Boşanma Dilekçesi Örneği – Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örnekleri

 

Boşanma davalarında ilk dikkat edilmesi gereken hususlardan biri boşanma dilekçesi mevzusudur. Boşanma dilekçesini kişiler avukatsız olarak kendileri de doldurabilir. Veya daha iyi alternatif olarak bir boşanma avukatı ile birlikte doldurabilir. Boşanma Dilekçesi Örneği 2019 yazımızda içerik olarak,  Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği , Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği ve  Şiddetli Geçimsizlik , tek taraflı boşanma , avukatsız boşanma gibi farklı durumlar için boşanma davası dilekçesi örnekleri paylaşacağız. Ayrıca boşanma dilekçesi nasıl yazılır birlikte inceleyeceğiz.

 

Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Boşanma dilekçesi örneği 2019

Aşağıda sizlerle örnek bir boşanma dilekçesi örneği paylaştık. Ancak bu şablon boşanma dilekçesinin olması gereken unsurlarını taşıması için sizlere yardım amaçlı hazırlanmış bir şablondur. Boşanmanıza karar verilebilmesi için yeterli değildir. İçeriğinin mutlaka hukuki bilgiye sahip, Yargıtay Kararları ışığında boşanma davalarını takip eden kişilerce doldurulmasını ve izahatlerde bulunulmasını tavsiye ederiz.

Boşanma dilekçesi hazırlamak boşanma davalarının önemli adımlarındandır. Boşanma davası açmak istiyorsanız, burada paylaştığımız boşanma dilekçesi örneği size fikir verebilir. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusu bize sıkça gelen sorulardan olması nedeniyle böyle bir paylaşım yapmaktayız. Boşanma dilekçesi örneği word dosyası olarak sitemize yüklenmiştir ve ilgili butonlara tıklayarak düzenlemeye hazır bir şekilde indirebilirsiniz.


ANKARA (Hangi şehir yetkili ise) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim, TC Kimlik No, Adres

DAVALI : İsim, TC Kimlik No, Adres

KONU : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı boşanma talebimize ilişkindir. (Velayet, nafaka, tazminat gibi talepler var ise ayrıca yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR :

Evliliğin geçmişi, sorunlar ve boşanma sebepleri, çocuklar, çocukların durumu, velayet hususu, nafaka talepleri, tazminat talepleri, mal rejimine ilişkin talepler hukuki gerekçelerle yazılmalıdır.

HUKUKİ SSEBEPLER : TMK, BK vesair

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, nüfus kayıtları, telefon kayıtları ve sunacağınız diğer tüm hukuki deliller detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen açıklanan sebeplerle haklı davamın kabulü ile boşanmamıza karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Tülin YILMAZ


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Aşağıda sizlerle örnek bir anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği paylaşacağız. Ancak bu şablon anlaşmalı boşanma dilekçesinin olması gereken unsurlarını taşıması için sizlere yardım amaçlı hazırlanmış bir şablondur. Boşanmanıza karar verilebilmesi için tek başına yeterli değildir. İçeriğinin mutlaka hukuki bilgiye sahip, Yargıtay Kararları ışığında boşanma davalarını takip eden boşanma avukatları yardımı ile doldurulmasını ve izahatlerde bulunulmasını tavsiye ederiz.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve protokol örneği , anlaşmalı boşanma davalarında çok sayıda araştırılan dilekçelerden biridir. Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren çiftlerin doldurarak mahkemeye verdiği dilekçelerdir. Aşağıda açık örneğini gördüğünüz anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin alt kısmında, dilekçenin word, doc ve pdf olarak indirmeye hazır halleri bulunmaktadır. Dilekçeler örnek teşkil etmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. İndirdikten sonra kendinize göre düzenleyiniz ve kullanırken bir uzman ile birlikte kullanınız.


ANKARA (Hangi şehir yetkili ise) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : İsim, TC Kimlik No, Adres

DAVALI : İsim, TC Kimlik No, Adres

KONU : Anlaşmalı olarak boşanma talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Evliliğin başlangıç tarihi ve boşanma talebi hukuki gerekçelerle yazılmalıdır.

Örneğin; Davalı tarafla… tarihinde evlendik. Anılan evlilikten … kimlik numaralı … müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Müşterek çocuklarımızı velayeti, nafakası ve kişisel ilişki tesisi hususunda anlaşmaya varılmış olup bu hususlar ekte sunulan protokolde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK vesair

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, bilirkişi, nüfus kayıtları, telefon kayıtları ve sunacağınız diğer tüm hukuki deliller detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

Davacı

Tülin YILMAZ

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği word : 

İndirmek İçin Tıklayınız

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği pdf :   

İndirmek İçin Tıklayınız

Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği doc :

İndirmek İçin Tıklayınız

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği 2019 yılı için güncel olarak sizlerin faydasına olması adına hazırladık. Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunu çok aldığımız için, Çekişmeli boşanma dilekçesi hazırlama sürecinde aşağıdaki dilekçenin word, pdf ve doc formatlarının sizin için faydalı olacağını düşünüyoruz. Çekişmeli boşanma dilekçesi örneği size sadece örnek teşkil etmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. İndirdikten sonra kendinize göre düzenleyiniz ve kullanırken bir uzman ile birlikte kullanınız.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma dilekçesi nereye verilir

Daha önceki yazılarımızda da bahsedildiği üzere boşanma dilekçelerinin nereye verileceği davanın başlangıcında kişilerin hak kaybına uğramaması açısından en önemli evrelerden birisidir. Doğru adliye de boşanma davasının açılması hem usul ekonomisi açısından hakimlerin iş yükünü azaltacak hem de tarafların gereksiz zaman kayıplarının önüne geçecektir.

Zira aile mahkemesi hakimlerinin iş yükü oldukça fazladır. Yetkisiz ve görevsiz bir mahkemede davanın açılmasında dahi dosyanın incelenip, doğru mahkemeye gönderilmesi bile aylar sürecektir.

Boşanma davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Kişiler son altı aydan beri beraber oturdukları yer, yahut taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesindeki aile mahkemesinde dava açma hakları vardır. Görüldüğü üzere kanun koyucu boşanma davalarının açılması açısından üç yetkili mahkeme olduğuna hükmetmiştir.

Birincisi davacının yerleşim yeri, ikincisi davalının yerleşim yeri, üçüncüsü ise tarafların son altı aydan beri birlikte oturduğu yer mahkemesidir. Yetkili mahkemelerde aile mahkemesinin olmaması halinde boşanma ve ayrılık davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Örneğin Ankara Sincan, Etimesgut bölgesinde oturan bir kişi açısından yetkili adliye Ankara Batı Adliyesidir. Kişiler Ankara Batı Adliyesi Aile Mahkemelerine yapacakları başvuru ile boşanma davalarını açabileceklerdir.

Boşanma davası açmak isteyen kişi dava dilekçesini tüm ayrıntılarıyla hazırladıktan sonra üç nüsha halinde düzenlediği dilekçeyi yetkili mahkeme kalemine yahut bu mahkemelerin evraklarını almakla görevli ön bürosuna vermek ve harçları yatırmakla mükelleftir. Harçların yatırılması ve gerekli evrakların dosyaya sunulması ile boşanma davası açılmış olacaktır.

Boşanma dava dilekçeleri birinin mahkemede, birinin kendilerinde, birinin ise karşı tarafa tebliğ edilmesi gerektiğinden üç nüsha halinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Buradaki en önemli husus dava dilekçesinin nasıl hazırlandığıdır. Bilinmelidir ki dava dilekçesi boşanma davasının temel taşıdır. Burada yapılacak herhangi eksiklik, hata geri dönüşü imkânsız zararlara yol açabilecektir. Hem zaman, hem para hem de hak kaybına uğratacak kadar önemli olan dava dilekçeleri hususunda mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririz.

Bu anlamda karşılaştığımız sıklıkla sorunlardan birisi tarafların adliyelerin önünde buldukları arzuhalcilere dilekçeyi yazdırmaları, sonrasında dava içinden çıkılamaz hale geldiğinde yahut reddedildiğinde tarafımızdan yardım istemeleridir.

Bilinmelidir ki bir boşanma davası reddedilirse aynı sebepten dolayı 3 yıl içerisinde yeni bir dava açılamaz. Bu sebeple taraflar açısından en önemli husus eğer boşanma davalarını kendileri takip edeceklerse mutlaka öncesinde alanında uzman bir avukata danışmalarıdır. Dava dilekçesinin oluşturulması evresi ile ilgili diğer yazılarımız da bu anlamda sizlere yol gösterici olacaktır.

 

Boşanma dilekçesi örneği makalemizde, karşılıklı olarak anlaşarak , tek taraflı , avukat ile birlikte veya avukatsız olarak boşanma davası açmayı düşünen bireyler veya çiftler için boşanma dilekçesi örnekleri paylaştık.

ADLİ SİCİL KAYDI SİLME DİLEKÇESİ

Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi için gerekli sürelerin tamamlandığından emin olunduğunda dilekçe aşağıda örnekte verdiğimiz gibi oluşturulabilir.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ

SİLİNMESİNİ TALEP EDEN : Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres

TALEP : Tarafım hakkında verilmiş olan … Mahkemesinin … E …K… tarihli kararı ile almış olduğum mahkumiyet kararının adli sicil ve arşiv kayıtlarından gerekli yasal süresi dolmuş olduğundan silinmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Ekte sunduğum sicilimde görünen tüm cezaların infazı tamamlanmış olmakla birlikte sicil ve arşiv kayıtlarından silinmesine ilişkin gerekli yasal süreler de geçmiş bulunmaktadır. … Sicilinizle ilgili detaylı bilgileri giriniz…

Adli sicil ve arşiv kayıtlarında bu bilgilerin görünmesi iş ve özel hayatımızdaki tüm ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir. Anılan sebeğle mağduriyetimin giderilmesi amacıyla adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

HUKUKİ DELİLLER : Adli sicil ve arşiv kaydı, mahkeme kararları, nüfus cizdanı fotokopisi ve her türlü delil

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle adli sicil ve arşiv kaydımda yer alan tüm kayıtların, kişisel mağduriyetim de göz önünde bulundurularak ivedilikle silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih.

Ad, Soyad, İmza


(Bu dilekçeler örnek amaçlı hazırlanmış, matbu dilekçelerdir. Bu dilekçeyi kişisel durumuna göre uygun şekilde düzenlemenizi tavsiye ederiz.)

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi | Adli Sicil Kaydı Sildirme 2019 | Adli sicil kaydının silinmesi dilekçesi word | Sabıka Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

Ceza davaları ile ilgili yazı ve bilgilendirme serimize devam ederken, bu içeriğimizin konusu Ceza İstinaf Dilekçesi örneği olacak. Ceza hukukunda istinaf dilekçesi örneği sorulan ve araştırılan bir kavram. Aşağıdan dilekçenin metin haline ulaşabilirsiniz. Dilekçedeki ilgili bölümleri kendinize göre uyarlamalısınız. Aşağıdaki bağlantıdan da dilekçeyi indirebilirsiniz.

Ceza İstinaf Dilekçesi Örneği Word İndir


CEZA DOSYALARI İÇİN İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

(Hangi il görevli ise) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

(Kararı veren mahkeme) CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO :

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN/ SANIK : İsim, adres, tc

MÜDAFİ : Av. Tülin BABAOĞLAN YILMAZ

Yeşilova Mah. 4023 Cad. Ser Tower Busidence No: 1/96 Etimesgut ANKARA

MÜŞTEKİ :

KONU : (Kararı veren mahkeme) ilk derece mahkemesinin … E. … K. Sayılı dosyada müvekkil aleyhine vermiş olduğu cezanın detayları ile anlatacağımız gerekçelerle yeniden incelemesinin yapılarak bozulmasına karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

-Olayın özeti

Olay detaylıca anlatılmalıdır.

-Mahkeme evrelerinde gelişen olaylar ve verilen karar

Mahkemede tezahür eden olaylar detaylıca anlatılmalı ve verilen karara değinilmelidir.

– Kararın bozulma gerekçesi

Mahkemenin vermiş olduğu haksız ve hukuka aykırı kararın neden bozulması gerektiği detaylıca anlatılmalıdır. Bu evrede mutlaka örnek Yargıtay kararlarından, içtihatlardan yararlanılmalı, hukuki kanuni gerekçeler oluşturulmalıdır.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resmen araştırılacak nedenlerle müvekkil hakkında … ilk derece mahkemesinin … E. ….K. … tarihli vermiş olduğu kararın bozulmasına ve müvekkilin beraatine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (Tarih)

Müdafi

Av. Tülin BABAOĞLAN YILMAZ


NAFAKA ARTIRIM DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Nafaka artırım davası boşanan çiftlerin zaman geçtikçe en çok açtığı ve merak ettiği davalardan bir tanesidir. Müvekkillerimiz tarafından sıklıkla karşılaştığımız sorun “nafakam yetmiyor, ne yapmalıyım” “nafakamın artırılmasını istiyorum” şeklinde olup bunun için mutlaka dava açılması gerekmektedir. Ancak gerek nafakanın artırılması gerekse nafakanın bağlanması evresinde titizlikle hukuki işlemler üzerinde çalışılması gerekmektedir. Aksi halde taraflar daha çok nafaka alabilecekken azıyla yetinmek zorunda kalacaktır. Aşağıda yardımcı olunması için bir nafaka artırım dava dilekçe örneği verilmiştir.

Ancak bilindiği üzere her davanın apayrı kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bazı hususların varlığı nafakanın artırılmasına engel olduğu gibi bazı zamanlarda da nafakanın 2-3 katına çıkmasını sağlamaktadır. Anılan sebeplerle bu davaların açılmasından önce mutlaka kişiler kendilerine göre karar verdikleri en iyi nafaka avukatlarına ((Nafaka avukatı tabiri hukuken uzmanlaşmayı gösteren geçerli bir ibare olmayıp avukatlar yetkileri gereği her davaya bakabilmektedirler. Bu ibareye halk arasında kullanımı bu şekilde olduğu için makalemizde yer verilmiştir.) danışmalıdırlar.

(Yetkili Mahkeme) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

DAVALI : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

KONU : … TL tutarındaki yoksulluk nafakasının … TL tutarına, … TL iştirak nafakasının … TL tutarına artırılması istemli davamızdır.

AÇIKLAMALAR :

(İlgili mahkeme bilgileri) kararında davalı ile boşanmamıza karar verilmiş olup, bu dava sonucunda tarafıma … TL tutarında, müşterek çocuklara ise aylık … TL tutarında nafaka bağlanmıştır. Anılan nafaka ile ilgili .. icra dairesinde takip başlatılmış durumdadır. Davalı aylık nafaka miktarını icra dairesi aracılığıyla yatırmaktadır.

Yaklaşık 5 yıl öncesinde karara çıkan dosyamızda hükmedilen nafaka miktarı yetersiz gelmektedir. Çalıştığım yer işime son vermiş olup kiramı ve çocuklarımın giderlerini dahi karşılayamayacak hale gelmiş bulunmaktayım. Çocuklarım ise bu süre zarfında büyümüşler ve okul, dersane, kitap masrafları çoğalmış, sosyal hayatları olmuştur. Bu şartlar içerisinde çocuklarıma ortalama seviyede bir hayat olanağı dahi sunamamaktayım.

Davalının ise bu süre zarfında maaş ve kira gelirlerinde artış olmuş, ekonomik durumu değişmiş, refah içerisinde yaşamaktadır. Çocukların hiçbir giderine karışmamakta ve aylık ödediği nafaka miktarı dışında hiçbir şekilde harçlık dahi vermemektedir.

Çocukların giderlerine ait son faturalar sayın mahkemeye sunulmaktadır.

Anılan sebeplerle nafaka artırım davası açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Ekte sunulan belgeler, keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve her türlü delail

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, BK her türlü sebep

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen araştırılacak nedenlerle tarafım için … mahkemesince hükmedilen aylık … TL turarındaki yoksulluk nafakasının … TL ye çıkarılmasına, çocuklarım için hükmedilen aylık … TL tutarındaki iştirak nafakasının … TL ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

İsim İmza

nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçesi nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği avukatsız nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçesi nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği iştirak nafakası artırım dava dilekçesi nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği nafaka artırım davası dava dilekçesi nafaka artırım davası temyiz dilekçesi tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası savunma dilekçesi nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası itiraz dilekçe örneği iştirak nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği nafaka artırım davası cevap dilekçe örneği tedbir nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği nafaka artırımına itiraz davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafakası artırım davası dilekçe örneği yoksulluk nafaka artirimi davası dilekçesi yoksulluk nafakası artırım davası dilekçesi

Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Tarafların boşanmaları esnasında kişiler birbirlerinden nafaka istemeyebilirler. Ancak boşanmanın kesinleşmesi ile şartlarında değişiklik olan her kişi nafaka bağlanması için dava açabilir. Kişi kendisine yoksulluk nafakası bağlanması için dava açabileceği gibi, velayeti kendisinde olan çocukları için iştirak nafakası talebinde de bulunabilir. Burada boşanma sonrası şartlarda değişiklik olması dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Ayrıca kişinin ileriye yönelik olarak yoksulluk nafakası talebinden vazgeçtiğine dair bir beyanının olmaması da önemlidir. Aksi halde dava reddedilecektir.

Aşağıda nafaka dava dilekçesi örneğini paylaşmaktayız. Bilinmelidir ki anılan örnek dava dilekçesi hem genel hatlarıyla hazırlanmış hem de esasına girilmemiştir. Her davanın kendine özel yanları bulunmaktadır. Davanızın reddedilmemesi ve en faydalı sonuçları alabilmeniz için mutlaka alanında uzman nafaka avukatı (Nafaka avukatı tabiri hukuken uzmanlaşmayı gösteren geçerli bir ibare olmayıp avukatlar yetkileri gereği her davaya bakabilmektedirler. Bu ibareye halk arasında kullanımı bu şekilde olduğu için makalemizde yer verilmiştir.) ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Word : İndir

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Pdf : İndir

Nafaka Davası Dilekçe Örneği Doc : İndir

Devamını Oku