Anlaşmalı boşanma nedir ve anlaşmalı boşanma nasıl açılır daha önceki yazılarımızda anlatmıştık.  Bu yazımızın konusu Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği hakkında olacak. Daha önceki yazılarımızda Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile ilgili geçen paragraf :

Anlaşmalı boşanma dava şartlarını taşıyan taraflar boşanmanın asli ve feri olmak üzere tüm hususlarıyla ilgili bir protokol düzenlemek zorundalar. Protokolde boşanmavelayet, velayet kendisinde olmayan tarafın çocukla kişisel ilişkisi, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimine ilişkin alacaklar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmelidir. Anılan protokol, mutlaka hukuki bilgisi yeterli bir avukat tarafından hazırlanmalı yahut avukata incelettirilmelidir. Zira protokolde mevcut eksiklikler ve yanlışlar kişilerin sonradan yeni davalara maruz kalmasına neden olabilecektir.

Bir nüshası kendisinde, bir nüshası mahkemede bir nüshası ise davalıda kalmak üzere üç nüsha olarak düzenlenen protokol, hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği 2019 İndirme Bağlantıları :

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği word :  TIKLA İNDİR
Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği pdf : TIKLA İNDİR
Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doc : TIKLA İNDİR

Devamını Oku

Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren taraflar öncelikle anlaşmalı boşanma davası açma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma nedir öğrenmek ve boşanma şartlarını karşılayıp karşılamadığınızı bilmek için sitemiz içerisinde mevcut “ anlaşmalı boşanma davası nedir” yazımıza bakmanızı öneririz. Bu yazımızın konusu Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır , anlaşmalı boşanma nasıl oluyor bu konulara değineceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma dava şartlarını taşıyan taraflar boşanmanın asli ve feri olmak üzere tüm hususlarıyla ilgili bir protokol düzenlemek zorundalar. Protokolde boşanma, velayet, velayet kendisinde olmayan tarafın çocukla kişisel ilişkisi, nafaka, maddi ve manevi tazminat, mal rejimine ilişkin alacaklar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmelidir. Anılan protokol, mutlaka hukuki bilgisi yeterli bir avukat tarafından hazırlanmalı yahut avukata incelettirilmelidir. Zira protokolde mevcut eksiklikler ve yanlışlar kişilerin sonradan yeni davalara maruz kalmasına neden olabilecektir.

Bir nüshası kendisinde, bir nüshası mahkemede bir nüshası ise davalıda kalmak üzere üç nüsha olarak düzenlenen protokol, hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Hazırlanan dava dilekçesi örneği için sitemizde yer alan detaylı yazılara bakınız. Hukuken eksikliği olmayan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve protokol örnekleri ile birlikte mahkemeye başvuran taraf gerekli harçları yatırması ile boşanma davasını açmış olacaktır. Boşanma davasının açılması ile birlikte mahkeme de tensip zaptı düzenlenecek, duruşma günü tayin edilip iki tarafa tebliğ edilecektir. Duruşma tarihinde mahkemede hazır olan tarafların protokolü kabul ettiklerini beyan etmeleri ve hala boşanma isteğinde olmaları halinde mahkeme tarafından boşanma kararı verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davaları her ne kadar basit ve çabuk bitirilen davalar gibi görünse de sürekli bahsettiğimiz üzere protokolde meydana gelen eksiklik sonradan karşı tarafın size dava açmasına neden olabilecektir. Anılan sebeple açılacak maddi talepli yeni davaların önüne geçilebilmesi için protokolünüzün bir avukat aracılığıyla hazırlanmasını ve davanızı bir boşanma avukatının açmasını tavsiye ederiz. Avukatla takip edilen anlaşmalı boşanma davalarında iki fotoğrafınız ve nüfus cüzdanınızla notere giderek çalışmak istediğiniz avukata boşanmak için vekalet çıkartmanız gerekmektedir. Sonrasında tüm işlemler avukat tarafından halledilecektir.

Boşanma Davaları İle İlgili Diğer Makalelerimiz :

Taraflar farklı sebeplerden boşanmaya karar vermeleri akabinde eski hayatlarından kurtulmak, kendilerine yeni yol çizmek için boşanma dosyalarının en kısa sürede bitmesini isterler. Bu durum da müvekkillerimiz tarafından sıklıkla “boşanma davaları ne kadar sürer, çekişmeli boşanma kaç celsede biter ” sorularıyla karşılaşmamıza neden olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter ?

Çekişmeli boşanma dosyaları iki tarafın boşanmanın asli ve feri hususlarında anlaşamaması üzerine açılan davalar olduğundan anlaşmalı boşanma dosyalarına göre çok daha uzun sürmektedir. Bu anlamda net bir süre vermek çok zor olmakla birlikte aşağıda değindiğimiz hususlar gereğince davaların da süreleri farklılık göstermektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında dilekçeler teatisinin bitmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemeleri, sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları, sosyal hizmet uzmanlarıyla görüşmeler olduğundan sürenin kısa olması beklenemez. Yapılacak her bir işlem bütün çekişmeli boşanma dosyalarına uygulandığından ve açılan boşanma dosyalarının çokluğu da alenen bilinen bir gerçek olduğundan mahkemeler oldukça yoğun olmakta ve en iyi ihtimalle iki celse arası en az 2 ay civarında sürmektedir. Bu sebeple Çekişmeli boşanma kaç celsede biter sorusuna cevap olarak  ortalama 6-7 celsede bitecek olan boşanma dosyaları en az 1 yıl civarında sürmektedir.

Gösterilen tanıkların ve toplanan deliller için yazılan müzekkerelerin sayısı gibi hususlarda dosyanın ne kadar süreceğine etki etmektedir. Oldukça önemli iddiaların varlığı ve dosyanın münderecatı gereğince çok sayıda tanık gösterilmesi durumunda dosyalar ortalama 2 yıl civarında sürmektedir. Boşanma dosyalarını taraflar kendileri takip etmesi halinde işin usulünü bilmemeleri nedeniyle kimi zaman 4-5 yıla kadar uzamaktadır. Bu sebeplerle dosyanızın en kısa sürede bitirilmesi için yine alanında uzman, aile hukukunda özellikle boşanma ile ilgilenen bir avukatla takip edilmesini önermekteyiz.

Çekişmeli boşanma kaç celsede biter, ne kadar sürede biter sorularına verilen cevap davanın açıldığı mahkemeye göre de farklılık göstermektedir. Çok yoğun çalışan büyükşehir de bulunan adliyede açılan boşanma dosyalarının küçük adliyelere göre daha uzun süreceği aşikardır. Örneğin Ankara Batı Adliyesi, sorumlu olduğu Eryaman, Sincan, Etimesgut, Ayaş, Yenikent gibi ilçeler bakımından oldukça kalabalık bir kesime hitap ettiğinden Ankara Batı Adliyesinde boşanma davaları ortalama 12-24 ay arasında sürmektedir. Ancak Kazan Adliyesinde boşanma davaları çok daha kısa sürede bitebilmektedir.

Çekişmeli boşanma kaç celsede biter

Boşanma Davaları İle İlgili Diğer Makalelerimiz :

Bu makalemizin konusu bu konuda çok gelen sorulardan Anlaşmalı Boşanma süreci ile alakalı olacak. Anlaşmalı boşanma nedir , Anlaşmalı boşanma süreci nasıl işler , anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır ve anlaşmalı boşanma protokolü ile ilgili sorularınıza yanıt bulacaksınız.

Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Anlaşmalı boşanma, evli olan tarafların boşanmanın asli ve maddi, manevi, kişisel, çocukların durumuna ilişkin olarak her türlü hususta anlaşarak boşanmaya karar verilmesini istemesidir. Anlaşmalı boşanma davaları için tarafların mutlaka davanın açıldığı tarihte en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Kanun koyucu bu şartı koyarak tarafların hem bir anlık sinirle daha birbirlerini tanımadan boşanmaya karar verilmesinin önüne geçmiş, hem de tarafların evliliklerinin korunmasını amaçlamıştır. Henüz evliliğin ortak bilincine varamadan kişilerin anlaşmalı olarak boşanmaları engellenmiştir.

Boşanmanın bütün hususlarında anlaşan taraflar öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemelidir. Anılan protokolde mahkeme hakiminin, evlilik birliğinin bitiminde karar vereceği tüm hususların mutlaka bulunması şarttır. Örneğin velayet, velayet kendisinde olmayan tarafın çocuklarla kişisel ilişkisi, maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal rejiminden kaynaklı bütün alacakların protokolde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hususlardan bir tanesinde dahi tarafların anlaşamaması halinde hakim anlaşmalı olarak boşanmaya karar veremeyecek ve dava çekişmeli boşanmaya dönecektir. Anılan sebeple tarafların mutlaka bunun bilincinde olarak davayı açmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme tensip zaptı düzenleyerek dava dilekçesini davalıya tebliğ edecek ve duruşma gününü tayin edecektir. Tarafların duruşmada mutlaka bizzat bulunmaları ve protokolü kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Aksi halde duruşmaya gidilmez ise hakim bir celse daha taraflara süre verebilecektir. Davacının duruşmaya gitmemesi halinde dosya işlemden kaldırılacak, davalının gitmemesi davacının gitmesi ve dosyayı takip edeceğini beyan etmesi halinde dava çekişmeli boşanmaya dönecektir.

Anlaşmalı boşanma protokolü oldukça detaylıca düzenlenmesi ve düzenlenirken ileride tekrar dava açılamayacak şekilde imzalanması gereken bir protokoldür. Aksi halde tarafların alel acele kendi aralarında protokol düzenlemeleri ve alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almadan imzalamaları ve mahkemede karara çıkarmaları halinde çok kısa bir sürede yeni bir davayla karşı karşıya kalabileceklerdir. Usulünce düzenlenmemiş bir protokol mahkeme önünde imzalansa ve taraflar o evrede birbirilerinden maddi manevi tazminat nafaka talep etmemelerine rağmen, protokolün Yargıtay kararları gözetilmeden düzenlenmesi halinde boşanmaya karar verilse dahi kendilerine yeniden dava açılabilecektir. Bu anlamda tarafların mağdur olmaması için protokolün düzenlenmesi ve anlaşmalı boşanma davasının açılması evresinde mutlaka bir boşanma avukatından yardım alınmasını tavsiye ederiz.

 

Boşanma Davaları İle İlgili Diğer Makalelerimiz :

 

 

Çekişmeli boşanma davası boşanma ve ferileri hususunda anlaşamayan taraflardan birinin yetkili ve görevli mahkemeye başvurması ile açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri, Aile mahkemelerinin olmadığı adliyelerde asliye hukuk mahkemeleridir.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte oturduğu yer yahut taraflardan birinin ikametgahı mahkemesidir. Yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenmiş 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye başvurulup gerekli harçların yatırılması ile dava açılmış olacaktır. Bu anlamda oluşturulacak çekişmeli boşanma dava dilekçesi büyük önem taşımaktadır. Dava dilekçesinde yapılacak bir yanlışlık yahut sonradan giderilemeyen bir eksiklik davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu anlamda kişiler de en çok karşılaştığımız problem hukuki bilgiden yoksun şekilde düzenlenen kimi zaman hukuki hiçbir bilgi birikimi olmayan kişilere, arzuhalcilere yazdırılan dava dilekçeleriyle açılan boşanma davalarının reddidir. Boşanma davasının reddedilmesi hem maddi hem manevi olarak tarafları yıpratmaktadır. Kaldı ki reddedilen boşanma davalarının üstüne aynı sebeple 3 yıl içerisinde dava açılamayacağı düşünüldüğünde oluşturulacak dava dilekçesinin ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

Bir nüshası kendisinde bir nüshası mahkemede bir nüshası ise karşı tarafa gönderilmek üzere düzenlenen 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye yapılan başvurular sonrasında bildirilen delillere, tanıklara, toplanması istenilen evraklara göre hesaplanacak başvuru ve peşin harçların yatırılması ile dava açılmış sayılacaktır.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde davacının kimlik bilgileri, davalının kimlik bilgileri, evliliğin bitmesine sebep olacak olayların Yargıtay kararları ışığında açıklanması, dayanılan deliller açık bir şekilde belirtilmelidir.

Davanın açılması ile hakim önüne gelen dosyada dava dilekçesinin dava şartlarını taşıyıp taşımadığını araştıracak ve dilekçeler teatisine geçilecektir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukuk sisteminde hukuki hiçbir davanın açılması ve takip edilmesi reşit kişiler açısından zorunlu değildir. Ancak çekişmeli boşanma davaları hukuki bilgi birikimi gerektiren davalardır. Bu davaları tarafların tek başlarına yürütmeleri ve dava sonunda istenilen kararı almaları oldukça zordur. Yazılacak dava dilekçesinin içeriğinin nasıl oluşturulacağı çok önemli olduğu gibi cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri son derece uzmanlık gerektiren dilekçelerdir. Delillerin bildirilmesi, hangi delillerin toplanmasının Yargıtay kararları ışığında işe yarayacağının tespiti ancak alanında uzman bir avukatın yapabileceği işlemlerdir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarınızı mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından takip edilmesini öneririz.

Çekişmeli Boşanma Nedir, Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıldır ? Taraflar evliliklerinin yürümeyeceğini düşünmeleri ile boşanmaya karar verebilirler. Boşanma Medeni kanunumuz çerçevesinde evlilik birliğinin resmi olarak bitirilmesi demektir.

Çekişmeli Boşanma Nedir

Ancak boşanma hususunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, bazen boşanmanın aslı ile bazen de nafaka, velayet, tazminat gibi feri hususlarında ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde açılan davalara çekişmeli boşanma davaları denir.

Çekişmeli boşanma davalarında mutlaka anlaşılamayan bir veya birkaç husus bulunmaktadır. Taraflar dava sürecinde öncelikle evliliğin temelinden sarsılmasında kendilerinin kusurlu olmadığını ispat etmeye çalışmaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır ?

 

Çekişmeli boşanma davasının usulüne uygun düzenlenmiş bir dilekçeyle yetkili ve görevli mahkemeye başvurularak açılması akabinde mahkeme öncelikle dava dilekçesinin dava şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakacak, eksiklik varsa giderilmesini talep edecektir. Sonrasında tarafların sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları yapılarak ön bilgiler toplanacak ve dosya hakkında gerekli incelemelere başlanacaktır. Taraflar tarafından dava dilekçesi, cevap dilekçesi, replik dilekçesi, düplik dilekçesi olarak ikişer kez dilekçelerinin süreleri içerisinde sunulması akabinde mahkeme ön inceleme duruşması için gün tayin edecek ve taraflar mutlaka bu duruşmada hazır olacaklardır. Kendilerini vekille temsil ettiren kişilerin duruşmaya katılmalarına gerek bulunmamaktadır. Vekillerinin duruşmaya katılması yeterlidir.

Gerekli delillerin dosyada bulunduğuna kanaat getirildiğinde ve süresi kaçırılmadan toplanması gereken tüm evraklar dosyaya bildirildiğinde hakim tahkikat aşamasına geçecek ve dosyanın içeriğini inceleyerek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kimin kusurlu olduğunu yahut özel sebeplere dayanılıyorsa dayanılan sebebin doğruluğunu araştırmaya başlayacaktır. Bu anlamda tanık dinletmek, dosyanın münderecatı açısından gerekli olan, mahkemeye gereksiz iş yükü yüklemeyecek tüm evrakların mutlaka dosyaya sunulması gerekli olacaktır.

 

Tanıkları dinleyen, delilleri değerlendiren hakim dosya içeriğine göre karar verecektir. Boşanmaya yeterli sebep bulunmaması halinde yahut davayı açan kişinin kendini yeterince ifade edememesi halinde davanın reddedilme olasılığı bulunmaktadır. Bu anlamda taraflar “ikimizde boşanmak istiyoruz, hakim mutlaka boşar” düşüncesiyle hareket etmemelidir. Çekişmeli boşanma dosyalarında iki taraf istese dahi usulüne uygun açılmayan ve hukuki mesnetten yoksun tüm davaların reddedilme olasılığı vardır. Bu sebeple çekişmeli boşanma dosyaları mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından titizlikle takip edilmelidir.

 

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davası esnasında nafaka, velayet, kişisel ilişki tesisi gibi taleplerin bulunması halinde bunlar süresi geçirilmeden mutlaka dilekçe ile hakimden talep edilmelidir. Hakim tarafların ekonomik durum araştırmasını yaptıktan sonra talep olması ve gerek görmesi halinde öncelikle geçici olarak nafakaya ve velayete hükmedebilecektir. Anılan geçici nafaka ödenmemesi halinde icra takibine konu edilebilecek ve tahsilatı sağlanabilecektir.

Çekişmeli boşanma dosyaları hem daha zor, hem de daha uzun bir süreçtir. Bu davalar bazen 24-36 aya kadar sürebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasının kabulü veya reddedilmesi halinde mahkemenin kararı yazmak için bir aylık süresi vardır. Kararın yazılmasını ve kendilerine tebliğini takip eden iki hafta içinde tarafların karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. Verilen kararda haksızlık ve hukuka aykırılık olduğunu düşünen taraf anılan itirazlarını Yargıtay’ın emsal kararlarıyla desteklemelidir. Kararın Bölge Adliye Mahkemelerinden ve Yargıtaydan onanıp gelmesi halinde dosya ilk derece mahkemesinin verdiği şekilde karara çıkacak, bozulması halinde ilk derece mahkemesi ya üst derece mahkemesinin kararına uyarak yeniden karar düzenleyecek ya da ilk kararında direnerek dosyayı tekrar gönderecektir.

Görüldüğü üzere Çekişmeli boşanma davaları usuli ayrıntıları çok olan ve uzmanlık gerektiren davalar olup mutlaka bir boşanma avukatıyla çalışılması gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Evlilik müessesini oluşturan bireylerin ortak bir paydada buluştuğu ve iki tarafın da isteği doğrultusunda yaşanan ayrılıklara anlaşmalı boşanma denir. Anlaşmalı boşanma davası mahkeme nezdinde anlaşmalı boşanma olarak kabul edilebilmesi için eşlerin boşanma düşüncesinde mutabık olması gerekir. Boşanma sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan maddi, manevi ve hukuki yükümlülükler hususunda eşlerin uzlaşması ile davanın anlaşmalı boşanma olduğu mahkeme tarafından onaylanır.

Medeni Kanun’da Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili mevzuatlar ve yükümlülükler Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında düzenlenmiştir ve “(1) Evliliğin anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırılmak istenmesi durumunda eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir. Bir yıldan daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. (2) Anlaşmalı boşanmak için eşler, maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Boşanma protokolü anlaşmalı boşanmaların omurgasını oluşturur. (3) Anlaşmalı boşanmalarda tarafların davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verdikleri beyanları hakimin teyit etmesidir.” şeklinde üç fıkraya ayrılmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evliliğin sonlandırılması konusunda eşlerin hemfikir olması anlaşmalı boşanma davasının ilk adımıdır. Boşanma konusunda mutabakata varan eşlerin mahkeme sürecini ve boşanma sonrasında yaşanacak süreci son derece titizlikle planlamaları gerekmektedir. Çocuk sahibi olan çiftler vekalet konusunu konuşurken kendi aralarındaki sorunları gündem dışında tutmalıdırlar.

Böylelikle, çocukların geleceği ile ilgili planlama sağlıklı bir zeminde yapılır. Eşlerin maddi konular üzerinde de detaylı şekilde konuşup sorunlarını bir çözüme bağlamaları, davanın anlaşmalı olarak açılabilmesini sağlayacaktır. Nafaka, tazminat, ziynet eşyaları gibi dava sonuçlandıktan sonra başlayacak süreçlerin yanında avukat ve mahkeme masrafları gibi konularda da mutabakat sağlanmalıdır. Bütün yükümlülüklerde mutabık hale gelen eşlerin, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlaması ve bu belgeyi mahkemeye sunması gerekmektedir.

Bahsi geçen protokol ne derece titiz ve ciddi hazırlanmış ise dava süreci de bu durumla ters orantılı olarak kısalacaktır. Filhakika hazırlanan protokolde nafaka, tazminat, mal beyanı, ziynet eşyalarının durumu, varsa çocukların velayeti gibi konuların tümü anlaşmalı boşa davasının belirleyici konularıdır. Yetkili olarak atanan mahkemelere hazırlanan protokol ile birlikte başvuru yapılması gerekir.

Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri yetkili kılınmıştır, mamafih Aile Mahkemesinin olmadığı yerleşkelerde Asliye Hukuk Mahkemesi sorumludur. Eşlerin hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye yazılı olarak sunma zorunlulukları yoktur. Duruşmanın görüldüğü sırada protokolün tutanağa geçirilmesi de boşanma davasını anlaşmalı statüsüne dahil eder.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılırlar. Dava türleri hüküm süresi açısından karşılaştırıldığında anlaşmalı boşanma davası son derece hızlı sonuçlanmaktadır. Eşlerin sunduğu protokolün eksiksiz olması ve kararlarında dava süreci başladıktan sonra bir değişiklik olmaması durumunda 90 gün içerisinde sonuç alındığı bilinmektedir. Protokolün kusursuzluğu ve dava sürecinde hatasız gidebilmek adına dalında uzman bir boşanma avukatına başvurmak olası zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Dava sürecinde sağlanan mutabakat sonucu sürecin sorunsuz geçmesi ve kısa sürmesi anlaşmalı boşanma davasını, Türk Medeni Kanunu’nun en fazla uygulanan hükmü olmasını sağlamıştır. Türkiye’de 1 yılda 130.000 civarında boşanma davası açılmaktadır. Açılan davaların ise

Zina, Türk Medeni Kanunu’ndaki boşanma sebeplerinden birisidir. Boşanma davalarının bir bölümünü de Zina sebebiyle boşanma davası oluşturmaktadır. Literatürde özel ve mutlak kusura dayalı boşanma sebebi olarak yer alan zina, aynı zamanda kesin boşanma sebebi olarak bilinmektedir. Boşanma davasının bu netliğe ulaşabilmesi için aldatma eyleminin ispatlanması son derece elzemdir.

Zina sebebiyle boşanma davasında deliller  davadan sorumlu mahkemeye sunulması sonucunda hâkimler, evlilik hayatının, aldatılmaya maruz kalan eş yönünden hangi konumda olduğuna bakmaksızın boşanma kararı verme imtiyazına elinde bulundurur. Geriye kalan boşanma sebeplerinden farklı olarak Zina Sebebiyle Boşanma Davası , kendine özgün bir kanun maddesinde yer almaktadır. “(1)Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. (2) Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle, dava hakkı düşer. (3)Affeden tarafın hakkı yoktur.” İbareleriyle Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesi olarak anayasadaki yerini almıştır.

Kanun Hükmünde Zina

Anayasal düzenlemeler temel alındığı takdirde, bir eylemin zina sayılabilmesi için eşler arasında bir evlilik olması mecburidir. Aradaki birlikteliğin muteber yahut batıl bir sebepten ötürü zarar görmüş bir evliliğin gölgesinde doğmuş olması hiçbir önem arz etmemektedir. Resmi nikâhlı eşlerin evlenmeden evvel ya da evliliğin bitişinden sonra başka bir bireyle yaşadığı cinsel ilişki, zina kategorisinde kabul edilmemektedir. Bakış açısının öteki tarafında ise, eşlerin evli olma durumları devam ettiği müddetçe ayrı olmaları ya da boşanma davasını başlatmış olmaları gibi durumların bile tarafların birbirine olan sadakat yükümünü etkilememesi gerektiği vurgulanır. Bu sebep dolayısı ile evlilik halleri devam etmekte olan eşlerin başka bireyler ile cinsel birliktelik kurmaları zina kapsamında yer alır. Türk Medeni Kanunu’ndan münferit olarak İslam Hukuku evli olmayan bireylerin yaşadığı cinsel ilişkileri de zina kapsamına almıştır.

 Zina Sebebi ile Boşanma Davası

Medeni Kanun’a göre hususi boşanma sebeplerinden birisi de zinadır. Zina yoluyla aldatma eylemine ilişkin görülen davalar muhakkak çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Hususi olarak eşlerin gerçek boşanma sebebi zina olsa dahi geriye kalan bütün hususlarda anlaşılması durumunda, anlaşmazlığı neden göstermek suretiyle anlaşmalı boşanma ile ayrılabilirler. Zina davalarının mahkemelerce kabul edilebilmesi için ihanete uğradığını öğrenen eşin, ihanetten sonra süregelen 6 ay içerisinde dava açmış olması zorunludur. Evlilikte aldatılan taraf aldatıldığından haberdar olmasa dahi 5 senelik süre zarfından sonra davacı olma hakkını kaybetmiş olur.

Zinanın İspatı ve Tazminat

Aldatılan eşin zina davası tazminatı için bu durumu ispatlayabilmesi için farklı bir delile ihtiyacı yoktur.Sosyal ağlarzina davasında telefon kayıtları mesajlaşmalar, fotoğraf, tanık ya da herhangi bir rezervasyon bilgisi zinanın ispatı için kâfidir. İspat konusunun ekseninde bir durum fazlasıyla önem arz eder. Davacının ispat edebilmek için sunduğu deliller asla hukuka aykırı olmamalıdır. Hukuka aykırılık tespit edilen deliller davanın kabuk değiştirmesine sebep olabilir.

Bu tarz durumlarda davalı, eşi hakkında ceza davası açma hakkına sahip olur. Zinadan dolayı açılan boşanma davalarında tazminat konusu da son derece gündemi işgal etmektedir. Aldatılan eş açtığı davanın içinde tazminat isteğinde bulunabileceği gibi açacağı başka bir dava ile de tazminat talebinde bulunabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası  açmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken boşanma davası avukatı ile görüşmektir.  Dava süreci ile ilgili bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

Bizi Arayın
Yol Tarifi