Kamu Davasının Ertelenmesi Kapsamındaki Suçlar

Kamu Davasının Ertelenmesi Kapsamındaki Suçlar

Kamu davasının ertelenmesi uygulaması Türk Hukuk Sistemi’ ne yeni girmiştir köklü bir uygulama değildir. Çocuk Korunma Kanunu kapsamında ilk olarak kullanılmaya başlanmıştır sonradan Ceza Muhakemesi Kanununda uygulanmaya başlanmıştır.

Aşağıdaki suçlar kamu davasının ertelenmesi kapsamındaki suçlardandır:

-Hakkı olmayan yere tecavüz
-Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması
-Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
-Gürültüye neden olma
-Parada sahtecilik
-Mühür bozma
-Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
-Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
-Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Nedir? (CMK 171)


Erteleme Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen davada uygun şartların varlığı halinde şüpheli hakkında tanzim ile ilgili yeterli şüphe mevcut olmasıyla birlikte, kamu davası açılmasına gerek görmeyerek belirtilecek süre kadar ertelenmesi durumudur.

Kamu davasının ertelenmesi kararı ile birlikte basit suç yargılamalarının önüne geçilmekte mahkemelerdeki iş yükünün hafifletilmesi sağlanmaktadır. Daha önce suç işlememiş kişilerin ve gelecekte suç işlemeyeceği öngörülen kişileri cezaevi ortamından uzak tutmaktadır. Herhangi bir suça karışmadığı takdirde davanın açılmayacağı ancak suça karıştığı takdirde kamu davasının açılacağının bildirilişi, ceza siyasetinin iyi şekilde gerçekleştireceğine hizmet etmektedir. Kamu davasının ertelenişi adli sicil kaydı için de önem teşkil eder ve bu kararlar sicile işlenmez.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun


Ateşli silahlar mermiler ve bıçaklar ve saldırı veya savunmada kullanılmak üzere üretilmiş silahların satılması satın alınması bulundurulması ilgili kanun hükmüne tabidir.

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca silah almaya ve taşımaya hak kazanmış kişilerin uygun taleplerinin karşılanması haricinde, silah ve av malzemelerinin bıçak ve mermilerin savunma ya da saldırıda kullanılmak üzere üretilmiş aletlerin ülkeye girişi yasaktır. Bir defaya ve bir silaha mahsus olmak şartı ile diplomatik ayrıcalıkları olan kişilere, konsoloslukta görevli olup Dışişleri Bakanlığınca önerilip İçişleri Bakanlığınca uygun görülen kişilere gerekli izinler çıkarılarak ihtiyaçları doğrultusunda gerekli silahın temini konusunda izin verilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir