Kasten Adam Öldürme ve Cezası

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

Kasten insan öldürme suçu TCK nun 81 ve 83. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. 81. Maddede şu hükümlere yer verilmiştir; “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.” Bu hükmün içeriğini ve detaylarını açıklayalım.

Kasten adam öldürme suçu kimlere karşı işlenir?

Adam öldürmenin 81. Maddesinde düzenlenen temel şeklini herkes, herkese karşı her türlü araçla işleyebilir. Bu sebeple söylenebilir ki kasten öldürme suçu sağ doyan, ve yaşayan her insana karşı işlenebilen bir suçtur. Ana rahminde olan çocuğa karşı işlenen suçlar farklı bir kategoride sayıldığından kasten öldürme suçunda mutlaka sağ olarak doğma koşulu vardır. Sağ olarak doğmadan kasıt herhangi hastalığının olması değil, kişinin korunan hukuki düzende nefes alacak şekilde hayatta kalmasıdır.

Kasten Adam Öldürme ve Cezası
Kasten Adam Öldürme ve Cezası

Kasten adam öldürme suçu nasıl işlenir?

İnsan öldürmek suçunun konusunu insan oluşturur. Ana rahmindeki canlı olan çocuk, özel hukukta hak sahibidir. Oysa ceza hukukunda kişinin var sayılması için canlı olarak doğmuş ya da doğmaya başlamış olması gerekir. Bu şekilde var olan bir insana karşı kasten yapılan öldürme hareketi ile bu suç işlenmiş olur.

Ölü bir kişiye karşı öldürme girişimi işlenemez. Örneğin zaten ölmüş bir kişiye öldürmek maksadıyla ateş açılması bu suçun işlendiği anlamına gelmez.

Bu suçun varlığı için mağdurun yaşının, cinsiyetinin, fiziki durumunun, milliyetinin, aklının bir önemi yoktur. Mağdurun sosyal sınıfı ve farkının hiçbir önemi yoktur.

Kasten öldürme suçunda fiil çeşitli şekillerde yapılabilir. Kanun burada yapılan hareketleri tek tek saymamıştır. Sonunda kişinin ölmesini sağlayan her hareket bu suç kapsamında sayılacaktır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi nasıl olur?

Kasten öldürme suçu ihmali davranışla da işlenebilir. Bu durumda TCK 83. Maddesinde bu konu ile ilgili şu hükümlere yer vermiştir;

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir

Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hüküm olunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Bu suça şu örnekleri verebiliriz, bir anne çocuğunu beslemek zorundadır. Eğer beslemiyor ise olumsuz bu hareketle suçu işliyor demektir. Yahut devriye gezen bir polisin olay mahallinde olmasına rağmen öldürülme anında olaya müdahale etmemesinde olduğu gibi de suç işlenebilir.

Görüldüğü gibi bu alanlar uzmanlık gerektirmektedir. Bu şekilde bir dosya ile yargılanmanız halinde mutlaka bir ceza avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçu nasıl işlenir?

Bu durumda fail soğukkanlı bir şekilde plan kurarak öldürmeyi tasarlamış olmalıdır. Bu durumda genelde tasarlamaya başlama anı ile olayın gerçekleşmesi anı arasında zaman aralığı vardır. Fail bu aralıkta olayı nasıl işleyeceğini detaylı bir şekilde düşünmektedir. Yargıtay failin, mağdurun önce yanına çağırması sonrada arkasını dönüp gideceği esnada bıçaklamasını tasarlayarak işlenmiş bir suç saymıştır. Tasarlayarak adam öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir