Yazılar

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINDA HAKİM NELER SORAR?

Çekişmeli boşanma davasında hakim neler sorar sorusu davalarını kendileri açan bu evreden boşanmak için bir avukattan yardım almayan kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesidir.

Öncelikle taraflar çekişmeli boşanma davalarını açtıklarında dilekçelerini özenle hazırlamalıdırlar. Dilekçelerde bulunan bir eksiklik yahut hata davanın tüm evrelerini etkileyebilecektir. Bu nedenle dilekçelerde bir sıkıntısı olmayan yahut usulen reddi gerektirmeyen hallerde hakim davanın esasına girecektir. Ön inceleme evresinde yapılacak usulü işlemler tamamlandıktan sonra tahkikat evresinde hakim boşanmanın sebepleri ve tanıklar gibi hususlarda taraflardan beyan isteyecektir. Bu evrede başarılı bir boşanma avukatı ile çalışıyorsanız süreç sizin için çok dava avantajlı olacaktır. Zira boşanma avukatı dava esnasında karşılaşacağı muhtemel soruları bildiği için sizi ve davasını ona yönelik yönlendirebilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar

Çekişmeli boşanma davalarında hakim özellikle taraflar arasında yaşanan olaylara, psikolojilerinin nasıl etkilendiğine, çocuklar var ise çocuklara kimin baktığına ve nasıl bir yaşam sunulduğuna, şuan tarafların mali durumuna, nasıl geçindiklerine, tanıklarına, tanıkların beyanlarına ilişkin sorular sorabilecektir. Her davanın içeriği kendi içerisinde değerlendirildiğinde sorulacak sorularda davanıza göre farklılık arz edebilecektir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim neler sorar?

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları gibi değildir. Hakim bu davalarda boşanmanın konularına, evliliğin problemlerine ilişkin sorular sormayacaktır. Eğer anlaşmalı boşanmanın olması için gereken şartlar taşınıyorsa davanın içeriğinde daha çok protokole yönelik sorular sorulacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarının şartları için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu davalarda protokol düzenlenip mahkemeye sunulduğu için hakim protokolü tekrar edecek ve taraflara imzaların kendilerine ait olup olmadığını ve de protokolü kabul edip etmediklerini soracaktır. Protokol de hukuka aykırı düzenlemeler var ise bunları düzeltmek adına da gerekli soruları yöneltebilecektir. Ayrıca anlaşmalı boşanma davalarında hakim müşterek çocuk var ise onun geleceğine yönelik düzenlemeleri de araştıracak ve bu konuda taraflardan bilgi alabilecektir. Zira her ne kadar taraflar protokol hükümlerinde anlaşmış iseler de hakim duruşma esnasında hakkaniyete uygun bir paylaşım yapılıp yapılmadığını ve tarafların kaybettikleri haklardan haberdar olup olmadığını öğrenmeye çalışacaktır. Bazen de şartlar taşınıyorsa hakim sadece taraflara protokolü kabul edip etmedikleri sorduktan sonra duruşmayı biterebilecek ve boşanmaya karar verebilecektir. Bu durum da yine davanız da protokolünüzün ne kadar doğru hazırlandığına bağlıdır. Protokollerde tarafların sıklıkla hak kaybına ugradıklarına şahit olduğumuzdan protokolünüzün düzenlenme evresinde boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

BOŞANMA DAVASI İLE İLGİLİ HALK ARASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Boşanma davasını kadın açarsa ne olacağı ile ilgili doğru bilinen birçok yanlış mevcuttur. Bu konulara detaylıca değinmek istiyoruz.

Boşanma davasını kadın açarsa ne olur?

Boşanma davasını kadın açarsa ne olur erkek açarsa ne olur sorusu ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Boşanma davasını öncelikle kimin açtığının önemi yoktur. Sadece davanın sizin bulunduğunuz yerde görünmesini istiyorsanız özellikle farklı illerde yaşayan taraflar mevcutsa bu durumda davayı ilk sizin açmanız sadece sizin bulunduğunuz yerde davanızın görülmesine sebebiyet verir. Onun dışında başkaca avantaj ve dezavantajı vardır diyemeyiz. Zira boşanma davalarında siz davanızı açsanız dahi karşı taraf da size karşı dava açabilme hakkına sahiptir. Bu durumda yasal olarak davayı kimin açtığının bir önemi yoktur.

Boşanma Davası İle İlgili Halk Arasında Doğru Bilinen Yanlışlar

Boşanma Davası İle İlgili Halk Arasında Doğru Bilinen Yanlışlar

Boşanma davasını kadın açarsa nafaka alabilir mi?

Boşanma davasını kadın açarsa nafaka alamaz şeklinde halk arasında çok yaygın olan yanlış düşünce hakimdir. Bu düşüncenin yasal bir zemini asla yoktur. Nafaka alabilmek için davayı kimin açtığının önemi yoktur. Boşanma avukatları ile çalıştığınız da da sizi bu konuda bilgilendireceklerdir. Boşanma davasını kadının açması nafaka alabilmesi ile ilgili değildir. Nafaka ile ilgili yazılarımız da da belirttiğimiz üzere nafaka bağlamak hakimin takdirindedir. Şartlar oluşmuş ise davayı kimin açtığının bir önemi olmadan nafaka bağlanacaktır.

 

Boşanma Davası İle İlgili Halk Arasında Doğru Bilinen Yanlışlar

Boşanma Davası İle İlgili Halk Arasında Doğru Bilinen Yanlışlar

Boşanma davasında kız çocuk anneye erkek çocuk babaya mı verilir?

Kız çocuk anneye erkek çocuk babaya verilir düşüncesi de yine çokça bilinen yanlış düşüncelerden bir tanesidir. Hatta bu düşünce de öyle yaygınlaşmıştır ki halk arasında taraflar bile birbirlerini bu şekilde tehdit etmektedir. Örneğin boşanmak istemeyen erkek boşanırsan çocuğumuzu bana verirler çünkü erkek çocuk erkekte kalır demektedir. Çoğu kişi sırf bu durumdan dolayı korkarak dava dahi açamamaktadır. Bu oldukça yanlış bir düşüncedir. Çocukların cinsiyeti ile alakalı olmaksızın kimde kalacağı yapılacak sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları ve de hakimin takdirindedir. Yeni doğmuş yaşı çok küçük çocuklar genelde kız ya da erkek olmasına bakılmaksızın anneye verilirken 12 yaşını doldurmuş çocuklara kiminle kalmak istedikleri sorulmaktadır.

Ankara Boşanma AvukatıTülin Babaoğlan Açıklıyor;

 

Karşı taraf boşanmak istemezse dava uzar mı?

Karşı taraf boşanmak istemezse dava uzar düşüncesi de sıklıkla bilinen yanlış düşüncelerdendir. Karşı tarafın boşanmak isteyip istememesinin davanın sürecine hiçbir etkisi yoktur. İstese de istemese de süreç aynı işleyecektir.

Her iki tarafta boşanmak istiyorsa hakim boşar mı?

Her iki taraf da boşanmak istiyorsa hakim boşar mı sorusu detaylıca incelenmelidir. Bu durumda iki tarafta boşanmak istemekte ancak boşanmanın ferileri olan nafaka, velayet ve tazminat gibi hususlarda analaşamadıklarından dava çekişmeli olarak görülmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında sadece tarafların boşanmak istemeleri hakimin boşanmaya karar vermesi için asla yeterli değildir. İki tarafta boşanma taleplerinin haklı olduğunu ispat edemezse hakim yine de boşanmaya karar vermeyecektir.

Ankara Nafaka AvukatıTülin Babaoğlan’a danışarak nafaka hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

3 yıl ayrı kalınca otomatik boşanılıyor mu?

“3 yıl ayrı kalınca otomatik olarak boşanılıyor” düşüncesi de yine sıklıkla bilinen yanlış bilgilerdendir. Kaç yıl ayrı kalınırsa kalınsın otomatik olarak boşanma durumu söz konusu olamaz. 20 yıl da ayrı kalınsa yine bir dava açılmalı ve çekişmeli boşanma süreci geçirilmelidir.