Türk Medeni Kanunumuza göre nişanlanma evlenme vaadi ile olur. Bu evlenme vaadi yasal temsilcilerin rızası olmadıkça küçüğü ve kısıtlıyı bağlamayacaktır. Görüldüğü üzere nişanlanma için nişanlanan kişiler küçük yahut kısıtlı ise yasal temsilcilerin izni gerekmektedir. Bu izin nişanlanmadan önce izin verme şeklinde olabileceği gibi, nişanlanmada sonra icazet etme şeklinde de olabilir.

Nişanlanma sözleşmesi bir şekle bağlı değildir. Nişanlanma bu sebeple her türlü kanıtla, resim, video fotoğraf, yüzük vb ile ispatlanabilir. Nişan sözleşmesi birbirleriyle evlenmek isteyen kadın ve erkeğin bu husustaki iradelerini karşılıklı açıklamalarıyla meydana gelir. Taraflar iradelerini her türlü açıklayabilirler. Evlenme vaadi açık olmadığı takdirde hangi sözlerin ve davranışların buna delalet edeceği çevrede hakim olan görüşlere, tarafların kişisel durumlarına ve bağlı oldukları sosyal tabakaya göre belirlenir.

Taraflar nişanlanmanın bozulması halinde, yani evlenmeden kaçınma halinde bir cezai şart koymuş iseler, bu cezai şart dava konusu edilemez. Ancak yapılmış olan ödemeler de geri istenemez. Her ne kadar nişanlanma özü itibariyle evlenmek için söz vermek sayılsa da evlenmeden vazgeçilmesi halinde bu durum karşı tarafa evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez. Peki nişanlanmanın bozulması halinde neler yapılabilir?

Nişanlanmanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 120. Maddesine göre “Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.”

Madde metninden çıkarılabilecek, nişanlanmanın bozulması sonrasında maddi tazminat isteyebilme şartları şunlardır:

  1. Nişanın haklı bir sebep olmadan bozulmuş olması

  2. Nişanın taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulmuş olması (Örneğin aldatma, yahut nişanlının başka birisiyle kaçması vb.) gereklidir.

Eğer bu şartlar mevcutsa kusuru olmayan taraf diğer tarafa nişan için yaptığı ve katlanmak zorunda olduğu tüm maddi giderlerle ilgili tazminat davası açabilir. Madde metninden açıkça görüleceği üzere bu dava direk nişanlı tarafından açılabileceği gibi, giderleri yapan anne, baba yahut onlar gibi davranan kimseler tarafından da açılabilir. Örneğin evlenileceği düşüncesiyle ev kiralanmış, eşyalar alınmışsa yukarıdaki şartları sağlaması halinde bu giderler karşı taraftan istenebilir.

Nişanlanmanın Bozulması Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 121. Maddesine göre “Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere manevi tazminat davası sadece nişanlılar tarafından açılabilir. Maddi tazminatta olduğu gibi ana, baba yahut onlar gibi davranan kişilerin manevi tazminat açma hakları bulunmamaktadır.

Öncelikle bütün hukuki danışmalarda ve davalarda bir avukatın neden ücret alması gerektiğine değinmeyi gerekli buluyorum. Sonrasında ise boşanma davalarında avukatın ücret alma zorunluluğuna rağmen durumu olmayan kişilerin ne yapmaları gerektiğine değinelim. Son zamanlarda Boşanmak istiyorum param yok ne yapmalıyım ? Boşanmak istiyorum ama Dava Açacak Param Yok ne yapabilirim ? Boşanmak istiyorum ancak Avukat tutacak param yok gibi sorular çokça sorulan sorular arasında yer alıyor.

Boşanmak istiyorum param yok ne yapmalıyım ?

Bir avukata danışma için gittiğinizde avukatın size ücretsiz danışmanlık vermesi yahut ücret almadan dava alması disiplin cezasını gerektirir. Bu konuyla ilgili Türkiye Barolar Birliğinin birçok kararı bulunmaktadır. Zira ücretsiz iş almak haksız rekabet ve reklam yasağı kurallarının da ihlali niteliğinde sayılacağından birçok konuda zararlı olacaktır. Bununla birlikte avukatların aldıkları ücretleri karşılayacak durumu olmayanlar ne yapmalıdır. Zaten boşanma evresinde olan, hayat şartlarıyla mücadele eden kişilerin gerçekten mali durumları bir avukat tutmaya yetmiyor ve kendi başlarına da davayı yürütmek istemiyorlar ise bulundukları baro adli yardım merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Örneğin bir kişi Sincan da yaşıyor ise ve dava açmak için avukat tutmaya yetecek birikimi yoksa Ankara Batı Adliyesi adli yardım bürosuna başvurmaları ve gerekli evrakları toplamaları akabinde kendilerine avukat atanmasını istemeleri gerekmektedir.

Her baroya göre değişmekle birlikte muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, tapudan alınacak üzerine kayıtlı gayrimenkul olmadığını gösterir bir belge, SGK dan alınacak çalışılmadığı gösterir bir belge gibi belgeleri toplayarak adli yardım bürolarına teslim ettiklerinde, adli yardım büroları evrakları inceleyecek ve şartlar oluşuyorsa kişiye ücretsiz avukat tayini yapacaktır. Taraflar evraklarını teslim ettikten sonra kendilerine tebligat gelerek hangi avukatın görevlendirildiği detaylı bir şekilde adres ve telefon bilgileriyle yazılacaktır. Ancak kişi çalışıyor olmasına rağmen kendisini sigortasız göstermesi, evi arabası olmasına rağmen kendisini yoksul durumda göstermesi tespit edilmesi halinde taraf oldukça büyük zararlara girebilecektir.Bu sebeple bu başvurular yapılırken evrakların doğru mahiyette düzenlettirilmesi oldukça önemlidir. Zira boşanma dava sürecinde yapılacak sosyal kültürel ekonomik durum araştırmalarıyla kişilerin gerçek durumu saklamaları oldukça zordur.

Peki dava harç ve masraflarını karşılama gücü olmayanlar ne yapacaktır? Yukarıda bahsini ettiğim evrakları dava açarken dosyaya sunmanız halinde ve adli yardım talebinde bulunmanız halinde hakim evraklarınızın doğruluğunu ve yeterliliğini inceledikten sonra adli yardımdan yararlanmanıza yani dava harç ve masraflarını ödemenize gerek olmadığına karar verebilecektir.

Boşanmak istiyorum param yok ne yapmalıyım ? başlıklı yazımızın sonuna geldik. İlginizi çekebilecek diğer yazılar :

Boşanma davalarında avukatlık ücreti ne kadardır ?

Müvekkillerimizin boşanma davalarıyla ilgili olarak yüzyüze görüşme yapılmakta, sonrasında hukuki sorunun mahiyetine ve boşanma davası sonrasında talep edileceklere göre vekalet ücreti Avukatlık Kanunu çerçevesinde tayin edilmektedir. Ofiste yapılacak danışmalar ücretlidir.

Boşanma davam açıldı ancak avukatım duruşmada çok konuşmuyor. Bu beni savunmadığı anlamına mı gelir?

Kesinlikle o anlama gelmez. Türk hukukunda sözlü değil yazılı yargılama usulü esastır. Bu sebeple avukatınız dilekçelerinizi süresi içerisinde sunmuş ve sizin taleplerinizi ve savunmanızı yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmişse ayrıca duruşmada yazdıklarını tekrarlamasına gerek yoktur. Ayrıca Yargı mercilerinin yogunluğu, dosyaların çokluğu sebebiyle çoğunlukla her duruşmaya en fazla beş dakika ayrılmakta ve hakim yazılı olarak dosyaya sunulan esasları tekrar sözlü olarak dinleyerek zaman kaybetmek istememektedir. Elbetteki yazılı olarak ifade edilemeyen gerekli hususların, ne olursa olsun sözlü olarak da ifade edilmesi gerekmekte ve bu durum duruşma esnasında hakim gözünde kötü bir kanaat oluşturmamak adına mutlaka alanında uzman avukatlarca değerlendirilerek yapılmalıdır.

Boşanma Davasını kendim açabilir miyim ?

Elbetteki vatandaşlar her hukuki sorunlarıyla ilgili olarak kendileri dava açıp takip edebilirler. Boşanma davası da vatandaşlar tarafından açılabilir. Ancak hukuk çok ince ayrıntılara sahip karmaşık bir alandır. Dosyada mevcut herhangi bir eksiklik, kusur durumunda hakimin net bir kanaate sahip olmaması sonucunu doğuracak ve boşanmanın reddine kadar gidecek önemli sorunlara yol açabilecektir. Boşanmanın reddedilmesi halinde aynı sebebe dayalı olarak 3 yıl dava açamayan tarafların bu anlamda yanlış yahut eksik işlem yapmalarıyla karşılaşacakları sorunlar çok ağırdır. Sorununuz yargı mercilerine intikal ettiğinde her şeyin usulüne uygun ve hak kaybına uğramadan olması için mutlaka dosyalarınızı aile hukuku ve boşanma davalarında uzman avukat aracılığıyla takip etmenizi tavsiye ederim.

Ben boşanmak istiyorum, eşim boşanmak istemiyor. Bu durumda boşanamaz mıyım?

Boşanmak iki tarafın da isteğine tabi olan bir durum değildir. Boşanma isteğinde bulunan kişi daha az kusurlu ise avukatınızın gerekli önlemleri alması ve hukuki süreci iyi bir şekilde yönetmesi halinde eşiniz boşanmak istemese de boşanmanıza karar verilebilir.

Eşim beni başka birisiyle aldatıyor, boşanmak istiyor. Ben boşanmak istemiyorum. Ne olur?

Boşanmak iki tarafın da isteğine tabi olan bir durum değildir. Bir kişi aldattığını kabul ederek açtığı boşanma davasını kazanamaz. Ancak dava sürecinde taraflar yaptıklarını inkar ederek daha az kusurlu duruma geçmek isteyeceklerinden bu durumda mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılmalıdır.

Boşanma davasını ben açarsam, tazminat alamaz mıyım?

Bu soru halkımızda bulunan çok yaygın bir görüştür ama yanlıştır. Nafaka ve tazminat hususları davayı kimin açtığı ile ilgili değil, dosyada mevcut savunmalara göre kusur ve yapılacak sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları ile ilgilidir. Davayı kimin açtığının bir önemi yoktur ki davalı da her zaman karşı dava açabilir.

Yurt dışında boşandım ama hala Türkiye’De evli görünüyorum. Ne yapabilirim?

Bir boşanma avukatı aracılığıyla tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır.

Boşanmak istiyorum, eşim bana şiddet uyguluyor. Ne yapabilirim?

Öncelikle böyle bir durumda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun uyarınca hemen koruma talebinde bulunulmalıdır. Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Boşanma esnasında ev eşyaları kimde kalır?

Çeyiz olarak getirilenler hariç evlilik birliği içerisinde tarafların ortak birikim ve emekleriyle elde ettikleri eşyalar ortak mal olarak kabul edilir.

Boşanma davasında ziynet eşyalarımı talep edebilir miyim?

Evet edebilirsiniz. Düğün sırasında hangi eşe takılırsa takılsın, tüm takılar (bilezik, çeyrek, tam vb. tüm altınlar), kadına aittir. Erkeğe takılan takılardan sadece erkeğin kullanımına özgü olabilecek nitelikte olanlar (Örneğin, erkek kol saati) erkeğe aittir. Düğünde takılan diğer tüm takılar; hangi eşe kim tarafından takıldığına bakılmaksızın kadına aittir. Yargıtay kararlarınca bu durum sabittir ki ziynet eşyaları eşe verilmiş olsa bile iade edildiği kanıtlanmadıkça kadına takılan tüm zinet eşyaları ya aynen ya da misliyle ödenir.

Boşanma dilekçesinde boşanma ile birlikte başka neler talep edebilirim?

Boşanma davası açılırken dava dilekçenizde koruma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal rejimine ilişkin talepler dava konusu edilebilir. Talebin nevine göre bir kısmı boşanma dosyasından tefrik edilir ve boşanmaya karar verildikten sonra görülmeye başlanır.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları bir ay gibi çok kısa sürelerde biterken çekişmeli boşanma davaları davanın mahiyetine göre 12-24 ay kadar sürebilmektedir.

Kadınlar boşandıktan sonra kaç gün içerisinde yeniden evlenebilir?

Kadın evlenmenin sona ermesinden itibaren 300 günlük iddet süresi geçmeden yeniden evlenemez. Yaklaşık 10 ayı bulan bu süre soybağındaki karışıkları önlenmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra iddet süresi içerisinde doğan çocuğun babasının boşanılan eş olduğu karine olarak kabul edilir.

Boşanmanın gerçekleşmesinden sonra iddet süresinin kaldırılması için dava açılabilir mi?

Kadın resmi sağlık kuruluşlarından hamile olmadığını kanıtlar raporla birlikte iddet süresinin kaldırılması talebiyle dava açabilir.

Boşanma davası devam ederken eşlerden birisi ölürse ne olur?

Boşanma hakkı her ne kadar kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olsa da bazı durumlarda mirasçılar boşanma davasına devam edilmesini talep edebilir. Bu durumda henüz kesinleşmemiş bir boşanma dosyasına mirasçılar katılarak karşı tarafın daha ağır kusurlu olduğundan bahisle boşanmaya karar verilmesini talep edebilir. Böylece boşanmanın gerçekleşmesi ile eş mirasçı olamayacaktır.

Boşanma davası için avukatıma nasıl vekalet çıkartmalıyım?

Boşanma davaları kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan taraflar avukata vekalet verirken özel vekalet çıkarmalıdır. 2 fotoğraf ve nüfüs cüzdanlarıyla Türkiye’nin herhangi bir yerindeki notere giderken vekalet çıkartmak istedikleri avukatın bilgilerini vermeleri yeterlidir. Ankara içerisindeyseniz boşanma avukatı vekalet bilgileri vermelisiniz.

Boşanma davası için nereye başvurmalıyım” sorusu sıklıkla karşılaştığımız sorulardır. Tarafların 6 aydan beri birlikte yaşadıkları yahut taraflardan birinin ikametgahı Aile Mahkemesinde dava açılır Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Taraflar usulüne uygun şekilde düzenlenmiş 3 nüsha dilekçeleri ile adliyeye başvurarak davalarını açabileceklerdir. Boşanma davası nasıl açılır 2019 başlıklı yazımızda sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

Boşanma davası nasıl açılır 2019 ?

Boşanma davaları hangi mahkemede açılır” sorusunun cevabı ise şudur; tarafların son 6 aydır birlikte oturduğu yer yahut taraflardan birinin ikametgahı mahkemesidir. Yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenmiş 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye başvurulup gerekli harçların yatırılması ile dava açılmış olacaktır. Bu anlamda oluşturulacak boşanma dava dilekçesi büyük önem taşımaktadır. Dava dilekçesinde yapılacak bir yanlışlık yahut sonradan giderilemeyen bir eksiklik davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu anlamda kişiler de en çok karşılaştığımız problem hukuki bilgiden yoksun şekilde düzenlenen kimi zaman hukuki hiçbir bilgi birikimi olmayan kişilere, arzuhalcilere yazdırılan dava dilekçeleriyle açılan boşanma davalarının reddidir. Boşanma davasının reddedilmesi hem maddi hem manevi olarak tarafları yıpratmaktadır. Kaldı ki reddedilen boşanma davalarının üstüne aynı sebeple 3 yıl içerisinde dava açılamayacağı düşünüldüğünde oluşturulacak dava dilekçesinin ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu sebeple mutlaka tercih ettiğiniz avukatla çalışmanızı öneririz.

Burada en önemli husus doğru mahkemenin tespiti, doğru delillere dayanmak ve muhakkak ki hukuken işe yarayacak doğru iddialarda bulunmaktır. Boşanma dava dilekçesinde bulunması gerekli zorunlu şartları taşımayan dilekçeler usulden reddedileceği gibi hukuken doğru bulunmayan boşanma iddiaları sebebiyle de, yahut dilekçede tarafların kendilerini doğru ifadememeleri sebebiyle dava esastan reddedilebilecektir. Davanın reddi boşanma talebinin geri çevrilmesi ve mutsuz bir evlilik içerisinde hapsolmak olduğu kadar esastan reddedilmiş bir dava sonrasında yeniden boşanma davası açmak da bir o kadar zor ve uzman boşanma avukatı tarafından yapılması gereken bir işlemdir.

Bazen taraflar kendileri eksik iddia ve dilekçe ile usuli işlemleri yerine getirmeden dava açmakta ve alanında uzman boşanma avukatı ile çalışmadıklarından davayı kaybedebilmektedirler.

Boşanma davasının maliyeti hususunda ise şunlar söylenebilir. Peşin harcın yatırılmasından sonra dosyada mevcut delillerin sayısına, tanıklara, bilirkişi ve keşif incelemesine göre yatırılacak gider avansı değişecek ve yargılama giderleri belirlenecektir. Her bir tanık için, her bir delil için ayrı yargılama giderine hükmedileceğinden dava açma ücreti dava dilekçesine göre farklılık gösterecektir.

Detayı bilgilendirme için boşanma davası açma ücreti yazımıza bakabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ? Çekişmeli boşanma, ve ferileri hususunda anlaşamayan taraflardan birinin yetkili ve görevli mahkemeye başvurması ile açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açabilirim ?

Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri, Aile mahkemelerinin olmadığı adliyelerde asliye hukuk mahkemeleridir.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte oturduğu yer yahut taraflardan birinin ikametgahı mahkemesidir. Yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenmiş 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye başvurulup gerekli harçların yatırılması ile dava açılmış olacaktır. Bu anlamda oluşturulacak çekişmeli boşanma dava dilekçesi büyük önem taşımaktadır. Dava dilekçesinde yapılacak bir yanlışlık yahut sonradan giderilemeyen bir eksiklik davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu anlamda kişiler de en çok karşılaştığımız problem hukuki bilgiden yoksun şekilde düzenlenen kimi zaman hukuki hiçbir bilgi birikimi olmayan kişilere, arzuhalcilere yazdırılan dava dilekçeleriyle açılan boşanma davalarının reddidir. Boşanma davasının reddedilmesi hem maddi hem manevi olarak tarafları yıpratmaktadır. Kaldı ki reddedilen boşanma davalarının üstüne aynı sebeple 3 yıl içerisinde dava açılamayacağı düşünüldüğünde oluşturulacak dava dilekçesinin ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

Bir nüshası kendisinde bir nüshası mahkemede bir nüshası ise karşı tarafa gönderilmek üzere düzenlenen 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye yapılan başvurular sonrasında bildirilen delillere, tanıklara, toplanması istenilen evraklara göre hesaplanacak başvuru ve peşin harçların yatırılması ile dava açılmış sayılacaktır.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde davacının kimlik bilgileri, davalının kimlik bilgileri, evliliğin bitmesine sebep olacak olayların Yargıtay kararları ışığında açıklanması, dayanılan deliller açık bir şekilde belirtilmelidir.

Davanın açılması ile hakim önüne gelen dosyada dava dilekçesinin dava şartlarını taşıyıp taşımadığını araştıracak ve dilekçeler teatisine geçilecektir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukuk sisteminde hukuki hiçbir davanın açılması ve takip edilmesi reşit kişiler açısından zorunlu değildir. Ancak çekişmeli boşanma davaları hukuki bilgi birikimi gerektiren davalardır. Bu davaları tarafların tek başlarına yürütmeleri ve dava sonunda istenilen kararı almaları oldukça zordur. Yazılacak dava dilekçesinin içeriğinin nasıl oluşturulacağı çok önemli olduğu gibi cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri son derece uzmanlık gerektiren dilekçelerdir. Delillerin bildirilmesi, hangi delillerin toplanmasının Yargıtay kararları ışığında işe yarayacağının tespiti ancak alanında uzman bir avukatın yapabileceği işlemlerdir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarınızı mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından takip edilmesini öneririz.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır 2019 başlıklı yazımızın burada sonuna geldik. İlginizi çekecek diğer yazılarımız:

Boşanma davalarının çok sık görüldüğü günümüzde tarafımıza iletilen sorulardan biride boşanma davası nasıl düşer , boşanma davası hangi hallerde reddedilir sorusudur. Boşanma davaları tarafların hayatlarında aldıkları en önemli kararlardan birisidir. Bu sebeple sonuçları da kişilerin hayatlarında bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Kimi zaman boşanma davaları açıldıktan sonra tarafların barıştıkları ve davalarını geri çekmek istediklerine şahit olmaktayız. Tarafların birbirini kaybetme korkusuyla barışıp evliliklerine devam ettikleri bu noktada boşanma davasından vazgeçilmesi yahut düşürülmesi hallerini bu yazımızda inceleyeceğiz.

Taraflar gerekli harçları yatırıp evrak işlemlerini yaptıktan sonra cevap dilekçeleri evresine geçilecektir. Dilekçeler teatisinin tamamlanmasına kadar çekişmeli boşanmalarda tarafların ikişer tane dilekçe hakları bulunmaktadır. Davacı dava dilekçesini verdikten sonra davalı cevap dilekçesini verecek sonrasında replik ve düplik dilekçelerinin tamamlanması akabinde hakim tensip zaptı düzenleyerek duruşma gününü tayin edecektir. Peki boşanma davalarında duruşmaya gidilmezse ne olur?

Boşanma Davası Nasıl Düşer ?

Boşanma davalarında duruşma günleri mutlaka meşruhatli davetiye ile taraflara tebliğ edilir. Tebligatı alan tarafların duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır olmaları zorunludur. Karşılıklı hazır ise taraflar hakim gerekli koşullar oluştuğunda ön inceleme duruşması yapacak ve tahkikat için gerekli evrakların ve tarafların istediği delillerin toplanması için müzekkerelerin yazılmasına karar verecektir. Taraflardan birisi örneğin davalı duruşmaya gelmezse ve davalıya duruşma gününü bildirir tebligat yapılmış ise duruşmaya mazeretsiz olarak katılmayan davalının yokluğunda devam edilir. Davalı bir mazeret bildirmişse ve bunu hakim kabul ederse duruşma günü ertelenecektir. Ancak mazeretsiz olarak gelmeyen davalı yokluğunda yapılan işlemlere itiraz hakkını da kaybedecek, aleyhine söylenenleri kabul etmemiş sayılacaktır.

Davasının duruşmalarını takip etmesi çok daha önemlidir. Davacı duruşma gününü usulüne uygun şekilde tebliğ almış ise mazeretli olarak dosyaya katılmayacağını bildirdiğinde hakim mazeretin kabul edilmesine karar verirse duruşma günü erteleyecektir. Ancak davacı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmaz ve kendisine duruşma gününü bildirir tebligat usulüne uygun yapılmışsa hakim davalı duruşmada hazır ise ona davayı takip edip etmediğini soracaktır.

Davalı davayı takip etmek istiyorsa davacının yokluğunda işlemlere devam edilecek, davacı aleyhine yapılan işlemlere itiraz hakkını kaybetmiş olacaktır. Davalı davayı takip etmek istemez ise hakim dosyanın işlemden kaldırılmasına yani düşürülmesine karar verecektir. Halk arasında davanın düşürülmesi olarak bilinen dosyanın işlemden kaldırılması halinde tarafların dosyanın muhteviyetına göre tekrar dosyanın işleme alınması için dilekçe yazıp vermeleri gerekmektedir. Dosyanın işlemden kaldırılması anılan sebeple sadece taraflara kısa bir süre kaybettirmekte onun dışında dosya açısından zararı olmamaktadır. Elbetteki süresi içerisinde yenilenmeyen dosyaların ise açılmamış sayılmasına karar verileceğinden karşı vekalet ücreti çıkması olasıdır. Bu sebeple kişilerin dosyalarını titizlikle takip etmeleri oldukça önemlidir.

Boşanma Davası Nasıl Düşer ? başlıklı makalemiz ile ilgili diğer bilgilendirici makaleler :

Boşanma Davasında Hakim Şahitlere Ne Sorar başlıklı yazımızda, boşanma davalarının merak edilen konularından birine yer verdik.

Tanıklık, yaşanan olayların hakim önünde olduğu gibi anlatılmasından ibarettir. Ancak günümüzde birçok insan tanık olacağı korkusuyla hiçbir adli vakaya karışmak istememektedir. Oysa ki doğru beyanların verildiği, görünenlerin ve bilinenlerin olduğu gibi anlatıldığı durumlarda tanıklıktan korkulacak hiçbir husus bulunmamaktadır.

Boşanma davalarında delillerin sunulması çok önemlidir. Deliller içerisinde ise tanıklar ayrıca bir öneme sahiptir. Mahkeme hakiminin verdiği kesin süresi içerisinde yahut dilekçeler teatisi aşamasında taraflar boşanma dosyalarına tanıklarını bildirmek zorundadırlar. Bu anlamda tanık boşanma davalarında yargılamanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir ev içerisinde karı koca arasında yaşanan problemleri evrak, resmi senet vb. ile ispat etmek oldukça zor olacağından tanık boşanma dosyalarında oldukça önemli bir delildir.

Sıklıkla karşılaştığımız yanlış bilgilerden birisi tarafların anne, baba ve kardeşlerinin tanık olmayacağı yönündeki düşüncedir. Bu bilgi yanlıştır. Bilinenin aksine herkes boşanma dosyalarında tanıklık yapabilir. Kanunun istisna olarak saydığı kimseler ise tanıklıktan çekilme hakları vardır.

Tanıklıktan çekilme hakkı olanlar:

1 Evlilik birliği ortadan kalkmış olsa dahi taraflardan birinin alt soyu ve üst soyu

2. Arasında evlatlık bağı olanlar

3. 3. Dereceden kan ve kayın hısımları

4. Taraflardan birinin nişanlısı

Bu kişilerin, dosyada tanık olarak gösterilmiş olsalar dahi tanıklıktan çekilme hakları vardır. Ancak bu kişiler dışındaki kişilerin dosyada tanık olarak bildirilmesi sonrasında tanıklıktan çekilme hakları bulunmamaktadır. Anayasamızın 12. Madde ve devamında kişinin topluma karşı ödev ve sorumlulukları güvence altına alınmıştır. Kural olarak tanıklık da yerine getirilmesi zorunlu görevler arasında bulunmaktadır.

Tanık olarak dosyaya bildirildikten sonra duruşmaya gelmeyen, tanıklık yapmayan kişiler hakkında zorla getirme kararı uygulanabilecektir.

Tanıklık yapacak kişilerin bildirilen adreslerine yahut Mernis’te kayıtlı adreslerine tanıklık yapacakları gün ve saati gösterir duruşma davetiyesi gönderilmektedir. İşbu davetiye de tanıklık yapacakları, gelmemeleri halinde yaptırımla karşılaşılacağı açık bir şekilde yazılmaktadır.

Duruşma günü tanıklar mahkeme salonu önünde hazır olacaklardır. Taraflar duruşmaya girip gerekli usuli işlemler yapıldıktan sonra mahkeme görevlisi tanıkları tek tek duruşma salonuna alacak, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra tanıklara esasa ilişkin sorular soracaktır.

Türk yargı sisteminde tarafların direk tanıklara soru sorma usuli uygulanmamaktadır. Hakim dosyada yapılan iddiaları, açıklığa kavuşması gerekli hususlara, tarafların tanıklarını ne için dinletmek istediklerine göre tanıklara uygun soruları soracak ve tanıklar bu doğrultuda bildiklerini anlatacaklardır. Tarafların ne zaman evlendiği, aile içinde nelere şahit olunduğu boşanma dosyalarında tanıklara sıklıkla sorulan sorular arasında olmaktadır. Tanıklar beyanlarını verdikten sonra duruşma zaptının ilgili yerlere imzalarını atarak görevlerini tamamlayacaklardır.

KOCA ÇALIŞMIYOR OLSA DAHİ KADINA NAFAKA VERMEKLE YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

KADININ ÇALIŞIYOR OLMASI TEDBİR NAFAKASI BAĞLANMASINA ENGEL MİDİR?

Müvekkillerimiz tarafından bu iki husus sıklıkla sorulmaktadır. Yargıtayın bu konuda verdiği 25/10/2018 tarihli karar çok önemli mahiyettedir. Anılan karara göre kocanın çalışmaması kadına nafaka vermesine engel olmayacağı gibi, kadının çalışıyor olması da erkekten nafaka almasını engellemez.

Anılan karar şu şekildedir:

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2017/2-1891
K. 2018/1577
T. 25.10.2018

* BOŞANMA( Erkeğin Gelirinin Bulunmamasının Kadının Çalışıyor Olması veya Kusurlu Olmasının Kadın Yararına Tedbir Nafakası Hükmedilmesine Engel Teşkil Eden Vakıalar Olmadığı )

* TEDBİR NAFAKASI( Boşanma – Kadının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Erkeğin Davasının Kabulüyle Tarafların Boşanmalarına Kadının Davasının İse Reddine Karar Verildiği/Kararın Sadece “Tedbir Nafakasına” Dair Olarak Bozulduğu ve Erkeğin Gelirinin Bulunmamasının Kadının Çalışıyor Olması veya Kusur Durumunun Kadın Yararına Tedbir Nafakası Hükmedilmesine Engel Teşkil Eden Vakıalar Olmayacağı )

* ERKEĞİN GELİRİNİN BULUNMAMASININ KADININ ÇALIŞIYOR OLMASI VEYA TAM KUSURLU OLMASININ KADIN YARARINA TEDBİR NAFAKASI HÜKMEDİLMESİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ( Davacı Karşı Davalı Erkeğin Boşanmaya Yol Açan Olaylarda Bir Kusurunun Bulunmadığı Davalı Karşı Davacı Kadının İse Başkası İle Aşk ve Gönül İlişkisi İçerisine Girdiği Bu Sebeple Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Erkeğin Davasının Kabulüyle Boşanmalarına Karar Verildiği/Kadın Yararına Tedbir Nafakasına Hükmedileceği )

4721/m.166,174

ÖZET : Tarafların 20.02.2011 tarihinde evlendikleri, aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle karşılıklı olarak boşanma davası açtıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece 23.11.2011 tarihli ara karar ile davalı-karşı davacı kadın yararına 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmiş ise de akabinde 19.12.2011 tarihli ara karar ile “kocanın işsiz olduğu, hiç bir gelirinin bulunmadığı” belirtilmek suretiyle sözü edilen tarih itibariyle tedbir nafakasının geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Nihai yargılama sonunda ise davacı-karşı davalı erkeğin boşanmaya yol açan olaylarda bir kusurunun bulunmadığı, davalı-karşı davacı kadının ise başkası ile aşk ve gönül ilişkisi içerisine girdiği, bu sebeple tam kusurlu olduğu gerekçesiyle, erkeğin davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına, kadının davasının ise reddine karar verilmiştir. Kararın temyizi üzerine Özel Dairece yapılan incelemede; mahkemenin boşanma ve kusur belirlemesine dair gerekçesi onanmak suretiyle kesinleşmiş, karar sadece “tedbir nafakasına” dair olarak bozulmuştur. Mahkemenin direnme gerekçesinin aksine erkeğin gelirinin bulunmaması, kadının çalışıyor olması veya kusur durumu kadın yararına tedbir nafakası hükmedilmesine engel teşkil eden vakıalar değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki karşılıklı “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 4. Aile Mahkemesince “davacı-karşı davalı erkeğin davasının kabulüne, davalı-karşı davacı kadının davasının reddine” dair verilen 21.09.2012 tarihli ve 2011/1096 E., 2012/1186 K. sayılı karar davalı – karşı davacı (kadın) vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 12.11.2013 tarihli ve 2013/1834 E., 2013/26011 K. sayılı kararı ile:

“…1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Yerel mahkeme tarafından davalı-karşı davacı kadın yararına 23.11.2011 tarihli ara kararı ile aylık 500 TL. tedbir nafakası takdir edilmiş, ancak mahkemece 19.12.2011 tarihli ara kararı ile davacı-karşı davalı kocanın işsiz olması ve hiçbir gelirinin bulunmadığı gerekçesiyle bu tarihten geçerli olarak tedbir nafakasının durdurulmasına karar verilmiştir. Davacı-karşı davalı kocanın işsiz olması ve gelirinin bulunmaması hükmedilen tedbir nafakasının tamamıyla kaldırılmasını gerektirmez. Bu durum ancak daha önce takdir edilen nafakanın indirilmesi için bir gerekçe olabilir. Bu durumda yargılama sırasında geçim için ihtiyaçları devam eden davalı-davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunun 169. maddesi gereğince 19.12.2011 tarihinden geçerli olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmemesi doğru görülmemiştir…”

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Asıl ve karşı dava, Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 166/1. maddesi uyarınca açılan evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma isteklerine ilişkindir.

Davacı-karşı davalı (erkek) vekili, davalının müvekkiline güleryüz göstermediğini, tüm vaktini internette geçirdiğini, hakaret ettiğini, sadakatsiz davranışlar içine girdiğini, bu sebeple evlilik birliğinin sarsıldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına, kararın kesinleşmesinden itibaren 25.000,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminatın faiz ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı (kadın) vekili, erkek eşin birlik görevlerini yerine getirmediğini, her tartışmada müvekkilini evden kovduğunu, en son davacının agresifliğinden korkan müvekkilinin annesine sığındığını, bir süre sonra evin eşyalarının satıldığını öğrendiğini ileri sürerek boşanmalarına karar verilmesini ve müvekkili yararına 50.000,00 TL maddi tazminat ile 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, boşanmaya sebep olaylarda erkek yönünden ispatlanmış bir kusur bulunmadığı, kadının ise evlilik birliğinin kutsallığı ile bağdaşmayacak şekilde üçüncü bir kişi ile aşk ve gönül ilişkisi içerisinde olduğu gerekçesiyle davalı-karşı davacı kadının davasının reddine, davacı-karşı davalı (erkeğin) boşanma davasının kabulüne, erkek yararına 5.000,00 TL maddi tazminat (TMK m.174/1) ve 5.000,00 TL (TMK m.174/2) manevi tazminata karar verilmiş, kadının maddi ve manevi tazminat talepleri ise reddedilmiştir.

Davalı-karşı davacı (kadın) vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarda başlık kısmında açıklanan gerekçe ile tedbir nafakası yönünden bozulmuştur.

Mahkemece, davacı-karşı davalı erkeğin çalışmadığı, sabit bir gelirinin olmadığı, kadının da dava tarihinde çalışmadığı, bozmadan sonraki taraf anlatımına göre bir süre işe girip tekrar çıktığı, kadının duruşmada gözlenen görüntü ve yapısı itibariyle çalışıp kazanç elde edebilecek görüntüsü olduğu belirtilerek direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davalı-karşı davacı (kadın) vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davalı-karşı davacı kadın yararına ara kararla hükmedilen tedbir nafakasının kaldırılması koşullarının oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) “Geçici önlemler” başlıklı 169. maddesi:

“Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemleri re’sen alır.” hükmünü içermektedir.

Bu madde, yasal gerekçesinde de işaret olunduğu üzere, yürürlükten kaldırılan 743 Sayılı Medeni Kanunu’nun 137. maddesinin sadeleştirilmiş şekli olup, mahiyeti itibariyle herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Böylece, öteden beri uygulanagelen bu hükme göre hâkimin, bu konuda bir talebin varlığını aramaksızın, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, mallarının yönetimine dair geçici önlemleri resen alması gerekir.

Bu geçici önlemlerden birisi de tedbir nafakasıdır.

Tedbir nafakası, talebe bağlı olmaksızın (resen) takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren karar kesinleşene kadar hüküm altına alınır.

Dolayısıyla tedbir nafakası takdirine dair kararın, davanın açıldığı tarih itibariyle tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına dair araştırma sonuçlarının dosyaya gelişini takiben hemen verilmesi gerekir.

Boşanma ve ayrılık davalarında, tarafların kusur durumu hiçbir şekilde tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur değildir. Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. Yine, her iki tarafın da gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hâl değildir. Ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir.

Ayrıca belirtilmelidir ki, Yargıtay içtihatları ile bir başkası ile evlilik dışı birliktelik yaşayan eşe tedbir nafakası verilmeyeceği hususu benimsenmiştir.

TMK’nın 169. maddesi uyarınca takdir edilen tedbir nafakası, açılan boşanma davası kapsamında alınan geçici nitelikteki bir önlem olarak hâkim tarafından yargılama sırasında kaldırılmadığı takdirde boşanma davasında verilen kararın kesinleşmesi ile kendiliğinden sona erer.

Bu ilkeler kapsamında somut olay değerlendirildiğinde, tarafların 20.02.2011 tarihinde evlendikleri, aralarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle karşılıklı olarak boşanma davası açtıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece 23.11.2011 tarihli ara karar ile davalı-karşı davacı kadın yararına 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmiş ise de akabinde 19.12.2011 tarihli ara karar ile “kocanın işsiz olduğu, hiç bir gelirinin bulunmadığı” belirtilmek suretiyle sözü edilen tarih itibariyle tedbir nafakasının geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Nihai yargılama sonunda ise davacı-karşı davalı erkeğin boşanmaya yol açan olaylarda bir kusurunun bulunmadığı, davalı-karşı davacı kadının ise başkası ile aşk ve gönül ilişkisi içerisine girdiği, bu sebeple tam kusurlu olduğu gerekçesiyle, erkeğin davasının kabulüyle tarafların boşanmalarına, kadının davasının ise reddine karar verilmiştir. Kararın temyizi üzerine Özel Dairece yapılan incelemede; mahkemenin boşanma ve kusur belirlemesine dair gerekçesi onanmak suretiyle kesinleşmiş, karar sadece “tedbir nafakasına” dair olarak bozulmuştur. Yukarıda da açıklandığı üzere mahkemenin direnme gerekçesinin aksine erkeğin gelirinin bulunmaması, kadının çalışıyor olması veya kusur durumu kadın yararına tedbir nafakası hükmedilmesine engel teşkil eden vakıalar değildir.

Hâl böyle olunca tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı-karşı davacı (kadın) vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, aynı Kanun’un 440. maddesi uyarınca tebliğden itibaren on beş günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 25.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Çalışmayan Erkek Nafaka Öder mi , Çalışan Kadına Nafaka Ödenir mi ? Çalışmayan koca eşine nafaka bağlanır mı ? İşsizin Nafaka Ödemesi konulu makalemiz burada sona eriyor. İlgili diğer makalelerimiz için hukuk blogumuzu ziyaret edebilirsiniz.

TEK CELSEDE BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Müvekkillerimiz tarafından sıklıkla merak edilen konulardan bir tanesi de tek celsede boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. Bir boşanma davasının tek celsede bitmesi için genel olarak tarafların tüm hususlarda anlaşmaları şarttır. Anlaşmalı boşanma olarak tabir ettiğimiz bu dava sürecinde, taraflar düzenledikleri bir protokol ile boşanmanın asli ve velayet, çocuklarla kişisel ilişki günleri, nafaka, tazminat, edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı alacaklar gibi tüm feri hususlarında da anlaşmış olması şarttır.

Bu şekilde varılan bir anlaşma üzerine düzenlenecek protokolün dosyaya sunulması ve hakimin araştırılacak başkaca bir husus kalmadığına karar vermesi üzerine tek celsede boşanma gerçekleşebilir. Ancak bunun için evliliğin mutlaka anlaşmalı boşanmaya konu olabilecek şartları taşıması gereklidir. Bunlardan en önemlisi tarafların en az bir yıl boyunca evli kalmış olmalarıdır. 1 yıldan uzun süreli evli olan kişiler, tek celsede kolayca boşanabilirler.

Çekişmeli boşanma davaları için ise tek celsede dosyanın karara çıkması ve boşanmanın gerçekleşmesi oldukça zordur. Çekişmeli boşanma davalarında ön inceleme ve tahkikat aşamalarında yapılacak işlemler ve araştırmalar uzun süreler alan işlemlerdir. Bu işlemlerin bir celseye sıkıştırılması istisnaları dışında pek de mümkün olamamaktadır. Ön inceleme ve tahkikat aşamasını aynı anda yapılması, tanıkların dinlenmesi, tüm delillerin dosyaya sunulması gibi tüm hususların bir celsede biteceği düşünmek oldukça zordur. Bu sebeple tek celsede boşanma tabirinden genellikle anlaşmalı boşanmaları anlamak çok daha doğru olacaktır.

Tek Celsede boşanmak için Ne yapmak gerekir?

Tel celsede boşanmak, boşanma sürecindeki birçok kişinin istediği bir yoldur. Ancak evliliğin tüm hususlarında anlaşmayan kişilerin tek celsede boşanması mümkün değildir. Tek celsede boşanmak isteyen taraflar öncelikle boşanmaya özgür iradeleriyle karar vermeleri ve diğer tüm hususlarda karşılıklı anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Velayet, kişisel ilişki, nafaka, mal rejiminden kaynaklı alacaklar, ziynet eşyaları gibi hususlar da anlaşmaya varan taraflar bunun mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından protokol olarak düzenlenmesini istemelidirler. Taraflar kendileri de protokol düzenleyebilirler ancak ileride hak kaybına uğramamaları açısından bir hukukçudan yardım alınmasını tavsiye ederiz. Anılan protokolün düzenlenmesi akabinde taraflardan birinin yerleşim yeri yahut son altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesine oluşturdukları dava dilekçesi ile birlikte protokolü sunarak boşanmalarına karar verilmesini istemelidirler. Anlaşmalı boşanma şartlarını ve dava şartları taşıyan bir dilekçe ile yapılan başvuru sonrasında hakim tensip zaptı düzenleyerek varsa eksikliklerin tamamlanmasını isteyecek ve duruşma günü verecektir. Duruşma gününün verilmesi akabinde taraflar duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır olacaklar ve karşılıklı olarak protokolün tüm hükümlerini kabul ettiklerini beyan ederek boşanmaları gerçekleşecektir. Boşanmanın duruşma sırasında karara bağlanmasından sonra mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılacak ve taraflara tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde karara itiraz etmeyen tarafların boşanmaları kesinleşecek ve taraflar tek celsede boşanmış olacaktır.

Bu konuda detaylı bilgi için anlaşmalı boşanma yazılarımıza da bakabilirsiniz.