşanma davasının yanlış, eksik açılması yahut iyi bir şekilde yürütülememesi durumunda boşanma gerçekleşmeyeceği gibi karşı tarafın avukatı var ise vekalet ücreti ödemek durumunda kalınabilir. Anılan sebeplerle tüm bu süreci alanında uzman, güvenilen bir boşanma avukatı ile takip edilmesi tavsiye edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir