Yazılar

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLARI

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları ; Türk Ceza Kanunu’nun 109. Maddesi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenlemiştir. Anılan maddeye göre; Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

“Görüldüğü üzere bu suçun cezası hapis cezasıdır. Temel halinde ayrıca para cezası öngörülmemiştir. “

Kişiyi Hürrüyetinden Yoksun Kılma

Kişiyi Hürrüyetinden Yoksun Kılma

Bu suçun maddi unsuru kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmaktır. Bu mahrumiyet maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Ancak kişinin maddi hürriyeti ile manevi hürriyeti arasında ciddi farklar vardır. Bu hususun alanında uzman ceza avukatları aracılığıyla tespit edilmesi şarttır. Suçun cezasının ağırlığı da düşünüldüğünde bu tarz dosyalarda tarafınızca belirleyeceğiniz en iyi ceza avukatları ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Ulaşımınızın kolaylığı ve olası bir tutuklanma durumunda hemen erişebilmeniz adına Ankara ceza avukatları yahut Sincan avukatı arıyor iseniz Sincan ceza avukatlarından, Etimesgut avukatı arıyorsanız Etimesgut ceza avukatlarından birisi ile çalışmanızı öneririz.

Hürriyeti yoksun kılma suçu müspet bir hareketle işlenebileceği gibi menfi hareketlerle de işlenebilir. Bir kişiyi odaya kapatarak kilitlemek müspat fiille işlenebilen bir suç iken, daha önceden odada kapalı kalmış bir kişinin dışarı çıkmasını engellemek suretiyle de menfi hareketle işlenen suç haline gelir.

Kişi hürriyetinden tamamen mahrum edilebileceği gibi kısmen de mahrum bırakılabilir. Mesela kaçma imkânı ortadan kaldırılan mağdur kısmen mahrum bırakılmış sayılır. Ceza Genel Kurulu’nu bu anlamda önemli kararları da bulunmaktadır.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma esnasında yaralama da meydana gelmiş ve bu durum nitelikli halleri oluşturmuyorsa kişi ayrıca yaralamadan dolayı yargılanmayacaktır. Ancak olayda neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama mevcut ise bu durumda sanık yahut şüpheli o suçtan da yargılanacaktır.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun en önemli unsurlarından birisi de bu yoksunluğun bir süre devam etmesi zorunluluğudur. Yargıtay ceza daireleri kişiyi iki saat dahi zorla yanlarında tutulması durumunu bu suç kapsamında kabul etmektedir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halleri de Türk Ceza Kanunu’nun 109/2. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;

Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu suçun;

  • Silahla,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
  • Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
  • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

Görüldüğü üzere ağırlatıcı sebeplerin cezaları çok daha ağırdır. Bu suçlarda mutlaka alanında uzman ve kendinize göre belirleyeceğiniz en iyi ceza avukatları ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Zira cezanın ağırlığı itibari ile seçimlik cezalara da çevrilmeme olasılığının oluşu geri dönüşü imkânsız zararlara yol açabilecektir.

Cezaların türleri ile ilgili (Ankara ceza avukatlarından, Etimesgut ceza avukatlarından, Sincan ceza avukatlarından birisi olan Av. Tülin Yılmaz’ın diğer yazılarına da göz atabilirsiniz.)

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmaz Suçlarından Etkin Pişmanlık konusunu Ankara ceza avukatlarından birisi olan Av. Tülin Yılmaz sizler için anlatıyor:

Kanunun bu suçtan dolayı pişman olmayı mükâfatlandırmıştır. Fail mağdurun şahsına herhangi bir zarar vermeden yoksun bıraktığı kişiyi, hakkında soruşturma başlamadan serbest bırakırsa cezasında indirim olacaktır. Üstelik bu indirim toplam cezanın üçte ikisine kadar olacaktır.

Bu indirimin olabilmesi için ilk şart mağdurun bedeni ve manevi bütünlüğünde en ufak bir zararın gelmemiş olmasıdır. Bu durumda hafif de olsa bir zararın geldiğinin ispatlanması halinde fail etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacaktır.

İkinci şart ise mağdur soruşturma başlamadan güvenli bir yere teslim edilmiş ve serbest bırakılmış olması gerekir. Örneğin mağdurun aile bireyleri şikâyet te bulunmuş ve sonrasında fail mağduru serbest bırakmış ise etkin pişmanlık hükümlerinden yine yararlanamayacaktır.

CEZA DAVALARINDA TUTUKLAMA KARARI

Ceza Davalarında Tutuklama Kararı Türk Ceza Kanunu’nun 101. Maddesinde düzenlenmektedir. Bu hususa ayrıntılı değinmeden önce tutuklamanın sadece bir koruma tedbiri olarak verildiği ve suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphenin bulunması halinde verildiğini söylemek gerekir. Bu sebeple tutuklama kararı verilsin ya da verilmesin ceza dosyaları her şeyden önce kişinin hürriyetini etkileyen davalar olduğu için ciddi olarak savunmaların yapılması gerekli dosyalardır. Özellikle hapis cezasının öngörüldüğü suçlar da dahil olmak üzere bu dosyalar için mutlaka alanında uzman ve Ankara da iseniz Ankara ceza avukatlarından Etimesgut ve Sincan da iseniz Etimesgut ceza avukatları ve Sincan ceza avukatlarının birisinden yardım almanızı tavsiye ederiz.

 

Ceza Davalarında Tutuklama Kararı

Ceza Davalarında Tutuklama Kararı

Ceza Davalarında Tutuklama Kararını Kim Verir?

Tutuklama kararlarını sadece hakim ve mahkeme verebilir. Bunun dışında Cumhuriyet savcılarının tutuklama kararı verebilme yetkisi bulunmamaktadır. Soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesi hakimi tarafından tutuklama kararı verilebilir. Yine aynı şekilde suça sürüklenen çocuklar hakkında da tutuklama kararını Sulh Ceza Mahkemesi hakimleri verecektir. Bu evrede Cumhuriyet savcısı tutuklama yerine adli kontrol istemişse hakim artık tutuklama kararı veremeyecektir. Ya adli kontrole karar verecek ya da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verecektir. Bu aşamada dahi bulunduğunuz il gibi Ankara da iseniz Ankara ceza avukatları ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Zira bir anlık kararla verilecek tutuklama kararları kişilerin uzun sürelerini hapiste geçirmelerine, evlerinden, işlerinden ailelerinden ayrı kalmalarına yol açacaktır.

Ceza Davalarında Tutuklama Kararı Verilebilmesi İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin, tutuklama nedenlerinin varlığının, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun delillerle ve somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilmesi gerekir. Kararın içeriği şüpheli ve sanığa sözlü olarak bildirilir. Ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir bu husus kararda belirtilir.

Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhal serbest bırakılır. Tutuklama istenildiğind, şüpheli veya sanık ya kendisi bir müdafii  seçmeli ya da barodan kendisine müdafi tayini istenmelidir. Özellikle bulunduğunuz ilde tutuklama talebiniz olduğunda hemen yanınıza gelebilecek Ankara da iseniz Ankara ceza avukatlarından Etimesgut ve Sincan da iseniz Etimesgut ceza avukatları ve Sincan ceza avukatlarının birisinden yardım alabilirsiniz.

 

Bizi Arayın
Yol Tarifi