İcra Hukuku Nedir?

İcra Hukuku Nedir?

Hepimizin bildiği üzere borç ve alacakların takibi 6352 sayılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde düzenleniyor. Tabii konuyla ilgilenenlerin başta icra hukuku nedir sorusu olmak üzere borçlu ve alacaklıya hangi hakların tanındığı gibi soruların yanıtlarını önceden bilmelerinde yarar görüyoruz. Bu noktada çok kısa bir hatırlatma yaparak konumuza devam edelim. Eğer sizlerde icra iflas kanunundan kaynaklanan bazı problemler ile karşı karşıya iseniz hukuk büromuzdan profesyonel destek alabileceğinizi lütfen unutmayınız. Şimdi dilerseniz konumuza kaldığımız yerden yani icra hukuku nedir sorusundan itibaren devam edelim

İcra Hukuku Nedir?
İcra Hukuku Nedir?

İcra İflas Kanunu Kesin Hükümlere Sahiptir

Cebri icranın dayandığı icra iflas kanunu bazı noktalarda her iki tarafın lehine çeşitli esnekliklere de sahiptir. Sözgelimi kişinin geçimini sağladığı meslek grubu icra takibinde dikkate alınan bir durumdur ve haciz işlemi açısından değişik uygulamaların varlığına neden olabilmektedir. Bir örnekle durumu pekiştirmek gerekirse; eğer borçlu kişi bir çiftçi ise traktörüne veya yıl sonunda elde ettiği mahsulün tamamına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir. Kanun nezdinde alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi disipline eden ve resmi kurallar çerçevesinde ticari sürdürülebilirliği sağlayan icra hukuku ayrıca Türk ceza kanununda yer alan pek çok farklı kanun ile eşgüdümlü olarak çalışıyor.

Haciz Nasıl Kaldırılır?

Bunun yanı sıra takibin işlevsiz kalmasının sağlanması yani haciz nasıl kaldırılır konusunda da bazı bilgileri sizinle paylaşmış olalım. Normal şartlarda icra iflas kanunu gereği 3 farklı çeşitte icra takibi gerçekleştirilebiliyor. Bunlardan ilki ilamlı icra olarak nitelendirilen ve mahkeme kararı olarak kabul edilen belgeye dayanılarak yapılan icradır. diğer başlıkları,herhangi bir belgeye dayanmaksızın sürdürülebilen yani ilamsız icra ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla gerçekleştirilen icra takibi olarak sıralamak mümkündür. Bunun yanı sıra haczin durdurulmasına yönelik kriterlerden başlıcaları

  • Haciz işlemine itiraz (ödeme emrinin geldiği müdürlüğe emrin ulaşmasından itibaren 7 gün içerisinde gerçekleşmek zorundadır)
  • Alacaklı veya avukatı ile bir anlaşma sağlanması
  • Borcun ödendiğine dair belge takdim edilmesi

Olarak özetlenebilir. Lütfen başta icra hukuku olmak üzere bilmek veya öğrenmek istediklerinizi web sayfamızda yer alan telefon numaraları üzerinden hukuk büromuza aktarınız. Sizleri yanıtlamaktan büyük mutluluk duyarız. Esenlikler diliyoruz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir