Hangi Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?

Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk kanunu bulunur, buna göre ise tarafların sulh olabileceği ve hakkından, iddialarından vazgeçmesinin söz konusu olabileceği hallerde taraflar arabuluculuk hizmetinden yararlanabilirler. Bir de mahkeme kararının gerektirmediği hallerde buraya başvurulabilir. Ancak çok önemli bir noktayı belirtmekte fayda var, özellikle de bir mahkeme kararının gerektiği davalarda örneğin çocuğun velayetinin anneye mi babaya mı verilmesinin kararlaştırılması gibi konuları taraflar arabulucuya götüremezler. Genel anlamda Adalet Bakanlığı’nın bazı davalarda arabuluculuk sistemini zorunlu hale getirdiği hususlar olacaktır. İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda artık söz konusu mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gitmek gerekecek. Özellikle de arabulucuya başvurulmadan açılan davalar reddedilecektir. Alım satım sözleşmeleri gibi, deniz ticareti, sigorta uyuşmazlıkları, eser, kira sözleşmeleri ve bunların uyuşmazlıkları gibi konularda tazminat için özellikle de tarafların artık arabulucuya gitmesi zorunludur.

Kişiler Ne Zaman Arabulucuya Başvurmalıdır?

Hangi Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?
Hangi Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?

Özellikle de arabuluculuk üçüncü bir kişinin iki kişi arasındaki uyuşmazlığı çözüme kavuşturması hizmetidir. Bu tür durumlarda dava söz konusu ise dava açıldığındaki sırada veya öncesinde başvurulabilir. Özellikle de dava öncesinde eğer ki iki tarafta anlaşmışsa bu tür bir mahkemeye gerek kalmayacaktır. Hakim davayı erteleme kararı alır ve böylece de taraflara genel bir bilgilendirmede bulunur. Bunun sonucunda da taraflar arabulucuya giderler ve taraflar bu süreler içerisinde arabuluculuk sürecinde anlaşmışlarsa, anlaştıkları metin geçerli olur ve mahkeme davayı görmeyi bırakır.

Arabuluculuk Avukatı Ankara’da Nasıl Başvurabilirim?

Arabuluculuk hizmeti sayesinde taraflarda yargı sistemi içerisinde bulunmayan bir özgürlük sağlanır, bu da tarafların bir arabulucu sayesinde anlaşabilmesi özgürlüğüdür. Dolayısıyla da istedikleri zaman çözüme kavuşturabilir ya da istemez iseler de kişiler çözüm ile sonuçlandırmak zorunda değildirler.  Tarafların da bu konuda anlaşma yapamadıkları taktirde uyuşmazlık ortaya çıkar ve tarafların yargıya başvurması gerekir. Arabulucuya tarafların kendileri de başvurabilir, kendilerinin yasal temsilcisi olan avukatları da. Arabuluculuk siciline kayıtlı olan bir arabulucu ile diyaloğa girebilir. En yaygın yöntem olarak da taraflardan birin yada her ikisinin de tek başına arabuluculuk bürosu yardımı ile başvuruları yapılabilir

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir