İş Kazası ve Meslek Hastalığı Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

Yasalar herhangi bir iş kazasına karşı ve meslek hastalığına karşı çalışan kesimi koruyor ancak yasadan faydalanabilmenin bazı şartları bulunmaktadır. İş kazası daha çok iş esnasında işçiyi bedensel zarara uğratabilecek olaylar olarak tanımlanır, meslek hastalığı ise işin niteliği gereği uğranılan zararlardır. Sosyal Güvenlik Kurumu konu ile ilgili faydalandırıcı metin hazırlamıştır. Çalışanın iş kazası geliri adını verdiğimiz bir hakkı bulunmaktadır. Sigortalı kişinin ölümü ile hak sahiplerine ödeme yapılır. Sigortalı için; Geçici iş göremezlik ödeneği, Sürekli iş göremezlik geliri, Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği, Ölen sigortalı için cenaze ödeneği gibi ödenekler de öngörülmektedir.

 

İşverenin İş Kazasından Kaynaklanan Sorumluluğunun Hukuki Dayanağı Nedir?

Öncelikle bu hususta avukat kusur sorumluluğu olup olmadığına bakılmalı. İşyerinde meydana gelen iş kazaları meydana geldiği zaman öncelikle işverenin sorumluluğu kusura dayanıyor mu dayanmıyor mu diye bakılır. Hukuki bakımdan kusur sorumluluğunun doğması için kusur, bunun yanında zarar, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık bulunmalı. Kural olarak kusur sorumluluğunda kusur yoksa sorumluluk da bulunmaz. İş güvenliği ve sağlığı yönünden kusur ise sözleşmeye aykırı davranılması sonucunda doğar. Kusursuz sorumluluk ise kaza ile zarar arasında nedensellik bağı kurulduğunda ortaya çıkar. Mücbir sebep ise kaçınılmaza yol açan durumun varlığıdır. Olağanüstü olayları, zararları ifade eder. Yargıtay karalarına baktığımızda işverenin sorunluluğu kusursuz sorumluluğa yaklaşan, yani en hafif kusurdan dahi sorumlu olma sorumluluğunu yansıtır. Bu durumda mücbir sebepten bile sorumlu olma durumu söz konusu olabilir.

 

İşçinin Gerçekleşen İş Kazasındaki Tüm Sorumluluğu Üstüne Alması Durumunda İşveren Sorumluluktan Kurtulabilir mi?

İşverenin sorumluluğunu azaltan veya ortadan kaldıran haller bulunmaktadır. Eğer sigortalının kusuru yüzde yüz bulunuyorsa aradan illiyet bağı kalkar ve işverenin sorumluluğu da kalkmış olur.  Bir diğer sorumluluk hususunda da şöyle diyebiliriz; eğer 3. bir kişide ise kusur, söz konusu ise kaza gerçekleşirken ve 3. Kişide aynı işverenin işçisi ise işveren sorumluluktan kurtulamaz bu seferde kusurlu 3. Kişiyi çalıştırmaktan ötürü sorumlu tutulmaktadır. Mücbir sebep durumu ise; daha çok meslek hastalıklarında söz konusu olur. Mesela deprem dolayısıyla iş esnasında işçinin zarar görmesi durumunda işverenin sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Ankara avukat konusunda geniş bir ağa sahiptir. Avukat bu konularda başvurmanız, bilgi almanız ve danışmanlık almanız gibi birçok bakımdan önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir