İftira Davası Nasıl Açılır?

İftira Davası Nasıl Açılır?

Hakkında bir iftira atıldığı gerekçisi ile dava açmak isteyen pek çok kişi bulunuyor. Bu da iftira davası nasıl açılır sorusuna sebep oluyor. Bu tür bir dava açılabilmesi için öncelikle iftira suçunun işlenmesi gerektiğini belirtelim. Masum olduğu bilinen bir kişiye suç atma durumu söz konusu olması gerekir. Ceza Hukuku tarafından belirsiz olan fiilin isnadı durumunda dava açılamayacağı belirtilmektedir. Ancak kendine ait olmayan kimlik bilgilerini kullanarak bir başkası için işlem yapılması durumunda iftira suçu söz konusu olacağından dolayı bu fiile sebep olan kişiye ceza verilecektir. Böyle bir suç işlemediğini bildiği halde biri başka bir kişiyi suçlarsa bu durumda suçlanan kişi kanuni yollara başvurabilir. Özellikle toplumumuzda en yaygın işlenen suçlardan olan iftirada bazı unsurlar söz konusu olmaktadır.

Kişinin hukuka aykırı fiil işlemediği bilindiği halde kendine iftira atılan kişi hukuki ve idari yaptırımlar için dava talebinde bulunabilecektir. Basın yayın ya da icra şikâyetleri yolu ile suç duyurusu da yapılabilmektedir. Gerçek kişiler nezdinde işlenen bu suç hukukumuzda gerçek kişileri ifade etse de iftiraya maruz kalma durumu söz konusu olabileceğinden dolayı tüzel kişileri de kapsayabilmektedir. İftira Suçu ise 267. madde kapsamında düzenlenmektedir. Bu konuda önemli olan iftiraya uğrayan kişilerin haklarını ve mahkemenin onurunu korumak olacaktır. Hukuku uygunluk kapsamında söz konusu olan aykırılığın yok edilmesi baz alınmalıdır.

İftira Davası Nasıl Açılır?
İftira Davası Nasıl Açılır?

Dava açılabilmesi için ortada böyle bir suç işlenmiş olması gerekecektir. ceza avukatı tarafından bu durumda haklarınız savunulacaktır. Ayrıca bu tür bir suçlamanın söz konusu olması için ise iddia eden tarafın iddialarının muğlak olmaması gerekir. Bu tarz bir suçun doğması durumunda ise kişilerin direkt olarak olaya isimlerinin karışmış olması gerekmektedir. İhbar ise kişilerin hukuka aykırı bir davranışı olduğunun mahkemeye bildirilmesi olarak ifade edilebilir. İhbar sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir. Şikâyet edecek şahsın ise olayın olduğu tarihten itibaren 6 ay içerisinde bildirilmesi gerekir. Ayrıca makamlara verilecek olan dilekçede şahsın imzası yer almıyorsa bu durumda da iftira suçu ortadan kalkmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir