İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku devletin zor kullanarak; borçlunun borcunu ödememesi durumda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koymasıdır. Kişi borcunu ödemiyor ve sorumluluklarını yerine getirmiyorsa alacaklının talebi üzerine devlet, borçlunun borcunu ödemesi için bazı yaptırımları icra hukuku kanalıyla yapabilmektedir.

İcra kanalıyla borçlunun mallarını haczederek, malları satar ve alacaklıya alacağını nakit para olarak verir.

İcra Hukuku Hangi Konuları Kapsar?

İcra hukuku kapsamına giren konular anayasal düzende bellidir. İlamlı ve ilamsız icra olmak üzere iki tür icra vardır.

İlamlı icrada konu para olabileceği gibi para dışındaki şeyler de olabilir. Velayeti annede olan bir çocuk, babası tarafından alıkonulmuşsa devlet icra yoluyla çocuğu babadan geri alabilir. İlamsız icrada ise sadece para ya da para karşılığı olan davalara bakılır. İlamsız icrada kişi mahkemeye gitmeden icra dairesine müracaat ederek alacağını talep edebilir. İcra takibinin başlatılması, haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, karşılıksız çek davaları, ipoteğin nakit paraya çevrilmesi gibi konular icra hukuku kapsamına girmektedir.

İcra hukuku içerisinde değerlendirilen devlete borç olması durumunda, borçlunun bankada bulunan hesabına ipotek koyabilmektedir; ancak ipotek koyarken tüm hesaba değil, bir miktar paraya el koymaktadır.

İcra Hukuku Davalarına Hangi Mahkemeler Bakar?

Alacaklı ve verecekli ve borçlunun olduğu davalar icra hukuku değerlendirilir. İcra ceza mahkemesi icra hukuku mahkemelerine bakmaktadır. Şikayetçi bir dilekçe ile başvuru yapabilmektedir. Başvuru yaparken sunacağı deliller dışında deliller sunamaz. Duruşmalara davacı ya da avukatı katılmak zorundadır yoksa dava düşecektir. Savcılar icra ceza mahkemelerine katılmamaktadır.

Yargılama yapacak icra ceza mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir.

İcra mahkemeleri ise, icra müdürlüklerinin kararlarına itiraz etmek, icra müdürlüklerinin yaptığı işlemleri denetlemek için kurulmuşlardır.

Eğer icra hukuku kapsamında haksız bir hacı, ipotek işlemine maruz kaldığınızı düşünüyorsanız bu mahkemelere başvuru yapabilirsiniz.

Bu mahkemelere suçun öğrenildiği tarihten en fazla bir yıl sonrasına kadar başvuru yapabilmektesiniz. Bir yıldan sonra şikâyet hakkınız ortadan kalkmaktadır. Mahkemelerde genelde uzlaşma yoluna gidilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.