İhbar Tazminatımı Nasıl Alırım?

İhbar tazminatı da aynen kıdem tazminatı gibi işçi ve işveren uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda karşımıza çıkmaktadır. İş sözleşmesinin son bulmasının belirli süreleri ve şartları bulunmaktadır. Bu durum işveren ve işçi arasında istenilen zamanda işten çıkmayı veya çıkartmayı engeller. Bu durumlarda iş sözleşmesinin bitirilmesi için belirli bir süre öngörülür ve bu süreye ihbar denir. Böyle bir süre iki durumu da zor duruma düşürmemesi için planlanış. Belirtmekte önemle fayda var ki eğer belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmışsanız yani; işçi ve işveren arasındaki sözleşme belirli bir süreye bağlı olarak akdedilmemişse bu tür sözleşmelere belirsiz iş akdi denir.  Ve bu akidlerin de feshedilmesinden önce taraflara bildirimde bulunulmalı. Süreli iş sözleşmesi ile çalışanların yani ayrılma süresi belli olan işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Eğer işçinin çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında ise çalıştığı süre 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arası ise ihbar süresi 6 hafta, yıldan fazla ise bu süre 8 hafta. Bu haftalardan önce işten ayrılmak istiyorsanız bildirimde bulunmanız gerekmesi hususu tazminatın hesaplanması için önemlidir.  Örneğin 2 yıldır çalışıyorsunuz ve 6 hafta önceden bu durumu işverene belirtmek zorundasınız.  Ancak 10 sene dahi çalışıyor olmanız süreyi değiştirmez 8 hafta öncesinden bildirimde bulunmanız gerekecek. İşverende aynı şekilde bu koşullardan sorumludur.  Sonunda iş sözleşmesi son bulur. Bildirim süreleri ihbar tazminatı ile ilgili ücret tutarının hesaplanması için önemlidir.

İhbar Tazminatında Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Bir işyerinde bir yıldan fazla çalışan işçi; işverenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda tazminat alacağı elde eder. Sağlık nedenleri, ahlaka ve adaba aykırılık veya işin durması gibi nedenler hariç. İhbar tazminatının belirli koşulları ve şartları olmakla birlikte bir de ihbar tazminatında zamanaşımı bulunmaktadır. 5 yıllık süre dolduktan sonra ihbar tazminatı hakkı olan işçi; bu süre dolduğunda tazminattan yararlanamaz. Usulsüz fesih durumunu da belirtmekte fayda var, taraflarca eksik ödenen veya ödenmeyen fesihlerde söz konusu olur.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir