İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati tedbir nedir sorusu boşanma avukatı yardımıyla dava açmayı düşünen ya da devam eden bir davası olan bireylerin merak ettiği bir sorudur. Bu açıdan hukuki koruma için uygulanan ihtiyati tedbir, hukuki güvence sağlamaktadır. Yargılama faaliyetlerinin uzun süreler boyunca sürmesi durumunda, kesin hükmün verilmesine kadar geçen süreçte, meydana gelecek herhangi bir değişim ile hakkın elde edilmesinin zorlaşmasının önüne geçmek için ihtiyati tedbir kararı verilmektedir. Ayrıca hakim, sakıncalı bir olasılığın yaşanmaması adına da ihtiyati tedbir kararı verebilmektedir. Boşanma davası sürecinde ihtiyati tedbirin konulabileceği varlıklar ise, ev, araba, arsa, şirket hisseleri ve banka hesaplarıdır. Ancak bu süreçte sadece uyuşmazlığın söz konusu olduğu mal varlıkları için ihtiyati tedbir uygulanabilmektedir. Bu açıdan alanında uzman olan ve sizi yönlendiren bir boşanma avukatı ile çalışmak doğru bir tercih olacaktır.

İhtiyati Tedbir Nasıl Uygulanır?

İhtiyati tedbiri uygulayabilmek için, kararın verildiği günden itibaren 1 hafta içerisinde talebin gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi durumda, tedbir kararı gündemden kalkmaktadır.İhtiyati tedbir kararın uygulanması için, gerektiği durumlarda zor kullanılabilir. Bu konuda, bütün kolluk kuvvetleri ve köylerdeki muhtarlar, uygulamayı gerçekleştirecek olan memurun yazılı başvurusu ile, yardım etmek ve emirlere uymak zorundadır. Ardından kararı uygulayan memur, tutanak düzenler. Düzenlenen tutanakta, tedbirin bulunduğu yer ve konusu gösterilir. Bu karar için mahkemeye başvurulması durumunda ise tedbire dair delil ve dosyaların sadece örnekleri boşanma avukatı ile beraber mahkemeye gönderilir.

İhtiyati Tedbir Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhtiyati tedbir isteyen kişiler, bunun için dilekçe kullanarak talepte bulunabilmektedir. Dilekçede dikkat edilmesi gerekilen 2 husus vardır. Bunlardan ilki, ihtiyati tedbir için gerekli hakkın açık bir şekilde dilekçede belirtilmiş olmasıdır. İkinci husus ise, ihtiyati tedbir için gerekli olan sebep ya da sebeplerin açık ve somut olacak şekilde tam olarak belirtilmesinin gerekmesidir. Ancak bu hususlar tek başlarına ihtiyati tedbir için yeterli değildir. Bu durumda yaklaşık ispat seviyesinde olan ispata elverişli delil ve dayanakların da gösterilmesi gerekmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gerekilen konu ise, mahkemenin ihtiyati tedbir isteğinde bulunan tarafı teminattan muaf tutması durumunda bu durumun gerekçesinin açık bir biçimde ortaya konulmasının zorunlu olmasıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir